Дата

Номер орендного платежу

Орендний платіж

у т.ч. відсотки

у т.ч. погашення боргу

Сума боргу на дату

1

2

3

4

5

6

29.06.15 р.

-

-

-

-

200 000,00

30.06.15 р.

1

59 663,11

30 000,00

29 663,11

170 336,89

30.06.16 р.

2

59 663,11

25 550,53

34 112,58

136 224,31

30.06.17 р.

3

59 663,11

20 433,65

39 229,46

96 994,85

30.06.18 р.

4

59 663,11

14 549,23

45 113,88

51 880,97

30.06.19 р.

5

59 663,12*

7 782,15

51 880,97

0,00

Всього

-

298 315,55

98 315,55

200 000,00

-

*0,01 - помилка округлення, включена в останній орендний платіж