• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік шин та акумуляторів

16.08.2016 60988 0 7

Шини та акумуляторні батареї (далі – АБ), з одного боку, являють собою витратні матеріали (запаси). З іншого боку, вони недешеві і можуть використовуватися підприємством досить довго (більше року). Така двоїста природа цих об'єктів може викликати утруднення при їх обліку. Розглянемо докладніше основні правила експлуатації, обліку та документального оформлення шин та АБ.

Правила експлуатації АБ

Експлуатація та списання АБ регламентується експлуатаційними нормами середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затвердженими наказом Мінтрансу України від 20.05.06 р. № 489 (далі – Норми № 489), які повинні застосовуватися всіма підприємствами та організаціями, що експлуатують колісні транспортні засоби (далі – КТЗ). При цьому дія Норм № 489 не поширюється:

 • на деякі види АБ, зазначені в розд. 1 цього документа;
 • АБ, які використовуються з порушенням вимог правил їх експлуатації, положень експлуатаційної документації і т. д.

Передбачається, що після надходження на підприємство АБ буде експлуатуватися до закінчення середнього ресурсу її виробітку (п. 3.14 Норм № 489).

Базові значення середнього ресурсу в календарних місяцях наведено в додатках до Норм № 489 і коригуються залежно від конкретних умов використання АБ. Однак якщо в експлуатаційній документації або в договорі купівлі-продажу АБ її виробник установлює гарантійний ресурс або норми середнього ресурсу більш високі, ніж передбачені Нормами № 489, то для визначення строку використання такої АБ слід застосовувати норми виробника (п. 3.9 Норм № 489).

В окремих випадках для підприємств спеціально розробляються та встановлюються тимчасові експлуатаційні норми середнього ресурсу АБ. Такі норми вводяться на підставі наказу керівника і діють виключно на даному підприємстві (п. 5.7 Норм № 489).

Тимчасові норми застосовуються, якщо (п. 3.6 Норм № 489):

 • КТЗ використовують в особливих (відмінних від нормальних) умовах експлуатації;
 • середній місячний пробіг КТЗ перевищує пробіг, установлений в експлуатаційних нормах середнього ресурсу АБ;
 • АБ використовується споживачами, не передбаченими виготовлювачем КТЗ (тобто від АБ, наприклад, живиться будь-який електроприлад).

На сьогодні тимчасові норми середнього ресурсу АБ розробляються на договірних умовах Державним автотранспортним науково-дослідним і проектним інститутом (далі – Інститут) (п. 5.3 Норм № 489). Зазначимо, що первісно строк дії тимчасових норм становить до 48 календарних місяців, але може бути продовжений Інститутом на невизначений час (п. 5.4 Норм № 489).

Зверніть увагу: якщо середній ресурс АБ, установлений Нормами № 489, вироблено, то це не означає, що її потрібно вивести з експлуатації та списати з балансу. Згідно з п. 3.12, 3.13 Норм № 489 АБ припиняють використовувати, якщо:

 • вона досягла граничного стану, при якому її ємність знижується до 40 % номінальної, а відновлення придатності неможливе або недоцільне (ч. 2 Норм № 489);
 • виявлено її виробничі або експлуатаційні дефекти, які не підлягають виправленню, або таке виправлення економічно недоцільне.

Списані (відпрацьовані) АБ передають спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на їх утилізацію. При цьому така передача повинна бути проведена не пізніше 3 місяців після списання АБ (п. 9.9 розд. IX Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу України від 02.07.08 р. № 795 (далі – Правила № 795)).

Правила експлуатації шин

Як і АБ, пневматичні шини експлуатуються в складі автомобіля. Правила експлуатації та списання шин регламентуються експлуатаційними нормами середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затвердженими наказом Мінтрансу України від 20.05.06 р. № 488 (далі – Норми № 488), які повинні застосовуватися всіма підприємствами та організаціями, що експлуатують КТЗ. Однак їх дія не поширюється на шини, установлені на деякі види КТЗ, зазначені в розд. 1 Норм № 488.

Передбачається, що шина буде використовуватися підприємством до закінчення її ресурсу – фактичного сумарного пробігу в кілометрах (мотогодинах) із початку її експлуатації до граничного зносу.

Базові значення норм середнього ресурсу для різних видів шин наведено в додатках до Норм № 488. Але якщо виробник шин установив, наприклад, у договорі купівлі-продажу або в експлуатаційній документації інші норми середнього ресурсу або відповідні гарантії для конкретних конструкцій пневматичних шин та/або КТЗ у певних умовах їх експлуатації, то застосовують норми виробника (п. 3.8 Норм № 488). Крім того, якщо умови експлуатації шини відрізняються від звичайних, на яких базуються норми середнього ресурсу (наприклад, складні кліматичні умови, інтенсивна експлуатація), тоді такі базові значення норм коригуються за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

Зазначимо, що в окремих випадках можуть уводитися тимчасові норми середнього ресурсу. Це відбувається, коли:

 • шини експлуатуються в особливих умовах;
 • для даного виду шин і КТЗ не зазначено норми середнього ресурсу в Нормах № 488.

Зверніть увагу: тимчасові норми застосовуються тільки підприємством, для якого розроблялися, уводяться в дію наказом керівника і втрачають чинність при внесенні змін до Норм № 488 (п. 5.5 Норм № 488). Розробленням тимчасових норм займається Інститут (див. вище). Він же встановлює і первісний строк їх дії (до 24 календарних місяців), який згодом може бути продовжений на невизначений час (п. 5.1, 5.2 Норм № 488).

Шина підлягає списанню, якщо її середній (відкоригований) ресурс (п. 3.2, 7.3 Норм № 488):

 • вироблений і висота рисунка протектора досягла встановленої граничної величини. Граничні значення висоти рисунка протектора пневматичних шин КТЗ наведено в додатку 6 до Норм № 488. При цьому якщо шина експлуатується в міжнародних перевезеннях, орієнтуються на граничне значення висоти рисунка протектора, установлене законодавством країни, де експлуатується шина. Якщо даний показник не досяг граничної величини, то допускається подальша експлуатація шини за умови відповідності її технічного стану іншим вимогам законодавства (п. 7.2 Норм № 488). Зокрема, для України це Правила № 1306;
 • не вироблений, але виникли пошкодження, які не дозволяють подальшу експлуатацію такої шини і не підлягають ремонту.

Зазначимо, що заміна літніх шин на зимові і навпаки в ході експлуатації не залежить від виробітку ресурсу шини і проводиться на підприємстві в рамках сезонного техобслуговування автомобіля.

Бухгалтерський облік шин та АБ

Надходження на баланс

Облік шин (АБ) насамперед залежить від способу їх надходження на баланс.

Спосіб 1. Шини (АБ) придбаваються (прибуткуються) разом із автомобілем.

Шини, які встановлені на автомобілі, а також запасні шини, які придбаваються разом із автомобілем і вартість яких включена до його інвентарної вартості, обліковуються як основні засоби (далі – ОЗ) (Інструкція № 291, пояснення до субрахунка 207 «Запасні частини»). Тобто вартість таких шин відображається на субрахунку 105 «Транспортні засоби» у складі первісної вартості автомобіля й амортизується в загальному порядку в процесі експлуатації автомобіля. Уважаємо, що так само слід ураховувати й АБ, придбану в складі автомобіля.

При цьому сезонна зміна шин, придбаних разом із автомобілем, а також їх фактичне списання відображаються тільки в аналітичному обліку підприємства. Те саме відноситься й до АБ.

Спосіб 2. Шини (АБ) придбаваються (прибуткуються) окремо від автомобіля.

У цьому випадку шини (АБ) відносяться до запасів. Як випливає з Інструкції № 291, автомобільні шини в запасі та обороті обліковуються на субрахунку 207. За дебетом цього субрахунка відображають залишок й оприбуткування шин, за кредитом – їх витрачання, реалізацію та інше вибуття.

Облік шин (АБ) на складі ведеться в Картці складського обліку матеріалів типової форми № М-12, а видача зі складу в експлуатацію та їх повернення супроводжуються складанням Накладної-вимоги типової форми № М-11. Обидві форми затверджені Наказом № 193.

Крім того, поточні експлуатаційні характеристики кожної шини та АБ наводяться:

 • для шин – у Картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (далі – Картка шини) за формою додатка 5 до Норм № 488;
 • для АБ – у Картці обліку наробітку та відстеження обороту АБ (далі – Картка АБ) за формою додатка 12 до Правил № 795.

У Картці шини відображається фактичний пробіг і технічний стан шини на дату її установлення на КТЗ, дати установлення на КТЗ і зняття із КТЗ, загальна величина фактичного пробігу шини, залишкова висота рисунка протектора, а також причини вилучення шини з експлуатації. Зазначимо, що значення залишкової висоти рисунка протектора наводиться в Картці шини при встановленні/знятті шини із КТЗ, виконанні сезонного обслуговування, а також щомісяця, у разі потреби. При списанні шини в Картці шини наводиться висновок комісії про подальшу її долю – відновлення зношеного протектора, ремонт або переробка (утилізація) і т. д.

У Картці АБ відображаються дані про АБ і КТЗ, у складі якого використовується АБ, про фактичний виробіток АБ (поквартально, за рік і з початку експлуатації). На звороті Картки АБ наводиться висновок комісії про технічний стан АБ і заходи, яких слід ужити щодо такої АБ – списати, оформити претензію виготовлювачу, відремонтувати, установити тимчасову норму середнього ресурсу, утилізувати і т. д.

Зазначимо, що Картки шин (АБ) відкриваються і на шини (АБ), які обліковуються як ОЗ у складі автомобіля.

Експлуатація шин (АБ)

На практиці склалося два варіанти обліку шин (АБ), переданих в експлуатацію, до того ж обидва не бездоганні.

Варіант 1. Списання на витрати при передачі в експлуатацію.

У випадку застосування цього варіанта при передачі шин (АБ) в експлуатацію їх вартість відразу списується до складу відповідних витрат – залежно від сфери діяльності, у якій використовується автомобіль (Дт 23, 91–94 – Кт 207). При цьому після передачі шин (АБ) в експлуатацію ведеться тільки їх аналітичний облік у кількісному вираженні за матеріально відповідальними особами.

Коли шина (АБ) повертається з експлуатації на склад (наприклад, при сезонній заміні або для ремонту), вона знову прибуткується на баланс за чистою вартістю реалізації (п. 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.07 р. № 2 (далі  – Методрекомендації № 2), п. 24 П(С)БО 9). Ця операція відображається проведенням Дт 207 – Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Нову вартість шини (АБ) визначає комісія. При подальшій передачі в експлуатацію вартість шини знову списується з балансу і т. д.

Недоліком цього варіанта в методологічному плані є те, що п. 23 П(С)БО 9 дозволяє виключати зі складу активів і списувати у витрати при передачі в експлуатацію тільки вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, а шини (АБ) такими не є. Крім того, мінусом цього варіанта є «невидимість» використовуваних активів в обліку, адже вартість шин (АБ) у процесі експлуатації не відображається на бухгалтерських рахунках.

Варіант 2. Облік за первісною вартістю.

При виборі цього варіанта шини (АБ) обліковуються за первісною вартістю аж до моменту їх фактичного списання з балансу. При цьому для обліку шин відкривають, наприклад, субрахунок 2071 «Шини» з такими субрахунками:

 • 20711 «Шини на складі»,
 • 20712 «Шини в експлуатації»,
 • 20713 «Шини, передані в ремонт (на відновлення)»,
 • 20714 «Шини на складі відновлені»,
 • 20715 «Шини в експлуатації відновлені».

Для обліку акумуляторів відкривають, наприклад, субрахунок 2072 «Акумуляторні батареї» із такими субрахунками:

 • 20721 «АБ на складі»;
 • 20722 «АБ в експлуатації»;
 • 20723 «АБ, передані на відновлення (ремонт)».

Аналітичний облік шин (АБ), що знаходяться на складі, ведуть за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені), що підлягають відновленню, що перебувають у ремонті.

Таким чином, облік шин на підприємстві відображається проведеннями:

 • оприбуткування – Дт 20711 – Кт 631 «Розрахунки з постачальниками» на суму первісної вартості такої шини;
 • сезонна зміна шин на автомобілі – Дт 20712 – Кт 20711 і т.д.

І тільки при фактичному вибутті шини, коли вона остаточно втратить свої експлуатаційні якості, її вартість буде списана з балансу.

На користь застосування такого варіанта обліку говорять і положення Інструкції № 291. Адже в поясненні до субрахунка 207 сказано, що на ньому відображається вартість шин не тільки в запасі, але й в обігу.

Водночас згідно з п. 24 П(С)БО 9 запаси повинні відображатися в бухобліку та звітності за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. А при встановленні шини (АБ) на автомобіль її реальна вартість знижується з кожним кілометром пробігу. Тому якщо шини (АБ), які знаходяться в експлуатації, обліковуються за первісною вартістю, реальна вартість активів підприємства завищується. І таке завищення ставить під сумнів достовірність його фінзвітності.

Проте вважаємо, що такий спосіб обліку шин зручний тим, що підприємство не «втрачає» шини (АБ) у вартісному обліку і їх обіг можна без утруднень відстежити на бухгалтерських субрахунках. До того ж якщо вартість шин (АБ), що знаходяться в експлуатації, несуттєва в порівнянні з вартістю інших активів підприємства, то немає й ризику недостовірності фінзвітності. Додамо, що даний варіант обліку може бути переважнішим і для цілей податку на прибуток (див. нижче).

У будь-якому разі підприємству доведеться зробити вибір на користь одного із двох наведених вище варіантів обліку шин (АБ) і відобразити це в наказі про облікову політику.

Ремонт шин (АБ)

Вартість робіт із ремонту (відновлення) шин (АБ) відноситься до витрат поточного періоду. Так само обліковуються й роботи із заміни (у т. ч. сезонної) шин та АБ (п. 3.19 Положення № 102). Такі витрати включаються до складу інших витрат на обслуговування відповідного автомобіля (п. 15 П(С)БО 7) і відображаються в обліку проведенням: Дт 23, 91–94 – Кт 685.

Зазначимо, що перш ніж віддати шини (АБ) у ремонт, їх потрібно повернути з експлуатації на склад, а потім перевести на відповідний «ремонтний» субрахунок, наприклад 20713, 20723. Після повернення шини (АБ) з ремонту робляться зворотні проведення.

Ремонт шини шляхом відновлення нового протектора оформляють таким чином: на підставі висновку комісії, наведеного в Картці шини, передану на відновлення шину списують (п. 7.4 Норм № 488). На відновлену шину відкривають нову Картку шини.

Списання шин (АБ)

Якщо шини та АБ уже не підлягають експлуатації, їх списують з обліку на підставі наказу керівника. При цьому вони можуть бути:

 • використані самим підприємством для власних потреб, відмінних від прямого призначення (шини);
 • здані в переробку як вторсировина (шини);
 • здані спеціалізованому підприємству на утилізацію (шини та АБ).

Якщо зношені шини будуть будь-яким чином використовуватися на підприємстві або передаватися в переробку як вторсировина, то перед використанням (передачею) вони прибуткуються на склад як поворотні відходи за вартістю можливого використання або за чистою вартістю реалізації (п. 2.13 Методрекомендацій № 2).

Якщо шина (АБ) списується з експлуатації, коли її фактичний пробіг (виробіток) досяг встановлених (скоригованих) норм, то Картка шини (АБ) служить одночасно й актом списання (п. 7.1 Норм № 488). Якщо ж шину (АБ) не можна експлуатувати через виявлені експлуатаційні або виробничі дефекти і вона не підлягає ремонту, то до Картки шини (АБ) додатково оформляють акт списання.

Зазначимо, що списання шин (АБ), які обліковувалися в складі автомобіля, відображається тільки в картках (актах списання), але не в обліку.

Передача шин переробному підприємству відображається як звичайна реалізація матеріалів. Витрати на утилізацію шин та АБ включаються до відповідних витрат періоду (Дт 23, 91–93 – Кт 631).

Податковий облік

Податок на прибуток

Особливості обліку податку на прибуток в операціях, пов'язаних із придбанням, експлуатацією, ремонтом і списанням шин та акумуляторів, стосуються тільки тих платників податків, які для визначення об'єкта оподаткування застосовують коригування бухгалтерського фінрезультату на різниці, передбачені ПК (пп. 134.1.1 ПК).

Нагадаємо, такі коригування застосовують підприємства, у яких дохід, розрахований за правилами бухобліку, за останній звітний рік перевищує 20 млн грн., а також підприємства з меншим доходом, які не прийняли рішення щодо незастосування коригувань.

Такі платники зобов'язані вести податковий облік ОЗ за правилами ст. 138 ПК. Це значить, що для них має значення, використовується автомобіль, у складі якого експлуатуються шини та АБ, у господарській діяльності підприємства чи ні. Адже згідно з пп. 138.3.2 ПК витрати на придбання, ремонт та інші поліпшення невиробничих ОЗ не підлягають податковій амортизації. Тому на суму такої амортизації, нараховану в бухобліку, потрібно буде збільшити фінрезультат до оподаткування за звітний період.

Таким чином, капітальні витрати (тобто які підлягають амортизації), пов'язані із шинами та АБ, які оприбутковано на субрахунок 105 у складі автомобіля невиробничого призначення, у податковому обліку не відображаються. На нашу думку, те саме стосується й капітальних витрат, пов'язаних із шинами та АБ, придбаними окремо для такого автомобіля.

Водночас витрати, пов'язані із шинами та АБ, звичайно є поточними витратами періоду (див. вище). Їх суми не амортизуються в бухобліку, а відразу списуються на витрати. Тому, на наш погляд, такі поточні витрати обліковуються у всіх платників податку на прибуток так само, як і в бухобліку, причому незалежно від того, використовується автомобіль у госпдіяльності підприємства чи ні.

Важливий нюанс: оскільки застосування/незастосування коригувань фінрезультату в платника податку на прибуток залежить від розміру його річного доходу, який визначається за даними бухобліку, то, можливо, платнику із критичним рівнем доходу краще вести облік шин за первісною вартістю (див. вище варіант 2). Адже при такому варіанті не виникає додаткового доходу при періодичному оприбуткуванні шин на склад, а значить, не доведеться додатково збільшувати річний дохід на дану суму.

ПДВ

Право на податковий кредит із ПДВ за операціями придбання, ремонту, відновлення та утилізації шин (АБ) виникає в підприємства, незалежно від використання автомобіля, у складі якого експлуатуються шини та акумулятори, у господарській діяльності підприємства, а також незалежно від того, здійснювало підприємство у звітному періоді оподатковувані операції чи ні (п. 198.3 ПК).

Інша справа, якщо виникнуть обставини, перелічені в п. 198.5 ПК. Тоді підприємству потрібно буде нарахувати податкові зобов'язання в порядку, передбаченому даним пунктом і п. 189.1 ПК.

При списанні окремо придбаних шин (АБ), які за своїми технічними характеристиками не відповідають умовам їх списання, установленим Нормами № 488 і № 489, може виникнути неоднозначна ситуація. При формальному підході виходить, що такі шини (АБ) раптом перестають використовуватися в госпдіяльності підприємства без поважних причин. Тому згідно з пп. «г» п. 198.5 і п. 189.1 ПК якщо при придбанні таких шин (АБ) визнавався податковий кредит, то при їх списанні потрібно нарахувати податкові зобов'язання за основною ставкою виходячи з вартості їх придбання. Як аргумент проти такого фіскального підходу до передчасного списання шин (АБ) можна навести той факт, що ПК не містить положень, згідно з якими право на податковий кредит залежить від дотримання строків експлуатації шин (АБ), визначених Нормами № 488 і № 489.

Зазначимо, що якщо передчасно списувані шини (АБ) обліковувалися в складі вартості автомобіля, то, на нашу думку, при їх списанні податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються навіть при фіскальному підході. Адже такі шини (АБ) просто не мають в обліку окремої вартості, на яку можна що-небудь нарахувати.

Якщо списані шини передаються переробному підприємству як вторсировина, то така операція розглядається як звичайне постачання товару (пп. 14.1.191 ПК). Тому на договірну вартість передачі таких шин нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ.

ПРИКЛАД 1
Підприємство в березні придбало вживаний легковий автомобіль для службових поїздок адміністрації. У момент придбання на ньому були встановлені зимові шини плюс одна запасна літня. Перед експлуатацією авто придбали та встановили на нього 4 нові літні шини вартістю 648 грн. (у т. ч. ПДВ – 108 грн.) кожна. Шини, придбані разом із автомобілем, передали на склад до настання зимового сезону. У червні нова шина була пошкоджена й передана в ремонт. На час ремонту на авто встановили запасну шину, придбану разом із ним.

Відображення операцій в обліку буде таким:

(грн.)


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік*

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Придбано легковий автомобіль

Накладна, акт приймання-передачі

152

631

62 500

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

12 500

3

Надійшли на склад придбані літні шини (4 шт. х 540)

Накладна, картки типової форми № М-12

20711

631

2 160

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

432

5

Установлено на автомобіль літні шини

Накладна-вимога типової форми № М-11, картки шин

20712

20711

30 000

6

Надійшли на склад шини, зняті з автомобіля (5 шт.)

Типові форми № М-11 і № М-12, картки шин

7

Уведено в експлуатацію автомобіль

Акт типової форми № ОЗ-1**

105

152

62 500

8

Відкрито картку АБ

Картка АБ

9

Оприбутковано на склад пошкоджену шину

Типові форми № М-11 і № М-12, картка шини

20711

20712

540

10

Передано пошкоджену шину в ремонт

Типові форми № М-11 і № М-12, картка шини, акт приймання-передачі в ремонт

20713

20711

540

11

Установлено на автомобіль запасну шину

Типові форми № М-11 і № М-12, картка шини

12

Відображено вартість робіт із ремонту пошкодженої шини

Акт виконаних робіт

92

631

250

13

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

50

14

Шину після ремонту:
– отримано на склад

 Накладна, типова форма № М-12, картка шини

20711

20713

540

– установлено на автомобіль

Типові форми № М-11 і № М-12, картка шини

20712

20711

540

15

Знято з автомобіля запасну шину та передано на склад

* Для цілей податкового обліку доходи та витрати визнаються так само, як і в бухобліку.
** Затверджена Наказом № 352.

ПРИКЛАД 2
Підприємство у звітному періоді списало АБ, яка була придбана в складі автомобіля, у зв'язку з виробітком її ресурсу та досягненням нею граничного стану. АБ передано на утилізацію спеціалізованому підприємству.
Крім того, у зв'язку з виробітком ресурсу було списано 10 окремо придбаних шин і 5 шин, придбаних у складі автомобіля. Після списання 4 шини залишили для госппотреб підприємства, 3 передали як вторсировину на переробне підприємство, 8 – на утилізацію спеціалізованому підприємству.

Облік операцій ведеться так:

(грн.)


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік*

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Оприбутковано на склад і списано АБ, придбану в складі автомобіля

Типова форма № М-11, картка АБ, наказ керівника

2

Передано на утилізацію АБ, відображено витрати на утилізацію АБ

Типова форма № М-11, акт приймання-передачі на утилізацію, акт виконаних робіт з утилізації

92

631

50

3

Списано шини, придбані:
– окремо (10 шт.)

Картки шин, наказ керівника

92

20711

6 000

– у складі автомобіля (5 шт.)

4

Оприбутковано списані шини:
– для використання на підприємстві за ціною можливого використання (4 шт. х 20)

Типові форми № М-11, № М-12

209

719

80

– як відходи (вторсировина) за ціною можливої реалізації (3 шт. х 15)

209

719

45

5

Передано (продано) шини (3 шт.) переробному підприємству

Типова форма № М-11

377

712

54

6

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

9

7

Списано собівартість шин, переданих переробному підприємству

Бухгалтерська довідка

943

209

45

8

Передано шини (8 шт.) спеціалізованому підприємству для утилізації, відображено витрати на утилізацію шин

Типова форма № М-11, акт приймання-передачі на утилізацію, акт виконаних робіт з утилізації

92

631

100

9

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

20

* Для цілей податкового обліку доходи та витрати визнаються так само, як і в бухобліку.

Висновки

Бухоблік шин та АБ можна вести за одним із двох варіантів на вибір підприємства:

 • списувати вартість шин (АБ) на витрати при передачі їх в експлуатацію;
 • вести облік за їх первісною вартістю аж до моменту фактичного списання шин (АБ).

Якщо шини (АБ) оприбутковано в складі автомобіля, то їх вартість в обліку окремо не відображається. Ведеться тільки їх аналітичний облік.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали