Дата

Номер орендного платежу

Орендний платіж

у т.ч. відсотки

у т.ч. погашення боргу

Сума боргу на дату

1

2

3

4

5

6

29.06.15 р.

-

-

-

-

200 000,00

30.06.15 р.

1

58 179,95

30 000,00

28 179,95

171 820,05

30.06.16 р.

2

58 179,95

25 773,01

32 406,94

139 413,11

30.06.17 р.

3

58 179,95

20 911,97

37 267,98

102 145,12

30.06.18 р.

4

58 179,95

15 321,77

42 858,18

59 286,94

30.06.19 р.

5

58 179,98*

8 893,04

49 286,94

10 000,00**

Всього

-

290 899,78

100 899,78

189 999,99

-

*0,03 - помилка округлення, включена в останній орендний платіж

** Гарантована ліквідаційна вартість, згідно з якою орендар може викупити обладнання наприкінці терміну оренди