• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Трудові перевірки та штрафи: довідник роботодавця

15.03.2019 5178 0 2

У таблиці ми навели короткі відповіді на запитання, які сьогодні цікавлять кожного роботодавця. В останній колонці таблиці ви знайдете посилання на статті, в яких можна прочитати докладну інформацію щодо кожного із цих запитань.


Скорочення в таблиці:

 • КЗпП – Кодекс законів про працю;
 • КАС – Кодекс адміністративного судочинства;
 • Закон № 877 – Закон від 05.04.07 р. № 877-V;
 • Наказ № 866 – наказ Мінсоцполітики від 24.05.17 р. № 866;
 • Порядок № 295 – Порядок, затверджений постановою КМУ від 26.04.17 р. № 295;
 • Порядок № 509 – Порядок, затверджений постановою КМУ від 17.07.13 р. № 509;
 • СГ – суб'єкт господарювання;
 • МЗП – мінімальна заробітна плата;
 • ЕНМДГ – неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


з/п

Запитання

Відповідь

Стаття

1

2

3

4

Перевірки

1

Чи діє мораторій на проведення перевірок органами Держпраці в 2019 році?

Ні. Мораторій на перевірки (органів Держпраці та інших контролюючих органів) у 2019 році не діє

Чи діє мораторій на перевірки у 2019 році?
 

Як часто органи Держпраці можуть проводити планові перевірки СГ?

Періодичність проведення планових перевірок залежить від ступеня ризику підприємства від провадження господарської діяльності. Планові перевірки проводяться з такою періодичністю (ст. 5 Закону № 877):

– для СГ із високим ступенем ризику – не частіше 1 разу на 2 роки;

– для СГ із середнім ступенем ризику – не частіше 1 разу на 3 роки;

– для СГ із незначним ступенем ризику – не частіше 1 разу на 5 років

Перевірки органів держпраці: як себе захистити
 

У який строк орган Держпраці повинен повідомити СГ про проведення планової перевірки?

Не пізніше ніж за 10 днів до її початку (ч. 4 ст. 5 Закону № 877)

На сайті держпраці немає уніфікованого акта: чи можна не пустити перевіряючих?

4

У яких випадках можна не допустити представників органу Держпраці до проведення планової перевірки?

Вичерпний перелік таких підстав передбачено в ст. 10 Закону № 877

На сайті держпраці немає уніфікованого акта: чи можна не пустити перевіряючих?

5

Чи можна не допускати перевіряючих до планової перевірки, якщо на сайті Держпраці немає уніфікованої форми акта?

Формально так, можна не допускати. Однак у такому випадку є ризик: орган Держпраці може накласти на СГ штраф за недопуск до перевірки згідно з абзацами шостим та сьомим ч. 2 ст. 265 КЗпП

На сайті держпраці немає уніфікованого акта: чи можна не пустити перевіряючих?

6

У яких випадках призначається позапланова перевірка СГ?

Підстави для призначення позапланових перевірок передбачені в ч. 1 ст. 6 Закону № 877.

Також проводити позапланові перевірки органи Держпраці мають право і з підстав, зазначених у п. 5 Порядку № 295, – за умови, що позапланова перевірка проводиться у формі інспекційного відвідування

Перевірки органів держпраці: як себе захистити

7

Чи поширюється Порядок № 295 на планові перевірки?

Ні, вимоги цього Порядку стосуються виключно позапланових перевірок

Усе про перевірки трудового законодавства 

8

Чи повинен інспектор праці повідомити СГ про майбутнє інспекційне відвідування?

За загальним правилом інспектор праці повинен повідомляти про майбутню перевірку (п. 8 Порядку № 295). Однак про порядок і строк такого повідомлення в законодавстві нічого не сказано

Усе про перевірки трудового законодавства

9

Як перевірити дійсність службового посвідчення інспектора Держпраці?

Перевірити дійсність цього документа можна таким чином:

– звірити пред'явлене посвідчення з його затвердженою формою (форма затверджена Наказом № 866);

– переконатися, що службове посвідчення зареєстроване в Реєстрі посвідчень інспекторів праці (реєстр розміщено на сайті Держпраці)

Як перевірити достовірність службового посвідчення інспектора держпраці?

10

Чи може орган Держпраці проводити перевірку, якщо директор у цей час відсутній із поважної причини?

Так, може. Ні в Законі № 877, ні в іншому нормативно-правовому акті немає такої підстави для перенесення строку перевірки, як відсутність керівника на його робочому місці. Згідно із ч. 11 ст. 4 Закону № 877 планові та позапланові перевірки проводяться в присутності керівника підприємства або особи, уповноваженої керівником. Тому про те, хто буде приймати перевіряючих під час відсутності директора, необхідно подбати заздалегідь, видавши відповідний наказ і видавши довіреність уповноваженій особі

Чи може орган Держпраці проводити перевірку, якщо директор відсутній?

