• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як розрахувати резерв відпусток на дату балансу

17.12.2018 14666 0 4


Завершуємо бухгалтерський рік


Обов'язок підприємств створювати забезпечення на оплату відпусток (далі – резерв відпусток) установлено нормами П(С)БО 11. Виняток становлять суб'єкти малого підприємництва, які ведуть спрощений облік доходів і витрат, і мікропідприємства. Їм законодавство дає можливість відмовитися від формування резерву відпусток і визнавати витрати в періоді їх фактичного виникнення (п. 8 П(С)БО 25).

Резерв створюється з метою рівномірного розподілу протягом року затрат на виплату відпусткових, які несе підприємство.

Нагадуємо, резерв відпусток створюється тільки для оплати:

 • щорічних відпусток (основних і додаткових);
 • додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей;
 • компенсації за невикористані відпустки;
 • ЄСВ, нарахованого на суми вищевказаних відпусток і компенсацій.

Для оплати творчих, навчальних та інших видів відпусток резерв не формують.

Резерв на виплату відпусток обліковують на субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток”.

Згідно з нормами п. 14 П(С)БО 11 суму резерву відпусток підприємства розраховують щомісяця за певною формулою. Вона являє собою добуток фактично нарахованої зарплати та відсотка, визначеного як відношення річної планової суми відпусткових до загального річного планового фонду оплати праці (з урахуванням ЄСВ).

Але на кінець року нормативними документами встановлено інший порядок розрахунку резерву відпусток, який полягає у свого роду перевірці залишку. Справа в тому, що п. 8.2 розд. ІІІ Положення № 879 передбачена інвентаризація нарахованого резерву відпусток.

Коли треба інвентаризувати забезпечення?

Інвентаризація всіх забезпечень повинна бути проведена протягом двох місяців до закінчення звітного року. При необхідності суми забезпечень коригуються.

Як провести інвентаризацію резерву відпусток?

Станом на кінець року резерв відпусток (з урахуванням ЄСВ) визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаних працівниками підприємства щорічних відпусток (у т. ч. і «дитячих») і середньоденної оплати праці працівників.

Середньоденна зарплата розраховується згідно з Порядком № 100.

Формула розрахунку резерву в даному випадку має такий вигляд:

РВк. г = ЗПфакт : (Дк – Дп – Дн) х Дн. в х К,

де ЗПфакт – фактично нарахована зарплата за попередні 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований період, якщо співробітник пропрацював менше року;

Дккількість календарних днів у розрахунковому періоді;

Дпкількість святкових і неробочих днів у періоді;

Днчас, протягом якого працівник відповідно до діючого законодавства або з інших поважних причинах не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді;

Дн. в – кількість невикористаних днів відпусток;

К – коефіцієнт, який збільшує резерв відпусток на суму ЄСВ. Як правило, у загальному випадку він дорівнює 1,22.

Зверніть увагу: для працівників-інвалідів К дорівнюватиме 1,0841 (виходячи зі ставки ЄСВ 8,41 %).

Як відобразити в обліку коригування резерву відпусток на кінець року?

З великою часткою ймовірності резерв відпусток, що нарахований підприємством протягом року і числиться в обліку на кінець року (на дату інвентаризації), доведеться коригувати, адже формула його розрахунку, застосовувана протягом року, відрізняється від тієї, яка застосовується при інвентаризації. Значить, в обліку його треба буде відкоригувати.

Для цього загальну суму резерву відпусток, розрахованого за вищенаведеною формулою за кожним працівником підприємства, треба порівняти із сальдо, що числїиться в обліку, за кредитом субрахунка 471.

Якщо сума отриманого в результаті інвентаризації резерву відпусток:

 • більша від залишку, що числиться на кінець року, то його треба донарахувати. Проведення в даному випадку будуть такі: Дт 23, 91-94 – Кт 471 (залежно від напряму витрат);
 • менша – резерв зменшується. Зробити це можна шляхом сторнування зайво нарахованої суми (згідно з п. 18 П(С)БО 11). У бухобліку при цьому здійснюється запис: Дт 23, 91-94 – Кт 471 – методом «сторно».

Урахуйте! Коригувати резерв відпусток у бік зменшення також потрібно в розрізі напрямів витрат, як і при нарахуванні.

Пояснимо, чому треба сторнувати, а не нараховувати дохід. При нарахуванні резерву формують не тільки інші операційні витрати (рахунок 94), але й адміністративні (92), збутові (93), собівартість реалізованої продукції, товарів і робіт (рахунки 23, 91), тому й сторнувати правильніше в розрізі витрат.

Покажемо на прикладі, як розрахувати залишок резерву відпусток на кінець року.

ПРИКЛАД

Станом на 31.12.18 р. у деяких працівників підприємства залишилися невикористані дні відпустки. Дані про їх кількість, фонд оплати праці та кількість днів розрахункового періоду наведемо в табл. 1 далі.

За умовами прикладу на підприємстві немає працівників-інвалідів. Ставка ЄСВ для всіх працівників становить 22 %.

Сума резерву відпусток на дату балансу становить 19 374,30 грн. (15 880,57 грн. х 1,22).

В обліку (до проведення інвентаризації) у підприємства числиться така сума резерву:

 • варіант А – 18 500 грн.;
 • варіант Б – 20 000 грн.

При варіанті А підприємству слід донарахувати резерв у сумі 874,30 грн. (19 374,30 грн. – 18 500 грн.) (Дт 23, 92, 93 – Кт 471).

При варіанті Б підприємство відсторнує нарахований резерв у сумі 625,70 грн. (20 000,00 грн. – 19 374,50 грн.) (Дт 23, 92, 93 – Кт 471 – методом «сторно»).

(грн.)


з/п

П. І. Б. працівника

Рахунок витрат

Кількість невикористаних днів відпустки

Кількість календарних днів у розрахунковому році

Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому році

Нарахована за розрахунковий період зарплата

Середньоденна зарплата, [ряд. 7 :
: (гр. 5 –
– гр. 6)]

Залишок резерву відпусток на кінець року (гр. 8 х
х гр. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Гапанюк І. В.

23

10

365

11

84 322,00

238,20

2 382,00

2

Бойко О. А.

92

15

365

11

112 025,00

316,45

4 746,75

3

Бородань Е. М.

92

4

365

11

51 685,00

146,00

584,00

4

Ситько Е. А.

92

8

365

11

65 149,00

184,04

1 472,32

5

Кобзар А. Ю.

93

20

365

11

82 356,00

232,64

4 652,80

6

Красинов Д. В.

93

11

301

9

54 223,00

185,70

2 042,70

Разом

15 880,57

Як відобразити резерв відпусток у фінансовій звітності?

У формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» сальдо за субрахунком 471 відображається в рядку 1660 «Поточні забезпечення».

У формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» нараховані протягом звітного року суми резерву відображаються в складі певних видів витрат, тому беруть участь у формуванні фінрезультату за період.

Для малих підприємств залишок суми резерву на кінець звітного періоду відображається у формах № 1-м і № 1-мс у рядку 1595 «Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення». Нарахований протягом року резерв наводиться:

 • у формі № 2-м у рядках 2050 і 2180 (залежно від напряму витрат);
 • формі № 2-мс у рядках 2050 і 2165 (теж залежно від напряму витрат).

Як впливає нарахований резерв на податок на прибуток?

Нормами ПК не передбачені коригування фінрезультату, отриманого в бухобліку, на суми нарахованого резерву. Його суми беруть участь при розрахунках податку на прибуток у повному обсязі.

Висновки

Поряд із багатьма іншими справами, що завершують рік, бухгалтеру підприємства також необхідно провести інвентаризацію резерву відпусток на кінець року. При цьому розрахунок залишку резерву відпусток здійснюється шляхом множення невикористаних днів відпустки на середньоденну зарплату в розрахунковому періоді з кожним працівником (з урахуванням ЄСВ).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали