Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Даруємо кошти, обладнання, засоби індивідуального захисту, дезінфектанти лікарням та благодійним організаціям: податкові наслідки

Карантин

17.04.2020 2271 0 3

Завжди у важкі часи підприємці беруть активну участь у спасінні людського життя. От і сьогодення не стало винятком. Бізнес допомагає лікарням безпосередньо або через благодійні організації. Чи виникають у підприємства різниці з податку на прибуток в разі дарування коштів, товарів, обладнання? Які зміни з цього питання вніс Закон від 30.03.20 р. № 540-IX (далі – Закон № 540)? Що з ПДВ за операціями з такого дарування? Шукаємо відповіді.


Бухгалтерський облік подарунків

Традиційно розпочнемо з бухгалтерського обліку.

Якщо перед тим як подарувати товари, підприємство їх купує, то оприбутковуються такі запаси на субрахунок 209 «Інші матеріали».

Якщо ж це, скажімо, товари, які були на складі підприємства для подальшого продажу, то вони відповідно значаться на субрахунку 281 «Товари на складі».

Або ж якщо підприємство планує подарувати власну продукцію, то вона відповідно обліковується на рахунку 26 «Готова продукція».

А далі, під час дарування товарів (зокрема, власної продукції, інших запасів), робіт, послуг, у дарувальника виникають витрати:

 • Дт 949 Кт 20, 26, 28 – у разі безоплатного надання сировини, матеріалів, готової продукції, товарів;
 • Дт 949 – Кт 23 – у разі безоплатного надання послуг, виконання робіт.

Зазначимо: ідеться про безоплатне передання не для цілей реклами чи маркетингу, а саме як благодійність. Адже в разі рекламних роздач товарів використовували б рахунок 93 «Витрати на збут». Однак, повторимося, ми маємо іншу ситуацію.

Якщо дарується основний засіб (з переходом права власності), то проведення будуть такі:

 • Дт 977 – Кт 10, 11 – на суму залишкової вартості;
 • Дт 13 – Кт 10, 11 – на суму зносу.

У разі надання безповоротної фіндопомоги її суму показуємо проведенням Дт 949 – Кт 311.

Чи потрібно відображати дохід за безоплатно переданими товарами (роботами, послугами)?

Однозначно ні. Доходу не виникатиме. Адже за п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» «…дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу».

А в разі безоплатного передання товарів, основних засобів, робіт, послуг не відбувається збільшення активів, а, навпаки, – маємо зменшення активів. Та й зобов’язання не зменшуються – вони взагалі не виникають, бо така безоплатна операція не передбачає отримання будь-яких коштів або активів за переданий подарунок.

Отже, доходу в разі безплатного передання немає.

Подарунки і податок на прибуток

Тут усе залежить від того, чи застосовує підприємство різниці з податку на прибуток з розд. ІІІ Податкового кодексу (далі – ПК).

Якщо підприємтво не застосовує різниці з розд. ІІІ ПК (оскільки бухгалтерський дохід за останній рік не перевищує 20 млн грн і воно відмовилося від різниць за пп. 134.1.1 ПК у першому такому році), то наслідки такі, як у бухобліку, і різниць за безоплатним переданням товарів, робіт, послуг, основних засобів не виникає. А в бухобліку, нагадаємо, маємо витрати, які потрапляють до фінрезультату (Дт 79 – Кт 94) і не коригуються різницями. Тож далі текст про різницю за подарунками ви можете пропустити.

Якщо ж підприємство, визначаючи об’єкт обкладення податком на прибуток, застосовує різниці (бухгалтерський дохід за останній рік перевищує 20 млн грн або, хоч дохід і менше цієї суми, але воно не скористалося правом відмовитися від різниць із пп. 134.1.1 ПК, тобто добровільно їх застосовує), то за операцією з надання подарунків МОЖЕ виникати різниця за пп. 140.5.10 чи пп. 140.5.9 ПК.

Чому може? Тому що для запуску різниці важливим є статус отримувача подарунка, а саме: фізособа, платник податку на прибуток або ж неплатник податку на прибуток чи платник за ставкою 0 %, а може неприбуткова організація чи неприбуткова «спортивна» організація.

Адже бухгалтерський фінрезультат до оподаткування збільшують:

 • за пп. 140.5.10 ПК – на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX ПК, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) на дату такого перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 ПК;
 • за пп. 140.5.9 ПК – на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону) у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
 • за пп. 140.5.14 ПК – на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту (ДЮСШ, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту), що є неприбутковими організаціями, унесеними до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг, у розмірі, що перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Однак не поспішаймо в висновками, бо і з цих правил є винятки.

Давайте спершу уважніше поглянемо на «подарункову різницю». Наведемо залежність різниці у дарувальника від статусу отримувача такого подарунка (див. табл. 1).

Таблиця 1. Залежність «подарункової» різниці від статусу контрагента

Отримувач неплатник податку на прибуток (крім фізосіб), платник податку на прибуток за ставкою 0%

Отримувач -– платник податку на прибуток (не за ставкою 0%)

Отримувач – фізособа

Отримувач – неприбуткова організація, унесена до Реєстру

Отримувач – суб’єкт фізкультури і спорту (унесений до Реєстру на дату дарування)

Дарувальник на всю вартість подарованих товарів, робіт, послуг, безповоротної фіндопомоги збільшує фінрезультат до оподаткування (за пп. 140.5.10 ПК).

ІПК ДФСУ від 07.11.17 р. № № 2550/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 03.11.17 р. № 2497/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 19.02.20 р. № 664/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Різниця не діє. Вартість подарунка не збільшує фінрезультат до оподаткування (за пп. 140.5.10 ПК).

ІПК ДФСУ від 28.12.19 р. № 2222/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, від 01.11.19 р. № 1145/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Різниці немає. Вартість подарунка, безповоротної фіндопомоги фізособі не збільшує бухфінрезультат до оподаткування (застосовується виняток з пп. 140.5.10 ПК)

Дарувальник на вартість подарунка, безповоротної фіндопомоги збільшує бухфінрезультат до оподаткування, але в сумі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього року (пп. 140.5.9 ПК).

ІПК ДФСУ від 09.11.17 р. № 2573/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 08.11.17 р. № 2552/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 29.11. 18 р. № 5015/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухфінрезультат до оподаткування збільшується на вартість подарованих товарів, робіт, послуг, основних засобів, що перевищує 8 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.14 ПК)

Приклад:

Підприємство подарувало 20 000 грн юрособі – платнику єдиного податку.

Отже, якщо такий дарувальник застосовує різниці з податку на прибуток, він має збільшити бухфінрезультат до оподаткування на 20 000 грн

Приклад:

Оподатковуваний прибуток за попередній рік (ряд. 04 декларації з податку на прибуток за попередній рік) становить 800 000 грн. Тоді 4 % від цієї суми – 32 000 грн
(800 000 грн х 4 % : 100 %).

Сума подарованого неприбутковим організаціям за рік становить (умовно) 60 000 грн.

Отже, збільшити бухфінрезультат треба на 28 000 грн
(60 000 грн – 32 000 грн)

Приклад:

Оподатковуваний прибуток за попередній рік (ряд. 04 декларації з податку на прибуток за попередній рік) становить 800 000 грн.

Тоді 8% від цієї суми – 64 000 грн (800 000 грн х 8% : 100%). Сума подарованого суб’єктам фізкультури і спорту за рік становить (умовно) 80 000 грн.

Отже, збільшити бухфінрезультат треба на 16 000 грн
(80 000 грн – 64 000 грн)

Ряд. 3.1.10 додатка РІ

Ряд. 3.1.9 додатка РІ

Ряд. 3.1.14 додатка РІ

 

Отже, важливо передусім з’ясувати, який статус в одержувача подарунка (у нашій ситуації – лікарні, благодійної організації). Якщо, припустімо, одержувач є платником податку на прибуток, то в дарувальника різниці не буде.

А якщо неприбуткова організація? До речі: з’ясувати, чи є ця організація в Реєстрі, можна увкладці«Реєстр неприбуткових організацій та установ» в «Електронному кабінеті» офіційного вебпорталу ДПС (шлях: Головна / Електронний кабінет / Реєстри / Реєстр неприбуткових установ та організацій).

А якщо даруєте неприбутковій установі, то тут можливі винятки, які дадуть змогу не застосовувати різницю з пп. 140.5.9 ПК.

Цих винятків із правила два, і обидва стосуються дарування деяких товарів деяким неприбутківцям для певних цілей, а саме для цілей АТО та цілей боротьби з коронавірусом. Розглянемо їх.

Виняток 1 – на цілі АТО

У разі дарування неприбутківцям різниця з пп. 140.5.9 ПК, яка збільшує фінрезультат, не діє в разі безоплатного передання деяких товарів, робіт, послуг на цілі АТО визначеному колу організацій. А саме тимчасово, на період проведення АТО, коригування, встановлені пп. 140.5.9 ПК, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) ЗСУ, НГУ, СБУ, СЗРУ, ГНСУ, МВДУ, УДОУ, ДССЗЗІ, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО» (п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПК).

Виняток 2 – для боротьби з коронавірусом

Законом № 540 було внесено зміни до підрозд. 4 розд. ХХ ПК – його доповнено п. 511, відповідно до якого у 2020 році коригування, встановлені абзацом першим пп. 140.5.9 ПК, не застосовуються щодо сум коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) громадським об’єднанням та/або благодійним організаціям та/або центральному органу виконавчої влади (далі – ЦОВВ), що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або іншим ЦОВВ, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або закладам охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, протягом дії карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

В Інформаційному листі ДПС від 03.02.20 р. № 8 роз’яснюється застосування цього винятку. Аналізуємо разом. Різниця з пп. 140.5.9 ПК не діє лише щодо певних товарів, переданих певним суб’єктам, та й ще у певний час. Отже, узагальнимо в табл. 2.

Таблиця 2. Умови незастосування «подарункової різниці» з пп. 140.5.9 ПК щодо благодійності проти коронавірусу

Перелік товарів

Кому передані

Коли передані

 • грошові кошти;
 • лікарські засоби для надання медичної допомоги хворим;
 • дезінфекційні засоби і антисептики;
 • медичне обладнання;
 • засоби індивідуального захисту;
 • медичні вироби для скринінгу хворих;
 • розхідні матеріали для надання медичної допомоги;
 • медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень;
 • медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо);
 • засоби особистої гігієни;
 • продукти харчування;
 • товари за переліком, що визначається КМУ
 • громадським об’єднанням;
 • благодійним організаціям;
 • ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфер охорони здоров’я – МОЗ України;
 • іншим ЦОВВ, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням;
 • особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (ДП «Медичні закупівлі України»);
 • ЗОЗ державної та/або комунальної власності;
 • структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2020 року протягом дії карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Нагадаємо, що карантин в Україні розпочався з 12 березня і на разі триватиме до 24 квітня (згідно з постановою КМУ від 11.03.20 р. № 211)

Важливо!

Податківці переконані: оскільки Закон № 540, який передбачив цей виняток, набув чинності з 2 квітня, то й виняток стосується безоплатного «протикоронавірусного» передання товарів, коштів, обладнання з 2 квітня і до завершення карантину. Тобто для них різниця з пп. 140.5.9 не діє. Якщо ж подарунки були до цієї дати (до 02.04.20 р.) або будуть після завершення карантину, то, хоч вони навіть і «протикоронавірусні», пп. 140.5.9 ПК застосовується (тобто винятку немає і різниця діє, звісно, якщо підприємство використовує різниці).

На нашу думку, відсутність різниці має стосуватися всього періоду карантину – з 12 березня до завершення карантину (у разі дарування окреслених товарів, послуг окресленим суб’єктам)

Тож варто окремо вести облік пільгованих «безрізничних» подарунків, та тих, за якими різниці виникають.

Отже, робимо висновок:

 1. Якщо ваше підприємство не використовує різниць, то все, як у бухобліку (а там у нас є витрати за цією операцією), і коригувань на подарунки робити не треба.
 2. Якщо ваше підприємство використовує різниці з розд. ІІІ ПК і подарувало ліки, обладнання, засоби захисту лікарні чи благодійній організації, які є в Реєстрі на дату подарунка, то:
  – якщо подарунок було надано після 1 квітня і до завершення карантину – різницю з пп. 140.5.9 щодо таких «протикоронавірусних» подарунків не застосовуєте;
  – якщо подарунок був з 12 березня до 2 квітня – податківці проти застосування винятку, тобто кажуть, що різниця застосовуватиметься (ми з цим підходом не згодні і вважаємо, що різниця не застосовується щодо подарунків із дати початку карантину – з 12 березня);
  – якщо подарунок буде після завершення карантину – загальні правила, тобто різниця з пп. 140.5.9 застосовується.

Для решти подарунків неприбутковим установам, які не потрапили під цю пільгу, діють загальні правила пп. 140.5.9 ПК. Тобто якщо загалом сума подарунків (без урахування «пільгових карантинних») перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то на таке перевищення слід збільшити бухфінрезультат до оподаткування.

Подарунки і ПДВ

Усі чудово пам’ятають, що безоплатне передання товарів – це операція з постачання і, відповідно, за нею нараховують податкові зобов’язання з ПДВ (пп. 14.1.191, п. 185.1 ПК).

Але й тут є винятки. І їх у нашій ситуації також може бути два.

Виняток 1: безПДВ-шні протикоронавірусні подарунки

Для цієї пільги важливо, які ліки, обладнання передаються та коли відбувається операція з постачання

Так згідно з п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ ПК (а цей пункт з’явився у ПК завдяки Закону від 17.03.20 р. № 530-IX та був розширений Законом № 540) тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у т. ч. лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено КМУ.

Традиційно в таблиці розшифруємо умови пільги.

Таблиця 3. Протикоронавірусна пільга з ПДВ

Кого стосується пільга

На які операції поширюється

Протягом якого періоду діє

Пільга поширюється на усіх суб’єктів господарювання незалежно від виду діяльності та форми власності на всіх етапах постачання певних товарів з переліку КМУ

Ввезення та/або постачання товарів з переліку КМУ – цей Перелік затверджено постановою КМУ від 20.03.20 р. № 224.

Наголошуємо: застосовується на всіх етапах постачання товарів з Переліку № 224 незалежно від дати їх виробництва та походження (імпортні вони чи вітчизняні)

Діє з 17 березня 2020 року до останнього дня місяця, в якому завершиться карантин.

Скажімо, якщо карантин закінчиться 24.04.20 р., то останнім днем цієї пільги буде 30.04.20 р.

Тобто пільга – на дату постачання, а для цілей ПДВ ми, звісно ж, виходимо із правила першої події.

Наприклад, якщо оплата ліків з Переліку № 224 була 19 березня, то пільга діє.

Тобто вагомо, що перша подія «вписалася» в часові межі дії пільги – з 17 березня до останнього дня місяця закінчення карантину.

Тут лише один нюанс щодо розрахунків бюджетними коштами: дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у такій ситуації – це дата отримання оплати. А тому для пільги, яку ми розглядаємо, важливим буде, коли отримано оплату в разі розрахунку бюджетними коштами за товари з Переліку № 224: якщо в період дії пільги – застосовуємо; якщо ж уже за межами – на жаль, ні.

Важливе уточнення з п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ ПК: у разі застосування цієї пільги платник ПДВ:

 • не нараховує компенсуючі податкові зобов’язання за п. 198.5 ПК за такими пільговими «протикороновірусними товарами»;
 • не розподіляє податковий кредит за правилами ст. 199 ПК за загальногосподарськими витратами у зв’язку із проведенням таких пільгових постачань.

Робимо висновок: якщо безоплатне передання товарів з Переліку № 224 відбулося в період з 17 березня до останнього дня місяця карантину, – то жодних ПДВ-наслідків не буде. Навіть якщо ви придбали ці товари з Переліку № 224 на вході з ПДВ, а потім даруєте, ні компенсуючих податкових зобов’язань, ні донарахування до мінімальної бази не буде в пільговий період з 17 березня до останнього дня місяця дії карантину

Водночас навіть на такі операції безоплатного передання складається податкова накладна (далі – ПН), а точніше – аж дві:

 • на фактичну ціну. Ціни у нас немає (фактично – 0 грн), адже товари даруються. Але формально на 0 грн треба скласти ПН на одержувача подарунка, зазначивши «Без ПДВ» у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування». Ця ПН отримувачу не надається;
 • на суму перевищення мінімальної бази над фактичною ціною (тип 15) (або в зведеній – код ознаки 3). Звісно, і така ПН не міститиме нарахування ПДВ, бо застосовується пільга – звільнення («Код ставки» вписуємо код 903, код пільги у графі 9 прописуємо 14060544 – з Довідника пільг). У табличній частині розд. Б у графі 2крім номенклатури товарів/послуг, поставлених безоплатно, також слід зазначити: «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання». Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються. Важливо: до суми перевищення мінімальної бази над договірною ціною також застосовується ПДВ-пільга. Тобто ПДВ не буде.

Обидві ПН слід зареєструвати в ЄРПН. Але якщо ви цього не зробили – на разі штрафу за це не буде за п. 1201 ПК, оскільки ПН стосуються звільнених від ПДВ операцій і не видаються покупцю.

А якщо ви вже встигли виписати ПН на донарахування до мінімальної бази з ПДВ і зареєструвати її з сумою ПДВ, а треба було без ПДВ?

У такому разі можна скласти розрахунок коригування і сторнувати рядки з нарахуванням ПДВ за пільговими операціями.

Виняток 2. «Благодійна допомога»

Ця пільга буде актуальною, якщо подаровані вами товари не містяться в Переліку № 224.

За пп. 197.1.15 ПК звільняється від ПДВ надання благодійної допомоги, у тому числі безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації (благодійність регулюється Законом від 05.07. 12 р № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

Детально про благодійність – у матеріалі «Благодійна допомога: обкладення ПДВ та податком на прибуток».

Таблиця 3. Протикоронавірусна пільга з ПДВ.docx
Завантажити
Таблиця 2. Умови незастосування «подарункової різниці» з пп. 140.5.9 ПК щодо благодійності проти коронавірусу.docx
Завантажити
Таблиця 1. Залежність «подарункової» різниці від статусу контрагента.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали