Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік шин та акумуляторів

14.11.2019 109775 0 12

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

 • до якого виду активів належать шини й акумулятори;
 • як вести облік їх придбання, заміни та списання.

Правила експлуатації

Щоб уникнути помилок в обліку, треба знати строки експлуатації шин та акумуляторних батарей (далі – АБ), а також розуміти, коли можна їх міняти (див. таблицю).

Правила експлуатації встановлені:

 • для шин – в Експлуатаційних нормах середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу та зв'язку від 20.05.06 р. № 488 (далі – Норми № 488);
 • для АБ – в Експлуатаційних нормах середнього ресурсу акумуляторних свинцевих батарей стартерів колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу та зв'язку від 20.05.06 р. № 489 (далі – Норми № 489). Крім того, потрібно орієнтуватися на Правила експлуатації акумуляторних батарей, затверджені наказом Мінтрансу від 02.07.08 р. № 795 (далі – Правила № 795).

АБ

Шини

Строк використання

Експлуатаційні норми використання АБ установлені п. 3.10 Норм № 489. Строк експлуатації залежить від ступеня виробітку АБ.

Якщо норми виробітку АБ, установлені заводом-виготівником у технічній документації до АБ, вищі за передбачені в Нормах № 489, тоді слід застосовувати норми заводу-виготівника (п. 3.9 Норм № 489)

Залежить від фактичного пробігу шини. Ступінь зносу шини визначається за висотою малюнка її протектора.

Якщо заводом-виготівником установлені інші норми зносу шин, то Норми № 488 для визначення зносу не застосовуються (п. 3.8 Норм № 488)

Причина заміни (списання)

Заміна АБ проводиться у разі передачі АБ на техобслуговування (у ремонт) або у разі списання.

АБ списується з балансу, якщо одночасно виконуються такі умови (п. 3.12, 3.13 Норм № 489):

– середній ресурс АБ, установлений Нормами № 489, вироблено;

– досягнуто граничний стан, при якому ємкість АБ знижується до 40 % номінальної, а відновлення придатності АБ неможливе або недоцільне.

Ще одна підстава для списання АБ: виявлено виробничі або експлуатаційні дефекти АБ, які не підлягають виправленню, або таке виправлення економічно недоцільне.

Увага! Списані АБ передають спеціалізованому підприємству на утилізацію. Строк такої передачі – не пізніше 3 місяців з дати списання АБ (п. 9.9 розд. IX Правил № 795)

Заміна шин проводиться у випадку:

– передачі шини на відновлення (наварювання), якщо така шина класифікується заводом-виготівником як відновлювана;

– сезонної заміни шин (при переході від літнього сезону до зимового і навпаки);

– з інших причин, які можуть з'явитися у підприємства.

Списання шин здійснюють (п. 3.2 Норм № 488):

– після закінчення нормативного строку експлуатації, якщо шини не підлягають відновленню;

– незалежно від строку експлуатації шини – якщо виявлено експлуатаційні або виробничі дефекти, а ремонт недоцільний

Документи для обліку

Передачу шин і АБ зі складу в експлуатацію і навпаки оформляють Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11, затвердженою наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193 (далі – Наказ № 193).

Облік зносу АБ ведеться в Картці обліку напрацювання і відстежування обороту АБ (додаток 12 до Правил № 795). Крім того, заповнюються:

 • Журнал обліку операцій з технічного обслуговування та ремонту АБ (додаток 10 до Правил № 795) – для обліку ремонтів АБ;
 • Журнал обліку операцій з технічного обслуговування АБ під час зберігання (додаток 11 до Правил № 795) – для відображення робіт по догляду за АБ у період, коли вона не експлуатується.

Шини, придбані окремо від автомобіля, ураховуються в Картці складського обліку матеріалів (типова форма № М-12, затверджена Наказом № 193).

Облік зносу шин (у т. ч. і придбаних у складі автомобіля) ведеться в Картці обліку пробігу (напрацювання) пневматичної шини (далі – картка шин, додаток 5 до п. 7.1 Норм № 488).

Якщо шини класифікуються як відновлювані, то на кожну шину, що надійшла після відновлення, заводиться нова картка. Для заповнення картки потрібно знати схему маркування шини. Розібратися у цьому допоможуть рисунки 1–5 і таблиці 1, 2, розміщені в додатку 3 до п. 5.4 Норм № 488.

Бухгалтерський облік

Загальні правила

Шини та АБ – це активи зі строком служби більше року і значною вартістю. Тому на практиці часто виникає запитання:

Як обліковувати шини та АБ – у складі запасів чи у складі основних засобів (далі – ОЗ)?

Відповідь на це запитання залежить від способу придбання шин та АБ.

Якщо шини й АБ придбані разом з автомобілем (установлені на ньому) та їх вартість включена до ціни автомобіля, то вони обліковуються у складі ОЗ (Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, далі – Інструкція № 291, пояснення до субрахунка 207 «Запасні частини»). Тобто в обліку на субрахунку 105 «Транспортні засоби» відображається один об'єкт ОЗ – автомобіль. Аналогічно ведеться облік запасних шин, придбаних разом з автомобілем.

На замітку! Сезонна зміна таких шин та їх списання відображаються тільки в аналітичному обліку підприємства. Це саме стосується і АБ.

Якщо шини й АБ придбані окремо від автомобіля, тоді вони відносяться до складу запасів та обліковуються на субрахунку 207 (п. 6 П(С)БО 9, Інструкція № 291). За дебетом цього субрахунка відображають оприбуткування шин і АБ, за кредитом – їх витрачання, реалізацію та інше вибуття.

Наступне запитання, що виникає у бухгалтера:

Як обліковувати витрати на заміну шин та АБ?

Заміна шин та АБ не належить до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшень транспортних засобів (п. 3.19 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102, далі – Положення № 102). Виходячи з аналізу п. 1.3, 3.13, 3.14 Положення № 102, таку операцію не можна визнати і ремонтом. Отже, заміну шин і АБ можна віднести до технічного обслуговування автомобіля (далі – ТО).

Завважимо, що ці операції не згадані ні в переліку операцій ТО-1 (додаток А до Положення № 102), ні в переліку ТО-2 (додаток В). Проте заміна шин включена до примірного переліку операцій сезонного ТО. Тобто сезонна заміна шин – це однозначно ТО.

Візьміть на замітку! Щоб заміна шин та АБ уважалася ТО, рекомендуємо розробити на підприємстві та затвердити наказом керівника докладний перелік операцій ТО, керуючись Положенням № 102.

Варіант обліку на вибір

Облік шин, які придбані окремо від автомобіля, можна вести із застосуванням двох варіантів:

Варіант 1. Списання вартості шин на витрати при передачі в експлуатацію.

При введенні в експлуатацію (установленні на автомобіль) вартість шин включається до витрат звітного періоду – як витрати на підтримку автомобіля в робочому стані (п. 15 П(С)БО 9). Категорія витрат залежить від напряму використання автомобіля, на який шини встановлюються (це можуть бути витрати на виробництво, адміністративні, збутові або інші операційні витрати).

Якщо шина вводиться в експлуатацію вперше, то на витрати списується її первісна вартість. При повторних передачах в експлуатацію шина знову списується з балансу за чистою вартістю реалізації.

Після передачі шин в експлуатацію облік шин ведеться тільки в кількісному вираженні за матеріально відповідальними особами.

При поверненні з експлуатації на склад (при сезонній заміні, для ремонту) шина прибуткується на баланс за чистою вартістю реалізації (п. 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2, далі – Методрекомендації № 2; п. 24 П(С)БО 9). Нову вартість шини визначає комісія, створена на підприємстві.

Повернення зношених шин (як поворотних відходів). Якщо шини будуть використані на підприємстві для власних потреб (відмінних від прямого призначення шини) або здані в переробку як вторсировина, тоді перед використанням (передачею) вони прибуткуються на склад як поворотні відходи – за вартістю можливого використання або за чистою вартістю реалізації (п. 2.12 Методрекомендацій № 2).

Повернення зношених шин для утилізації. Якщо шини здаються на утилізацію, оскільки непридатні для подальшого використання, то контроль за їх переміщенням ведеться тільки в аналітичному обліку.

Передача для утилізації. Витрати на утилізацію включаються до складу інших операційних витрат і відображаються на однойменному субрахунку 949.

Варіант 2. Списання вартості шин на витрати після закінчення строку експлуатації

При введенні шин в експлуатацію їх вартість не списується на витрати періоду. Шини продовжують обліковуватися на балансі у складі запасів. Для обліку шин в обороті використовуються субрахунки третього порядку, наприклад:

 • 20711 «Шини на складі»;
 • 20712 «Шини в експлуатації»;
 • 20713 «Шини, передані в ремонт (на відновлення)» тощо.

Повернення шин з експлуатації (сезонна заміна, ремонт) відображається тільки на відповідних субрахунках. Балансова вартість шин не змінюється. Шини продовжують обліковуватися за первісною вартістю. Передача шин у ремонт і повернення з ремонту також не призводять до збільшення витрат. Шини продовжують числиться на балансі за первісною вартістю.

Повернення зношених шин відображається тільки на відповідних субрахунках.

Списання шин. Якщо прийнято рішення про списання шин, то їх вартість буде списана з балансу і включена до витрат залежно від напряму використання автомобіля, з коліс якого вони зняті (до витрат на виробництво, адміністративних, збутових або іншх операційних витрат). Витрати на утилізацію обліковуються як і при варіанті 1.

Оприбуткування зношених шин як поворотних відходів. Якщо шини будуть використані на підприємстві для власних потреб (відмінних від прямого призначення шини) або здані в переробку як вторсировина, тоді перед використанням (передачею) вони прибуткуються на склад як поворотні відходи – за вартістю можливого використання або за чистою вартістю реалізації (п. 2.12 Методрекомендацій № 2).

Передача на утилізацію. Якщо шина не придатна до використання на підприємстві, її передають на утилізацію спеціалізованому підприємству. В обліку відображаються тільки витрати на утилізацію.

На замітку! Для обох варіантів вартість робіт з ремонту (відновлення) шин відображається у складі витрат поточного періоду залежно від напряму використання автомобіля. Там же обліковується і вартість робіт із заміни (у т. ч. сезонної) шин (п. 3.19 Положення № 102). Такі витрати відображаються в обліку проведенням Дт 23, 91–94 – Кт 685.

Аналогічно ведеться облік АБ. Тільки АБ не міняють за сезоном. Як правило, АБ знімається з автомобіля один раз – коли повністю виробляє свій робочий ресурс.

Який варіант обліку краще вибрати?

Це питання підприємство вирішує самостійно. А щоб ви змогли зробити правильний вибір, наведемо аргументи за і проти застосування кожного варіанта.

Аргументи проти застосування:

 • варіанта 1. Цей варіант передбачений згідно з п. 23 П(С)БО 9 тільки для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, а шини й АБ такими не є. Крім того, вартість шин та АБ у процесі експлуатації не відображається на бухгалтерських рахунках;
 • варіанта 2. Шини й АБ, які перебувають в експлуатації, обліковуються за первісною вартістю, тобто реальна вартість активів підприємства завищується. Причина – запаси повинні відображатися в бухобліку і звітності за найменшою з двох оцінок: або за первісною вартістю, або за чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9).

Аргументи за застосування варіанта 2. Такий варіант обліку шин зручний тим, що підприємство не «втрачає» шини. І він передбачений Інструкцією № 291. Уважаємо, що варіант 2 більш переважний, особливо для платників податку на прибуток.

Податок на прибуток

Платники податку на прибуток, які не коригують фінрезультат до оподаткування на різниці, відображають операції, пов'язані з придбанням, експлуатацією, ремонтом і списанням шин та АБ, за правилами бухобліку.

Для платників податків, які коригують фінрезультат на різниці з розд. III Податкового кодексу (далі – ПК), завважимо:

 • операції з шинами та АБ, які придбані окремо від автомобіля, – не приводять до коригувань фінрезультату. При цьому не має значення, використовувався автомобіль у господарській діяльності чи ні. Коригування фінрезультату передбачене тільки на витрати з поліпшення невиробничих ОЗ (п. 138.1, пп. 138.3.2 ПК). А витрати за операціями з шинами та АБ такими не є;
 • якщо ж шини й АБ придбані у складі автомобіля, який призначений для використання в негосподарській діяльності підприємства, – тоді капітальні витрати, пов'язані з шинами й АБ, які оприбутковані на субрахунок 105 у складі такого автомобіля, у податковому обліку не відображаються (пп. 138.3.2 ПК).

ПДВ

У момент придбання шин та АБ у покупця виникає податковий кредит (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної).

Якщо шини й АБ будуть установлені на автомобіль, який використовується в негосподарській діяльності або в операціях, що не обкладаються ПДВ, то для коригування податкового кредиту доведеться нарахувати податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ПК. База оподаткування – ціна придбання шин та АБ (п. 188.1 ПК).

Будьте уважні! У разі списання шин та АБ, які ще не підлягають списанню за своїми технічними характеристиками, можна сказати (при фіскальному підході), що шини й АБ перестають використовуватися в господарській діяльності підприємства. А значить, є підстави для нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ПК.

Передача шин як вторсировини переробному підприємству розглядається як їх постачання, тобто на дату першої події в цій операції нараховуються податкові зобов'язання.

Застосовуємо на практиці

Приклад. Облік придбаних шин

Підприємство придбало вантажний автомобіль. На автомобілі вже були встановлені шини і була запасна шина. Для сезонної заміни шин були придбані 4 зимових шини вартістю 4 800 грн (у т. ч. ПДВ – 800 грн). Шини, придбані разом із автомобілем, передали на склад до настання літнього сезону. Під час експлуатації зимова шина була пошкоджена і передана в ремонт. На час ремонту на автомобіль установили запасну шину.

Крім того, у зв'язку з виробленням ресурсу було списано 10 окремо придбаних шин. Після списання 4 шини залишили для госппотреб підприємства, 3 – передали як вторсировину на переробне підприємство, 3 – на утилізацію спеціалізованому підприємству.

Підприємство веде облік придбаних шин за варіантом 2 (див. вище).

(грн)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Придбання шин

1

Придбано автомобіль

Накладна, акт приймання-передачі

152

631

500 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

100 000

3

Уведено в експлуатацію автомобіль

Акт типової форми № ОЗ-1*

105

152

500 000

4

Відкрито Картку обліку АБ

Картка обліку АБ

5

Надійшли на склад придбані зимові шини (4 шт. х 1 000)

Накладна,
картка типової форми № М-11,
картка типової форми № М-12

20711

631

4 000

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

800

* Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Заміна шин

7

Установлено на автомобіль зимові шини

Накладна-вимога типової форми
№ М-11, картки шин

20712

20711

4 000

8

Надійшли на склад шини, зняті з автомобіля (4 шт.)

Типові форми № М-11 та № М-12,
картки шин

Ремонт шин

9

Оприбутковано на склад пошкоджену шину

Типові форми № М-11 та № М12,
картка шини

20711

20712

1 000

10

Передано в ремонт пошкоджену шину

Типові форми № М-11 та № М-12,
картка шини,
акт приймання-передачі в ремонт

20713

20711

1 000

11

Установлено на автомобіль запасну шину

Картка шини

12

Відображено вартість ремонту пошкодженої шини

Акт виконаних робіт

92

631

250

13

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

50

14

Після ремонту шину:

– отримано на склад


Типові форми № М-11 та № М12,
картка шини


20711


20713


1 000

– установлено на автомобіль

Картка шини

20712

20711

1 000

15

Знято з автомобіля запасну шину

Списання шин

16

Списано шини, придбані окремо (10 шт.)

Картки шин,
наказ керівника

92

20711

6 000

17

Оприбутковано списані шини:

– для використання на підприємстві – за ціною можливого використання

(4 шт. х 10)

Типові форми
№ М-11, № М-12


209


719


40

– як відходи (вторсировину) – за ціною можливої реалізації (3 шт. х 15)

209

719

45

18

Продано шини (3 шт.) переробному підприємству

Типова форма № М-11

377

712

54

19

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

9

20

Списано собівартість шин, переданих переробному підприємству

Бухгалтерська довідка

943

209

45

21

Передано шини (3 шт.) спеціалізованому підприємству для утилізації, відображено витрати на утилізацію

Типова форма № М-11,
акт приймання-передачі
на утилізацію, акт виконаних робіт з утилізації

949

631

100

22

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

20

Висновки

Бухгалтерський облік шин та АБ можна вести за одним із двох варіантів. А саме – списувати вартість шин (АБ) на витрати: або при передачі їх в експлуатацію, або в момент фактичного списання.

Якщо шини (АБ) оприбутковані у складі автомобіля, тоді їх вартість в обліку окремо не відображається. Ведеться тільки їх аналітичний облік.

Строки експлуатації шин та АБ.doc
Завантажити
Облік придбаних шин - Приклад.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали