• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Календарь годовой и другой отчетности

08.04.2019 9922 0 1


Марафон – 2019: БУС для бухгалтера


Финотчетность на сайте предприятия: Минфин разъясняет отчетные новации


Декларация по налогу на прибыль за 2018 год

12 вопросов о правилах подачи декларации по налогу на прибыль за 2018 год

Годовая финотчетность агропредприятий

Какие предприятия должны подавать Отчет об управлении

Как предприятию определить категорию, к которой оно относится (микро-, малое, среднее, крупное)

Кто должен обнародовать финотчетность в 2019 году

Годовая финотчетность по национальным стандартам: новые правила

Изменениях в представлении статотчетности в 2019 году: Госстат

Финотчетность, плата за землю, налог на недвижимость, транспортный налог, НДС, форма 20-ОПП

Отчет неприбыльной организации: острая грань утраты статуса

Неприбыльный отчет: бюджетные особенности формирования


Дата

Форма звіту

Хто подає

Куда подавати

Підстава

не пізніше 1 лютого наступного за звітним року

Звіт про використання води (форма № 2ТП-водгосп (річна))

Тематические статьи: «Использование воды из смешанных источников водоснабжения: заполнение некоторых строк отчетности»

«Годовой лимит использования воды изменен: заполняем Приложение 5 к декларации по рентной плате»

«Использование воды для водного транспорта: что является объектом налогообложения»

водокористувачі, діяльність яких пов'язана із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

оригінал - організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування

П. 1.9 Порядку, затвердженого наказом Мінекології від 16.03.15 р. № 78

у строки, визначені податковим законодавством для подання податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал

платники рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями із зазначеної плати

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

копію з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла оригінал звіту, датою) - до територіального органу ДФС за місцем податкової реєстрації

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна))

Тематические статьи: «Штатное расписание: как составить, утвердить и изменить»

«Увеличили количество штатных единиц по должности: как индексировать зарплату?»

«Оплата за работу в сверхурочное время»

«Оплата работы в выходные»

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб за переліком, визначеним органами держстату

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 10.06.16 р. № 90

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду:

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Звіт про суми податкових пільг

Тематические статьи: «Обновлены справочники налоговых льгот по состоянию на 01.01.19»

«Налоговая социальная льгота в 2019 г.: размер и условия применения»

«Подаем Отчет о суммах налоговых льгот без ошибок»

«Отчет о льготах: правила и примеры»

суб'єкти господарювання, які не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг;

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до податкового органу за місцем реєстрації

П. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233;
лист ДПС у м. Києві від 28.01.13 р. № 833/10/06-406

щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Тематические статьи: «Декларация о валютных ценностях: заполняем построчно»

«Как правильно подать декларацию о валютных ценностях?»

суб'єкти підприємницької діяльності

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

НБУ та державні податкові інспекції за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності

П. 3 наказу Мінфіну від 25.12.95 р. № 207;
лист ДПС від 12.03.12 р. № 6994/7/22-3317

щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни, встановлені для подання річної звітності

спільні підприємства з іноземними інвестиціями

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу:

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Податкова декларація з податку на додану вартість

Тематические статьи: «Налог на прибыль предприятий: налоговые разницы»

«Налог на прибыль при наличии филиалов: отголосок «консолидированного» прошлого»

«Налог на прибыль по договору о совместной деятельности исчисляется по правилам бухгалтерского учета»

особи, які зареєстровані платником податку на додану вартість згідно з вимогами розд. V ПК

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку

Пп. 49.18.2 та п. 202.2 ПК

разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість

Тематические статьи: «Смена системы налогообложения: рассчитываем доход, правильно оформляем переходящие операции, НДС»

«Налогообложение переходящих операций в случае смены системы налогообложения»

«Регистрация плательщиком единого налога первой – третьей групп: что нужно знать»

платники податку, які сплачують єдиний податок

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку

Пп. 49.18.1 та п. 202.2 ПК

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу:

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Тематические статьи: «Форма № 1ДФ: исправляем ошибки»

«Форма № 1ДФ: правильно заполняем и вовремя подаем»

«С 1 января 2019 года обновляются признаки доходов в ф. № 1ДФ»

юридичні та само зайняті фізособи;

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПК

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року:

10.02.20

Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності

Тематические статьи: «Когда не подается годовая декларация об имущественном состоянии и доходах»

«Неуплата налога, указанного в декларации об имущественном состоянии и доходах: последствия»

фізособи - платники податку (фізособа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізособа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні)

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.5 та п. 177.11 ПК

фізичні особи - підприємці

не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду

платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

до 1 травня року, що настає за звітним

Податкова декларація про майновий стан і доходи

«Независимая профессиональная деятельность: отчетность, уплата НДФЛ и ВС»

самозайняті особи до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.4, п. 49.20 ПК,
п. 178.4, 178.6 ПК

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року:

10.02.20

Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи

Тематические статьи: «Декларация юрлиц – единщиков третьей группы»

«Третья группа плательщиков единого налога»

«Единщик перешел из второй группы в третью: как рассчитать доход, допустимый для нахождения в третьей группе?»

«Отчетность юрлица – единщика третьей группы»

«Единый налог – 2018: справочник для составления годовой отчетности»

юрособи, які обрали 3-ю групу єдиного податку

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПК

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року:

10.02.20

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця

Тематические статьи: «ФЛП-единщики 1-3 группы: подаем налоговую декларацию за 2018»

«Единый налог – 2018: справочник для составления годовой отчетности»

ФОП, які обрали 3-ю групу єдиного податку

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПК

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року:

10.02.20

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця

Тематические статьи: «ФЛП-единщики 1-3 группы: подаем налоговую декларацию за 2018»

«Единый налог – 2018: справочник для составления годовой отчетности»

ФОП, віднесені до 1-ї та 2-ї групп

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.3 та п. 296.2 ПК

до 20 лютого поточного року

Податкова декларацяї платника єдиного податку четвертої групи та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва для набуття і підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи

Тематические статьи: «Переход юрлица-«единщика» с третьей на четвертую группу со следующего календарного года»

«Четвертая группа единого налога: сроки уплаты налогового обязательства»

«Четвертая группа плательщиков единого налога»

«Единщики четвертой группы: регистрация и представление отчетности»

«Единый налог – 2018: справочник для составления годовой отчетности»

сільськогосподарські товаровиробники – юрособи

- сільськогосподарські підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 298.8.1 ПК;
наказ Мінфіну від 19.06.15 р. № 578

вперше подають протягом 20 календарних днів з дня подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування

ФОП, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи

- сільськогосподарські підприємства

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу:

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Податкова декларація екологічного податку

Тематические статьи: «Эконалог - 2019: предельные сроки уплаты и отчетности»

«Пользователи автономных систем отопления являются плательщиками экологического налога»

суб'єкти господарювання, юрособи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання); утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2 та п. 250.2 ПК

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя):

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації)

Тематические статьи: «Когда уплачивать налог на землю за лесные земли? Новое разъяснение!»

«Как сейчас уплачивать земельный налог за лесные земли?»

лісокористувачі - юрособи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юрособи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізособи (крім фізосіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також ФОП, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 ПК

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації)

Тематическая статья: «С какой даты возникает обязанность уплачивать рентную плату за специспользование лесов?»

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 ПК

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя):

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Тематические статьи: «Уплачиваем сбор за места для парковки транспортных средств»

«Сбор за парковку»

юрособи, їх філії (відділення, представництва), ФОП, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2 та п. 268 1.5 ПК

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя):

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Податкова декларація туристичного збору

Тематические статьи: «В 2019 году турсбор будет платиться авансом»

«Отель предоставляет скидки туристам: с какой суммы платить туристический сбор»

громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2 та п. 268.7 ПК

до 10 лютого року, що настає за звітним періодом

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5)

Тематическая статья: «Как ФЛП заполнить отчетность по ЕСВ за 2018 год»

«Новая форма № Д5: под прицелом ФЛП, независимые профессионалы и фермеры»

«Независимая профдеятельность: уплата ЕСВ»

ФОП, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів

П. 2, 4 розд. III Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435

до 1 травня року, що настає за звітним періодом

особи, які провадять незалежну професійну діяльність

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

відповідним органами доходів і зборів за місцем реєстрації

не пізніше 20 лютого поточного року

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Тематические статьи: «Налог на недвижимость: кто и как платит»

«Налог на недвижимость: сомневаетесь в правильности начисления - сверьтесь»

юрособи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 266.7.5 ПК

не пізніше 20 лютого поточного року

Податкова декларація з транспортного податку

Тематическая статья: «Уплачиваем сбор за места для парковки транспортных средств»

юрособи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 ПК є об'єктами оподаткування.

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 267.6.4 ПК

не пізніше 20 лютого поточного року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Тематическая статья: «Показатели НДО по областям и коэффициенты индексации»

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі.

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до органу Державної фіскальної служби

П. 286.2 ПК

Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року

Фінансова звітність:
– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
– Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіт про власний капітал (форма № 4);
– Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5*);
– Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6**)

Тематические статьи: «Баланс (Отчет о финансовом состоянии)»

«Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе)»

«Отчет о движении денежных средств (по прямому методу)»

«Отчет о движении денежных средств: косвенный метод»

«Отчет о собственном капитале»

«Примечания к годовой финансовой отчетности»

«Финотчетность для малых: формы № 2-м, № 2-мс «Отчет о финансовых результатах»»

«Исправления в финансовой отчетности»

«Финансовая отчетность: форма и периодичность»

«Годовая финансовая отчетность»

«Бюджетная годовая отчетность»

«Годовая финансовая отчетность - обязательное приложение к декларации»

«Годовая финотчетность агропредприятий»

великі та середні підприємства – платники податку на прибуток

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

до органів статистики

П. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

разом з декларацією з податку на прибуток, не пізніше 1 березня

до органу Державної фіскальної служби

П. 46.2 ПК

* Цю форму звітності не подають банки, бюджетні організації, представництва іноземних СГ, підприємства, що звітують за МСФЗ (п. 7 наказу Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302).
** Ця форма звітності подається (п. 2 П(С)БО 29):
– підприємствами, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність або займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);
– у разі, коли до початку звітного року відносно продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства прийнято рішення про державне регулювання цін.

не пізніше 28 лютого наступного за звітним року

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);

Тематические статьи: «Финотчетность для малых: формы № 2-м, № 2-мс «Отчет о финансовых результатах»»

«Финотчетность для субъектов малого предпринимательства»

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток;

юрособи-єдинники, суб'єкти малого і мікропідприєм­ництва

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

до органів статистики

П. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

разом з декларацією з податку на прибуток, не пізніше 1 березня

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

до органу Державної фіскальної служби

П. 46.2 ПК

не пізніше 28 лютого наступного за звітним року

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток;

юрособи-єдинники, суб'єкти малого і мікропідприєм­ництва

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

до органів статистики

П. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

разом з декларацією з податку на прибуток, не пізніше 1 березня

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

до органу Державної фіскальної служби

П. 46.2 ПК

не пізніше 28 лютого

Структурне обстеження підприємства (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))

юрособи (підприємства)

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

наказом Держстату від 26.07.18 р. № 160

не пізніше 28 лютого

Структурне обстеження підприємства (форма № 1-підприємництво (річна))

юрособи (підприємства)

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

не пізніше 28 лютого

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна, річна))

Тематическая статья: «Отчет об объеме оптового товарооборота (форма № 1-опт)»

юрособи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

- комерційні підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 21.11.14 р. № 356

станом на 31 грудня – не пізніше 9 лютого,

станом на 30 червня – не пізніше 25 липня

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма № 1-Б) (піврічна, річна)

Тематические статьи: «НН при получении услуг от нерезидента»

«Услуги для нерезидента с представительством в Украине: что с НДС»

юрособи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 13.07.18 р. № 148

не пізніше 28 лютого

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (форма № 2-Б)

Тематические статьи: «Как купить ценные бумаги в Украине. Инструкция для новичков»

«Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами»

юрособи (акціонерні товариства - емітенти цінних паперів)

- комерційні підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 17.07.17 р. № 171

не пізніше 28 лютого

Звіт про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (річна))

Тематические статьи: «Можно ли использовать топливо по самостоятельно установленным нормам?»

«Учет топлива: от приобретения до списания»

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 31.08.16 р. № 162

не пізніше 28 лютого

Звіт про постачання та використання енергії (форма № 11-мтп (річна))

Тематические статьи: «Налоговый кредит на основании счетов за поставку электроэнергии»

«Некоторые особенности взимания НДС поставщиком электрической энергии»»

«Какими будут тарифы на электроэнергию с 1 января 2019: постановления НКРЕКП

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію

територіальному органу Держстату

не пізніше 28 лютого

Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році (форма № 7-тнв (річна))

Тематическая статья: «Компенсация утраченного заработка за время прохождения реабилитации после болезни или травмы»

юрособи

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 18.08.14 р. № 242

не пізніше 28 лютого

Звіт про утворення та поводження з відходами (форма № 1-відходи (річна))

Тематические статьи: «Услуги по вывозу твердых бытовых отходов: как определять НДС-обязательства»

«Декларация по эконалогу: отображаем отходы, переданные на утилизацию»

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами I - IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 19.08.14 р. № 243

не пізніше 28 лютого

Ведення мисливського господарства (форма № 2-тп (мисливство) (річна))

юросіб, яким надано у користування мисливські угіддя

- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 30.08.17 р. № 239

не пізніше 28 лютого

Лісогосподарська діяльність (форма № 3-лг (річна))

Тематическая статья: «Учет расходов на производство продукции (работ, услуг) на лесохозяйственных предприятиях»

юрособи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики

- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 118

не пізніше 28 лютого

Звіт про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна))

Тематические статьи: «Передача на отвественное хранение легковых автомобилей дилеру: НДС - последствия»

«Реализация в течение года авто, растаможенного по льготному акцизу»

«Предприятие приобрело легковой автомобиль: что с налогообложением»

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 02.08.16 р. № 137

не пізніше 28 лютого

Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (форма № 2-інвестиції (річна))

Тематические статьи: «999 бюджетных проводок: незавершенные капитальные инвестиции»

«Чинили основные средства: как правильно определить – ремонт это или капитальные инвестиции»

юрособи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 21.07.17 р. № 195

не пізніше 28 лютого після звітного року

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-ОЗ (річна))

Тематические статьи: «Основные средства: отражение в учетной политике»

«Основные средства с нулевой остаточной стоимостью: обязательно ли списывать с баланса?»

юрособи - підприємства - зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 24.10.13 р. № 321

не пізніше 28 лютого

Звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП (річна))

Тематическая статья: «Формирование цены промышленной продукции»

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

- комерційні підприємства

територіальному органу Держстату

Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 131

не пізніше 28 лютого

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма № 50-сг (річна))

Тематические статьи: «О доходах сельскохозяйственного товаропроизводителя»

«Расчет доли сельхозпроизводства: ответы на вопросы»

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

наказ Держстату від 06.06.17 р. № 127

не пізніше 28 лютого

Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) (форма № 2-ферм (річна))

 

юрособи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

наказ Держстату від 21.07.17 р. № 193

не пізніше 28 лютого

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма № 10-мех (річна))

Тематическая статья: «Аренда сельхозтехники с экипажем: какой код услуги указывать в налоговой накладной?»

юрособи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

наказ Держстату від 02.07.14 р. № 206

не пізніше 28 лютого

Звіт про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

- сільськогосподарські підприємства

територіальному органу Держстату

наказ Держстату від 02.08.16 р. № 137

не пізніше 1 березня після звітного періоду

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ (річна))

Тематические статьи: «Отчитываемся о выполнении норматива по трудоустройству лиц с инвалидностью»

«Подаем Отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов (№ 10-ПI). Предельный срок - 01.03.2019»

«Как правильно заполнить отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов»

«Отчитываемся перед фондом соцзащиты инвалидов»

підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізособи, які використовують найману працю

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх реєстрації

П. 2.1 Інструкції, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 10.02.07 р. № 42

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

02.03.20

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

Тематические статьи: «Декларация по налогу на прибыль»

«Декларация по налогу на прибыль без финансовой отчетности считается неподанной»

«Подаем декларацию по налогу на прибыль за 2018 год»

«Отчитываемся по налогу на прибыль за I квартал 2019 года»

платники податку на прибуток

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.3, 49.18.6 та п. 57.1 ПК

не пізніше 10 травня платники податку на прибуток, у яких дохід від усіх видів діяльності (за вирахуванням непрямих податків), розрахований у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за минулий рік; суб'єкти, що здійснюють випуск і проведення лотерей;
платники, які з 01.04.18 р. перейшли із загальної системи оподаткування на спрощену;
платники, які ліквідувалися в I кварталі цього року;
неприбуткові організації, які в I кварталі цього року порушили вимоги пп. 133.4.2 ПК;
суб'єкти господарювання, які не є платниками податку на прибуток, але в I кварталі поточного року виплатили дохід нерезиденту-юрособі
Пп. 49.18.3, 49.18.6, п. 57.1, п. 137.8 ПК
не пізніше 25 квітня до органів статистики п. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя):

10.05.19, 09.08.19, 08.11.19, 10.02.20

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності

 

державні унітарні підприємства та їх об'єднання (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств "Міжнародний державний центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія")

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.2 ПК;

п. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року:

02.03.20

Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.3 ПК

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року:

02.03.20

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні

- комерційні підприємства

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.3 ПК

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року:

02.03.20

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за минулий рік

Тематическая статья: «О заполнении отдельных строк Отчета об использовании доходов неприбыльной организации за 2018 год»

неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 ПК

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства;
- бюджетні установи

до органу Державної фіскальної служби

Пп. 49.18.3 ПК

не пізніше 28 лютого

Отчет об управлении

Тематическая статья: «Отчет об управлении»

предприятиями, которые относятся к крупным и средним предприятиям по показателям 2017 года

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства
в тот же орган, в который подается финотчетность. Таким органом может быть, например, национальный регулятор рынка, вышестоящие органы и т. п. Ч. 7 ст. 11 Закона
от 16.07.99 г. № 996-XIV
(далее - Закон № 966),
информационное сообщение Минфина
от 12.11.18 г. 
не пізніше 28 лютого

Отчет о платежах в пользу государства

Тематическая статья: «Отчет о платежах в пользу государства»

предприятиями, осуществляющих заготовку древесины и представляющих общественный интерес – Кабмином

- комерційні підприємства;
- сільськогосподарські підприємства
в органы государственной власти ч. 2 ст. 2, п. 4 ст. 11 Закона № 996,
п. 1 ч. 1 ст. 5,  п. 5 разд. IV Закона от 18.09.18 г. № 2545-VIII
не позже 1 сентября года, следующего после отчетного периода

предприятиями, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях

- комерційні підприємства

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Коммерция»

Надежные решения по бухучету, налогам и праву

2592 грн. / год

Купить

Лучшие материалы