11

Чи может інспектор Держпраці ставити запитання працівникам підприємства?

Так, інспектор Держпраці має право поставити запитання працівникам підприємства. У пп. 3 п. 11 Порядку № 295 сказано, що інспектори праці при наявності службового посвідчення безперешкодно та без попереднього повідомлення мають право наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати за вказаними запитаннями усні та/або письмові пояснення

Чи може інспектор держпраці ставити запитання працівникам підприємства?

12

Чи є строки давності для перевірок Держпраці та накладення штрафів за їх результатами?

Ні, строків давності для проведення перевірок органами Держпраці законодавством не передбачено.

Для накладення фінансових санкцій згідно зі ст. 265 КЗпП строків давності теж не встановлено. Єдиний нюанс: ці штрафи можуть застосовуватися тільки до порушень, допущених із 01.01.15 р.

Строки давності для застосування адміністративних штрафів установлено в ст. 38 КУпАП

Чи є строки давності для перевірок Держпраці та для застосування штрафів?
13

Чи може орган Держпраці накласти фінансові санкції за результатами перевірки, якщо СГ усунув порушення?

Так, може, але тільки за порушення, які передбачені в п. 29 Порядку № 295, це:

– використання праці неоформлених працівників;

– несвоєчасна та не в повному обсязі виплата заробітної плати;

– недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці

Усе про перевірки трудового законодавства

Штрафи

14

Яка відповідальність настає в разі визнання ЦПД трудовим договором?

У такому випадку органи Держпраці можуть застосувати:

– фінансові санкції згідно з абзацом другим ч. 2 ст. 265 КЗпП (за фактичний допуск до роботи без укладання трудового договору із працівником). Штраф становить 30 МЗП за кожного такого працівника, зараз це 125 190 грн.;

– адміністративний штраф, згідно зі ст. 41 КУпАП, у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн.)

Яка відповідальність настає у разі визнання ЦПД трудовим договором?

15

Яка відповідальність загрожує, якщо роботодавець не подав до ДФС повідомлення про прийняття співробітника на роботу?

Відповідальність за неподання повідомлення про приймання на роботу передбачена:

– абзацом восьмим ч. 2 ст. 265 КЗпП – штраф за порушення інших вимог трудового законодавства в розмірі 1 МЗП (зараз це 4 173 грн.);

– ч. 1 ст. 41 КУпАП – штраф у розмірі від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1 700 грн.)

Повідомлення ДФС про прийняття співробітника: штрафонебезпечні ситуації
 

Який штраф орган Держпраці може накласти за непроведення індексації зарплати?

У такому випадку роботодавцю загрожує штраф на підставі абзацу четвертого ч. 2 ст. 265 КЗпП (за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці). Штраф за таке порушення становить 10 МЗП (виходячи з розміру МЗП, установленого на момент виявлення порушення) (зараз це 41 730 грн). І це за кожного працівника, стосовно якого допущено порушення

Індексація зарплати: відповідальність за допущені порушення
 

Яким чином орган Держпраці може виявити, що роботодавець не проводить індексацію зарплати?

Цей факт може бути виявлений у ході проведення планової та позапланової перевірки СГ

Індексація зарплати: відповідальність за допущені порушення

Оскарження результатів перевірки

18

Як і в який строк можна оскаржити припис, винесений органом Держпраці?

Оскаржити припис можна в 10-денний строк, подавши скаргу начальнику (його заступнику) відповідного територіального органу Держпраці

Усе про перевірки трудового законодавства

19

Як можна оскаржити постанову органу Держпраці про винесення штрафу?

Для цього СГ потрібно звернутися з позовом до адміністративного окружного суду (ст. 22 КАС)

Усе про перевірки трудового законодавства

20

Чи можна призупинити виконання постанови Держпраці про накладення штрафу до набуття чинності рішення суду зв позовом СГ?

За загальним правилом постанова Держпраці про накладення штрафу не призупиняється в разі її судового оскарження. Однак спробувати призупинити виконання постанови можна. Для цього потрібно подати до суду заяву про вживання заходів щодо забезпечення позову

Як призупинити постанову Держпраці про накладення штрафу до винесення рішення судом
 

Протягом якого строку потрібно сплатити штраф, нарахований Держпраці?

Сплатити штраф СГ зобов'язаний протягом місяця із дня винесення постанови про застосування штрафу (п. 9 Порядку № 509)

Протягом якого строку потрібно сплатити штраф, нарахований держпраці?

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали