Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Фінансова оренда у виробника: приклад обліку по МСБО 17

Акценти цієї статті:

в договорі про фінансову оренду у орендодавця - виробника або дилера, як і у інших орендодавців, має бути обумовлено наявність або відсутність ліквідаційної вартості та її розмір;

що робити при виникненні первісних прямих витрат у орендодавця-виробника, якщо він не може закласти їх в орендні платежі.

В МСБО 17 орендодавці діляться на виробників (дилерів) та інших. Це викликано специфікою обліку. Ми вже розглядали облік прямої фінансової оренди за МСФЗ у не виробника. Тепер розглянемо особливості обліку за МСФЗ у орендодавця-виробника.

Орендодавець - виробник отримує два види доходу (§43 МСБО 17):

дохід від безпосереднього продажу активу, який здається в оренду;

фінансовий дохід від відсотків на протязі всього терміну оренди.

У разі виникнення первісних прямих витрат (наприклад, юридичні послуги, послуги з оцінки орендованого активу) на відміну від всіх інших орендодавців, орендодавець-виробник не може закладати ці витрати в орендну плату (§38 МСБО 17). Їх слід відносити на поточні витрати на початок строку оренди (§46 МСБО 17).

Рекомендуємо, в цьому випадку орендодавцю - виробнику закласти в договорі з орендарем обов'язок орендаря компенсувати первинні додаткові витрати орендодавця, безпосередньо пов'язані з підготовкою та укладенням договору оренди.

Приклад.

Виробник токарного обладнання надає в оренду токарний верстат справедливою вартістю 200 000 грн, в т.ч. ПДВ, при цьому:

собівартість і балансова вартість верстата - 150 000 грн;

корисний термін служби - 6 років;

термін оренди - 5 років. Початок оренди 1 липня 2014, закінчення 30 червня 2019;

ринкова ставка на позиковий капітал - 15%;

первісні прямі витрати орендодавця на проведення оцінки верстата - 6000 грн з ПДВ. У господарських операціях розглянемо обидва варіанти:

1) в договорі не передбачено компенсацію орендарем первісних витрат орендодавця;

2) сторони домовилися, що первісні витрати орендодавця орендар зобов'язується компенсувати.

ліквідаційна вартість наприкінці строку оренди становить за незалежною оцінкою - 10 000 грн (у графіку виплат розглянемо обидва варіанти, як для гарантованої, так і для негарантованої ліквідаційної вартості);

виплата відсотків передбачена 1 раз на рік по типу постнумерандо протягом п'яти років (наприкінці кожного року);

наприкінці терміну оренди перехід права власності до орендаря не передбачений, але дана оренда є фінансовою відповідно до п. «в» §10 МСБО 17.

Орендодавцю - виробнику необхідно розрахувати суму орендного платежу. Для цього необхідно розрахувати:

дисконтовану ліквідаційну вартість на дату укладення договору

10000 х 0,497177 = 4 971,77 грн,

де 0,497177 - значення справжньої вартості однієї грошової одиниці для 15% і періоду 5 років;

щорічний орендний платіж з гарантованою ліквідаційною вартістю по типу виплат постнумерандо

(200 000 - 4 971,77): [(1 - 1: (1 + 0,15) 5): 0,15] = 58 179,95 грн ;

щорічний орендний платіж з негарантованої ліквідаційної вартістю

200 000: [(1 - 1: (1 + 0,15) 5): 0,15] = 59 663,11 грн.

Таблиця 1. Графік платежів, якщо договором передбачено виплату гарантованої ліквідаційної вартості.

Дата

Номер орендного платежу

Орендний платіж

у т.ч. відсотки

у т.ч. погашення боргу

Сума боргу на дату

1

2

3

4

5

6

29.06.15 р.

-

-

-

-

200 000,00

30.06.15 р.

1

58 179,95

30 000,00

28 179,95

171 820,05

30.06.16 р.

2

58 179,95

25 773,01

32 406,94

139 413,11

30.06.17 р.

3

58 179,95

20 911,97

37 267,98

102 145,12

30.06.18 р.

4

58 179,95

15 321,77

42 858,18

59 286,94

30.06.19 р.

5

58 179,98*

8 893,04

49 286,94

10 000,00**

Всього

-

290 899,78

100 899,78

189 999,99

-

*0,03 - помилка округлення, включена в останній орендний платіж

** Гарантована ліквідаційна вартість, згідно з якою орендар може викупити обладнання наприкінці терміну оренди

Валовые инвестиции в аренду - 290 899,78 грн

Незаработанный финансовый доход - 100 899,78 грн

Таблица 2. График платежей, если договором не предусмотрена выплата гарантированной ликвидационной стоимости

Дата

Номер орендного платежу

Орендний платіж

у т.ч. відсотки

у т.ч. погашення боргу

Сума боргу на дату

1

2

3

4

5

6

29.06.15 р.

-

-

-

-

200 000,00

30.06.15 р.

1

59 663,11

30 000,00

29 663,11

170 336,89

30.06.16 р.

2

59 663,11

25 550,53

34 112,58

136 224,31

30.06.17 р.

3

59 663,11

20 433,65

39 229,46

96 994,85

30.06.18 р.

4

59 663,11

14 549,23

45 113,88

51 880,97

30.06.19 р.

5

59 663,12*

7 782,15

51 880,97

0,00

Всього

-

298 315,55

98 315,55

200 000,00

-

*0,01 - помилка округлення, включена в останній орендний платіж

Валові інвестиції в оренду - 298 315,55 грн

Незароблений фінансовий дохід - 98 315,55 грн

Орендодавець визнає собівартість реалізації на початку строку фінансової оренди, яка повинна дорівнювати собівартості або балансової вартості (якщо вони відрізняються) активу за вирахуванням дисконтованої вартості суми негарантованої ліквідаційної вартості (§44 МСБО 17).

Таблиця 3. Відображення орендних операцій у орендодавця - виробника і орендаря

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первісні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Облік у орендодавця – виробника

1.1

Передано верстат орендарю

Акт приймання-передачі, видаткова накладна

181

701

200 000,00

166 666,67

1.2

Нараховане податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

701

641

33 333,33

1.3

Списано собівартість переданого верстата

Бухгалтерська довідка

901

26

150 000,00

150 000,00

Первісні прямі витрати орендодавця орендар не компенсує

1.4

Віднесена вартість проведення експертної оцінки на витрати

Акт виконаних послуг

93

685

5 000,00

-

5 000,00

1.5

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

685

1 000,00

-

-

Первісні прямі витрати орендодавця орендар зобов'язується компенсувати

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали