• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Как предприятию определить категорию, к которой оно относится (микро-, малое, среднее, крупное)

14.12.2018 1889 0 3

Частью 2 ст. 2 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (далее - Закон) установлены критерии отнесения предприятий к микро-, малым, средним или крупным предприятиям в зависимости от балансовой стоимости активов, чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и среднего количества работников.

При определении категории, к которой относится предприятие, используются показатели, которые на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, соответствуют как минимум двум критериям, приведенным в Законе . Для определения соответствия критериям, установленным в евро, применяется официальный курс грн. относительно иностранных валют (средний за период), рассчитанный на основании курсов НБУ, которые устанавливались для евро в течение соответствующего года.

С целью применения норм Закона по определению в 2018 году категории, к которой относится предприятие, применяются показатели годовой финансовой отчетности за 2017 год.


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ від 11.12.2018 р.

Щодо визначення категорії підприємства відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Частиною другою статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»(далі - Закон) встановлені критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх або великих підприємств залежно від балансової вартості активів, чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та середньої кількості працівників.

При визначенні категорії, до якої належить підприємство використовуються показники, які на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із наведених у Законі критеріїв. Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

З метою застосування норм Закону щодо визначення у 2018 році категорії, до якої належить підприємство, застосовуються показники річної фінансової звітності за 2017 рік.

Міністерство фінансів України наводить приклади визначення категорії, до якої належить підприємство (мікро-, мале, середнє, велике), погоджені на засіданні Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (протокол від 15.11.2018 р. № 5). Приклади визначення категорії, до якої належить підприємство, наведено в додатку.

Додаток

Приклади
визначення категорії, до якої належить підприємство (мікро-, мале, середнє, велике) відповідно до критеріїв, наведених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

 

Балансова вартість активів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Середня кількість працівників

Категорія підприємства

тис. грн

категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт

тис. грн

категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт

осіб

категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт

Підприємство 1

9154,0

мікро

21134,0

мікро

238

середнє

мікро

Підприємство 2

9357,4

мікро

41167,6

мале

614

велике

мале

Підприємство 3

9549,0

мікро

271242,2

середнє

14

мале

мале

Підприємство 4

119905,1

мале

10657,8

мікро

50

середнє мале
Підприємство 5

111327,2

мале

1980,0

мікро

261

велике мале
Підприємство 6

119942,3

мале

294008,9

середнє

6

мікро мале
Підприємство 7

117214,5

мале

327941,8

середнє

1667

велике

середнє

Підприємство 8

51934,6

мале

1639082,5

велике

5

мікро

мале

Підприємство 9

598712,7

середнє

17006,6

мікро

38

мале мале
Підприємство 10

564541,9

середнє

196369,1

мале

4

мікро мале
Підприємство 11

545395,4

середнє

236403,1

мале

554

велике середнє
Підприємство 12

356810,0

середнє

1692242,6

велике

7

мікро середнє
Підприємство 13

372625,1

середнє

1407485,2

велике

44

мале

середнє

Підприємство 14

3461524,4

велике

8870,2

мікро

27

мале мале

Підприємство 15

754942,8

велике

3055,6

мікро

63

середнє середнє
Підприємство 16

1473440,2

велике

112702,2

мале

8

мікро мале
Підприємство 17

1515101,2

велике

46235,0

мале

149

середнє середнє
Підприємство 18

873772,9

велике

901070,9

середнє

8

мікро середнє
Підприємство 19

1173473,9

велике

372304,2

середнє

43

мале середнє
Підприємство 20

1258152,7

велике

1515374,2

велике

235

середнє

велике

Підприємство 21

347247,6

середнє

1726492,4

велике

651

велике велике
Підприємство 22

742954,3

велике

355716,8

середнє

271

велике велике

 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы