Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Довідник за касовими операціями

08.02.2022 2558 0 1


Касові операції – це операції суб’єктів господарювання (далі – СГ) між собою та з фізособами, пов’язані із прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу, з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку (пп. 12 п. 3 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148, далі - Положення № 148).


Обмеження суми готівкових розрахунків

Готівкові розрахунки – це платежі готівкою СГ і фізосіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (пп. 5 п. 3 Положення № 148).

Нормами п. 6, 7 Положення № 148 установлено обмеження за сумою готівкових розрахунків, які можуть здійснюватися протягом дня (див. табл. 1). При цьому кількість контрагентів, з якими проводяться готівкові розрахунки протягом дня, не обмежена.

Таблиця 1. Граничні суми готівкових розрахунків

(грн)

№ з/п

Сторони, що беруть участь у готівкових розрахунках

Гранична сума розрахунків за день*

Отримувач готівки

Платник готівки

1

2

3

4

1

Юрособа

Юрособа

10 000 (включно)

Фізособа-підприємець

Фізособа – не підприємець

50 000 (включно)

2

Фізособа-підприємець

Юрособа

10 000 (включно)

Фізособа-підприємець

Фізособа – не підприємець

50 000 (включно)

3

Фізособа – не підприємець

Юрособа

50 000 (включно)

Фізособа-підприємець

Фізособа – не підприємець (за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню)

* Обмеження стосуються як отримання, так і видачі готівки, а також розрахунків за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, отриманої за допомогою електронного платіжного засобу.

Платежі понад установлену граничну суму повинні проводитися через банки або небанківські фінустанови, які мають відповідну ліцензію.

Під обмеження, установлені п. 6 і 7 Положення № 148, не підпадають (п. 8 Положення № 148):

  • розрахунки СГ із бюджетами та державними цільовими фондами;
  • добровільні пожертвування та благодійна допомога;
  • готівка, видана на відрядження, тобто витрати на оплату проїзду, проживання, харчування, інших послуг, пов’язаних із перебуванням працівника у відрядженні (перелік таких витрат див. у пп. «а» пп. 170.9.1 ПК);
  • виплати, пов’язані з оплатою праці;
  • використання готівкових коштів із фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання ч. 3 ст. 24 Закону від 14.10.2014 № 1698-VII і ч. 4 ст. 17 розд. II Закону від 12.11.2015 № 794-VIII.

Оприбуткування готівки

Оприбуткування готівки – це облік готівки в касі в повній сумі їх фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/фіскальному звітному чеку/електронному фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції (далі – РК) (пп. 18 п. 3 Положення № 148).

Готівку, що надходить у касу, потрібно прибуткувати в день її отримання в повній сумі (п. 11, 58 Положення № 148).

Порядок оприбуткування готівки залежить від категорії СГ і способу проведення ними розрахунків (п. 11 Положення № 148) (див. табл. 2).

Таблиця 2. Порядок оприбуткування готівки в касі

№ з/п

Категорія СГ

Порядок оприбуткування готівки

1

2

3

1

Підприємство не застосовує РРО (ПРРО) і РК

Облік готівки в повній сумі фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткового касового ордера

2

Підприємства та їхні відокремлені підрозділи застосовують РРО та ведуть касову книгу

3

Відокремлені підрозділи застосовують РРО без ведення касової книги

Зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ПК, і занесення інформації з фіскальних звітних чеків/електронних фіскальних звітних чеків до відповідних книг обліку (до книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) – у разі її використання на період виходу з ладу РРО або відключення електроенергії)

4

Відокремлені підрозділи застосовують ПРРО без ведення касової книги

Щоденне створення засобами ПРРО в паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків та їх передання на фіскальний сервер ДПС засобами телекомунікацій, а також направлення створених ПРРО розрахункових документів і повідомлень для їх реєстрації та довгострокового зберігання на фіскальному сервері

5

СГ не застосовують РРО, а застосовують КОРО

Занесення даних РК до КОРО. Такий порядок діє й у відокремлених підрозділах, які проводять розрахунки за допомогою КОРО. При цьому не важливо, ведуть вони касову книгу чи ні

6

Фізособи-підприємці

Оприбуткування та облік отриманих доходів у книгах обліку доходів і витрат або в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів у порядку, визначеному п. 177.10, 296.1 ПК

Важливо! Підприємства зобов’язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі. У порядку максимально враховують особливості роботи як підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку) (п. 12 Положення № 148). Для відокремлених підрозділів підприємства порядок оприбуткування встановлюється внутрішніми документами підприємства.

Ліміт каси

Ліміт каси – це сума готівки, яку підприємство може залишити у своїй касі в позаробочий час (пп. 16 п. 3 Положення № 148). Ця сума обмежується граничним розміром, визначеним згідно з Положенням № 148.

Ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємство встановлює, виходячи з необхідності прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження в каси банків.

Ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються:

  • фізособам-підприємцям (п. 14 Положення № 148);
  • релігійним організаціям (релігійні громади, управління та центри, монастирі, релігійні братерства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не провадять виробничу або іншу підприємницьку діяльність (п. 51 Положення № 148).

Якими документами оформити процедуру встановлення ліміту каси, покажемо в табл. 3.

Таблиця 3. Документальне оформлення процедури встановлення ліміту каси

№ з/п

Найменування документа

Пояснення

1

2

3

1

Порядок розрахунку ліміту каси підприємства та його відокремлених підрозділів (далі – Порядок)

Обов’язок розроблення такого документа передбачено п. 50 Положення № 148. У Порядку, зокрема, потрібно:

– вибрати варіант розрахунку ліміту каси (за середньоденними надходженнями або за середньоденною видачею);

– установити період, за який беруться суми надходжень або видачі для розрахунку ліміту каси (далі – період вибірки). Він може бути будь-яким на розсуд підприємства, наприклад, будь-який місяць з останніх 12, що передують місяцю встановлення ліміту каси;

– указати, які надходження або виплати беруть участь у розрахунку ліміту. Рекомендуємо прописати, що в розрахунку беруть участь усі надходження в касу або всі видачі з каси, здійснені за період вибірки;

– самостійно розробити та затвердити форму (бланк) розрахунку ліміту каси та навести її в додатку до Порядку;

– відобразити механізм установлення ліміту для відокремлених підрозділів.

Також під час розрахунку ліміту слід ураховувати строк здавання підприємством готівкової виручки для її зарахування на рахунки в банках, визначений договором банківського рахунка (див. нижче) (п. 50 Положення № 148)

2

Наказ про затвердження Порядку

У наказі вкажіть, з якого періоду вводиться в дію Порядок

3

Розрахунок ліміту каси

Тут наводиться конкретний розрахунок ліміту каси на підставі положень Порядку

4

Наказ про встановлення ліміту

У наказі вкажіть, з якої дати встановлюється розрахований ліміт каси

Строки здавання готівки до банку

Строки здавання готівки до банку залежать від наявності банків за місцезнаходженням підприємства, а також від режиму роботи підприємства (п. 48, 49 Положення № 148). Конкретний строк установлюється в договорі з банком (див. табл. 4).

Зверніть увагу! Підприємства можуть не здавати до банку в установлений строк суму готівки, яка не перевищує ліміт каси.

Таблиця 4. Порядок та умови встановлення строків здавання готівки до банку

№ з/п

Для яких підприємств установлюється

Строк здавання готівки

1

2

3

Віддаленість від банків

1

Підприємства, розташовані в населених пунктах, де є банки

Щодня – у день надходження готівкової виручки (готівки) у їхні каси

2

Підприємства, розташовані в населених пунктах, де немає банків

Не рідше одного разу на 5 робочих днів (далі – р. д.)

Режим роботи підприємства

3

Підприємства, у яких час закінчення робочого дня (зміни), установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає можливості забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) у день її надходження

Наступного дня після надходження готівкової виручки (готівки) у касу

4

Підприємства, які працюють у вихідні та святкові дні та не мають можливості здати отриману ними за ці дні готівкову виручку (готівку) до банку через відсутність відповідної умови в договорі з банком на інкасацію

У день надходження таких сум у касу підприємства здають виручку через банкомати/програмно-технічні комплекси самообслуговування або безпосередньо в банк протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства

5

Підприємства (юридичні особи), які провадять страхову діяльність і діяльність із випуску та проведення лотерей

Установлюють самостійно строки здавання готівки для страхових агентів і розповсюджувачів лотерей, що діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонування (режиму роботи у вечірні години, вихідні та святкові дні) і розмірів здаваної виручки, але не рідше ніж один раз на 5 р. д.

Строки зберігання понадлімітної суми готівки в касі підприємства

Зберігати готівку в касі СГ понад установлений ліміт можна тільки протягом певного строку (п. 18, 49, 54 Положення № 148) (див. табл. 5).

Таблиця 5. Строки зберігання готівки в касі понад ліміт

№ з/п

Призначення готівкових коштів

Строк зберігання готівки в касі понад ліміт (пункт Положення № 148)

1

2

3

1

Суми, отримані в банку для здійснення виплат, які відносяться до фонду оплати праці* (далі – ФОП), а також для виплати пенсій, стипендій, дивідендів (доходу)

Протягом 5 р. д., включаючи день отримання готівки в банку (п. 18)**

2

Для виплат, які відносяться до ФОП* і здійснюються за рахунок готівкової виручки

Протягом 3 р. д. із дня настання строків проведення цих виплат – у сумі, зазначеній у переданих у касу відомостях на виплату готівки (додаток 1 до Положення № 148) (п. 18)**

3

Суми, отримані в банку для здійснення виплат, зазначених у ряд. 1 цієї таблиці, працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів

Протягом 10 р. д., включаючи день отримання готівки в банку (п. 18)**

4

Суми готівки в день її надходження (крім сум, зазначених у рядках 1–3 цієї таблиці)

До здавання до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або до видачі для використання підприємством згідно із законодавством (без попереднього здавання до банку та одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства (п. 54)

5

Суми готівки, що надійшли в касу підприємства у вихідні та святкові дні (крім сум, зазначених у рядках 1–3 цієї таблиці)

До здавання до обслуговуючого банку наступного робочого дня банку та підприємства або видачі для використання підприємством згідно із законодавством (без попереднього здавання до банку та одночасного отримання з каси банку) наступного робочого дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства (п. 54)

6

Залишок готівки за день, коли не було інкасації з вини банку

Для цього випадку в п. 49 Положення № 148 не зазначено конкретного строку. Сказано тільки, що за таких обставин сума залишку не є перевищенням ліміту каси. Ми вважаємо, що зберігати понадлімітну суму готівки можна до наступної інкасації

* Виплати, які відносяться до ФОП, наведено в розд. ІІ Інструкції, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (пп. 1 п. 3 Положення № 148).
** Суми готівки, отримані в банку та не використані за призначенням протягом установлених строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Майте на увазі! Зазначені в табл. 5 строки діють тільки в разі, коли СГ установлено ліміт каси. Інакше вся сума готівки в день її надходження буде вважатися понадлімітною.

Таблиця 1. Граничні суми готівкових розрахунків.doc
Завантажити
Таблиця 2. Порядок оприбуткування готівки в касі.doc
Завантажити
Таблиця 3. Документальне оформлення процедури встановлення ліміту каси.doc
Завантажити
Таблиця 4. Порядок та умови встановлення строків здавання готівки до банку.doc
Завантажити
Таблиця 5. Строки зберігання готівки в касі понад ліміт.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали