• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Услуги для нерезидента с представительством в Украине: что с НДС

18.09.2018 529 0 0


Услуги от нерезидентов: учет и налогообложение
Транспортно-экспедиторские услуги и налог на доходы нерезидента
Сельхозпредприятие получает услуги от нерезидента: как их обложить НДС
Закупка в системе ProZorro: если участник – нерезидент


Операции по предоставлению резидентом юридических услуг нерезиденту или филиалу или официальному представительству нерезидента не зарегистрированному плательщиком НДС не является объектом обложения НДС, если местом поставки услуг считается место регистрации нерезидента за пределами территории Украины.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.09.2018 р. № 3956/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезиденту юридичних послуг

Державна фіскальна служба України розглянула щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезиденту юридичних послуг та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з підпунктом «б» пункту 185.1 статті 185 Кодексу операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України, є об’єктом оподаткування податком на додану вартість

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 Кодексу визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Згідно із пунктом 186.3 статті 186 Кодексу місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця -- місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать, зокрема, консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем (підпункт «в» пункту 186.3 статті 186 Кодексу).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг.

Враховуючи викладене, у разі якщо резидент надає юридичні послуги нерезиденту, який зареєстрований, як суб’єкт господарювання за межами території України, то відповідно до пункту 186.3 статті 186 Кодексу, для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання юридичних послуг вважається місце, в якому нерезидент-отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання.

Крім того, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено, що іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності -установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження.

Відповідно до пункту 12 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18 січня 1996 № 30, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 1996 року за № 34/1059, представництво суб’єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб’єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством України. Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, пов’язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах іноземного суб’єкта господарської діяльності, зазначеного у Свідоцтві.

Також частиною 2 статті 95 Цивільного кодексу України визначено, що представництво є відокремленим підрозділом головної компанії-нерезидента і не є юридичною особою.

Підпунктом «г» підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що особою для цілей розділу V Кодексу є, у тому числі, постійне представництво нерезидента.

Таким чином, операції з надання резидентом юридичних послуг нерезиденту або філії чи офіційному представництву нерезидента не зареєстрований платником ПДВ не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, якщо місцем постачання послуг вважається місце реєстрації нерезидента за межами території України.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы