• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Працівник залучений до виборчого процесу на місцевих виборах: гарантії та оплата праці

23.10.2020 4241 0 2

Із 5 вересня 2020 року в Україні почався виборчий процес. Уже 25 жовтня 2020 року будемо обирати депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Хто та у якій ролі може бути залучений до роботи на виборчих дільницях та як слід оплачувати працю таких осіб, читайте у статті.

Залучення до виборчого процесу

Працівник може бути залучений до виборчого процесу як:

 • член виборчої комісії;
 • кандидат на посаду міського, сільського, селищного голови, депутата місцевої (сільської, селищної, обласної) ради;
 • довірена особа кандидата;
 • уповноважена особа місцевої організації;
 • представник партії у виборчій комісії;
 • офіційний спостерігач.

На замітку! Ви можете стикнутися з тим, що ваш працівник під час виборчої кампанії підробляє агітатором. Але ви маєте знати, що законодавством не визначено статус таких осіб. Тому на законодавчому рівні не передбачено офіційне оформлення на «посаду» агітатора та оплата праці агітаторів.

Територіальні виборчі комісії (далі – ТВК) у межах повноважень, визначених Виборчим кодексом України від 19.12.19 р. № 396-ІХ (далі – ВК), займаються підготовкою та проведенням місцевих виборів. ТВК є комісіями вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій (далі – ДВК) з відповідних місцевих виборів (п. 4 ст. 33 ВК). Комісії є обласні, районні, міські, сільські,селищні. Найнижчою ланкою в системі виборчих комісій є ДВК.

За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени ТВК (загальною кількістю не більше трьох осіб), ДВК (загальною кількістю не більше двох осіб) можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору (далі – ЦПД), що укладається між ними і виборчою комісією (п. 1 ст. 212 ВК).

До складу виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції (п. 1 ст. 34 ВК).

Не можуть входити до складу виборчої комісії:

 • кандидати на відповідних виборах;
 • їх довірені особи;
 • представники у виборчих комісіях;
 • уповноважені особи (представники) партій (організацій партій);
 • офіційні спостерігачі;
 • посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;
 • судді, працівники судів та правоохоронних органів;
 • громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку;
 • працівники відповідного закладу або установи у разі утворення спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному закладі охорони здоров’я або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі.

Члени комісії можуть виконувати свої обов’язки як на платній (постійній) основі, так і безоплатно – так би мовити, на громадських засадах. Розглянемо ці дві умовні категорії окремо.

Гарантії та оплата праці для членів виборчої комісії, які виконують свої обов’язки на постійній (платній) основі

Члени виборчих комісій, які працюють там на постійній основі, на період виборчого процесу увільняються від виконання своїх виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи (п. 1 ст. 212 ВК).

Зверніть увагу! Вищевказаною нормою передбачено звільнення від виконання своїх трудових обов’язків лише за основним місцем роботи. У разі коли працівник – член комісії працює ще й за сумісництвом, йому як суміснику надається відпустка без збереженням заробітної плати за згодою сторін на підставі ст. 26 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504).

Період роботи у виборчій комісії зараховується до стажу, що дає право:

 • на щорічну відпустку (п.2, 7 ч. 1 ст. 9 Закону № 504);
 • пенсію за віком (ст. 24 Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);
 • оплату тимчасової непрацездатності (ч. 1 ст. 21 Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», оскільки ці особи виконують в комісіях обов’язки за ЦПД).

Водночас цей період не зараховуєтьсядо стажу, що дає право на відпустку за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці. Адже, згідно зі ст. 9 Закону № 504, до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку, зараховується час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами праці або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня.

Порядок оплати праці членів виборчих комісій за рахунок коштів бюджету на місцевих виборах регламентується постановою КМУ від 08.09.15 р. № 687 «Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди» (далі – Постанова № 687). Водночас розмір оплати визначений постановою КМУ від 28.07.04 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» (далі – Постанова № 966).

Так, оплата праці члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження на постійній основі, здійснюється раз на місяць територіальною виборчою комісією на підставі акта наданих послуг, підписаного сторонами ЦПД, і табеля обліку робочого часу (п. 19 Постанови № 687).

Увага! Ця норма не є коректною з позиції трудового законодавства, оскільки ми бачимо тут поєднання цивільно-правових (договір ЦПД) та трудових (табель обліку робочого часу) відносин, але застосовується на практиці, адже прямо передбачена спеціальним нормативно-правовим актом. Проте подібне поєднання не можна допускати у разі оформлення трудових відносин на підприємствах, в установах.

Для укладення ЦПД член виборчої комісії подає до ТВК такі документи:

 • якщо це фізособа-підприємець, пенсіонер, особа, яка тимчасово не працює, особа, визнана в установленому законом порядку безробітною – копію паспорта, копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта – для фізосіб, які відмовилися через свої релігійні переконання від його прийняття та мають про це відмітку в паспорті);
 • якщо це особа, звільнена від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи – копію паспорта, копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (копію сторінки паспорта із відповідною відміткою); довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи; довідку з основного місця роботи про середню зарплату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок № 100).

Оплата праці члена виборчої комісії здійснюється таким чином:

 • для особи, увільненої від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи – на підставі довідки з основного місця роботи про середню зарплату, розмір якої визначається відповідно до Порядку № 100. Розмір оплати праці в такому випадку не може бути нижчим від середньої зарплати за основним місцем роботи та вищим від розміру зарплати відповідного сільського, селищного, міського голови;
 • для фізособи-підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, – відповідно до Постанови № 966. У разі коли на платній основі до роботи у комісії залучається пенсіонер або безробітний, його робота оплачується у розмірі передбаченому додатками 3 та 4 до Постанови № 966. Розмір оплати цих осіб не може бути нижчим від розміру мінімальної зарплати, встановленого на момент її нарахування.

Якщо член виборчої комісії виконував свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або з певних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов’язків члена виборчої комісії, його робота оплачується пропорційно до відпрацьованого часу.

Оплата праці членів виборчих комісій в день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів здійснюється у розмірі, що не перевищує 14 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за кожний відпрацьований день, але не більш як за два дні. Підставою для оплати роботи членів виборчих комісій у зазначені дні є табель обліку робочого часу, в якому проставляється відмітка «Р» напроти прізвища кожного члена комісії, який брав участь у її роботі в ці дні (п. 21 Постанови № 687).

Майте на увазі! Для увільнення від виробничих або службових обов’язків працівник – член виборчої комісії надає за основним місцем роботи копію відповідної постанови та заяву, на підставі яких видається наказ про увільнення від виконання обов’язків на період виконання повноважень члена комісії (див. додаток 1).

Додаток 1

Зразок наказу про увільнення від виконання обов’язків

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бухтрест»

23.10.14 р.

м. Київ

№ 45-К

Про увільнення від виконання службових обов’язків Кирпи І. В.

Відповідно до п. 5 ст. 38 Виборчого кодексу України

НАКАЗУЮ:

Кирпу Ірину Володимирівну, менеджера з продажу, увільнити від виконання службових обов’язків 24.10.20 р. на період здійснення нею повноважень у виборчій комісії з 10.30 до 19.00 зі збереженням середнього заробітку.

Підстави:

 1. Заява Кирпи І. В. від 23.10.20 р.
 2. Постанова ДВК № 375 № 000011 від 22.10.20 р.

Гарантії для членів виборчої комісії, які виконують свої обов’язки на безоплатній основі

На час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання ВК чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на період виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час (ч. 5 ст. 38 ВК). Отже, на таких працівників розповсюджуються гарантії, передбачені ст. 119 КЗпП, де зазначено, що на період виконання державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Члени комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем основної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків в комісії, напідставі письмового повідомлення відповідної виборчої комісії. Таке повідомлення має містити інформацію про скликання засідання комісії або про рішення виборчої комісії щодо залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених виборчим процесом, наприклад до чергування в комісії. У повідомленні вказується дата, час та запланована тривалість засідання виборчої комісії чи іншого заходу (див. додаток 2). Форма повідомлення не затверджено, тому на практиці виборчі комісії часто видають довідку про залучення члена комісії.

Додаток 2

Зразок повідомлення виборчої комісії про залучення члена комісії

ПОВІДОМЛЕННЯ

23.10.20 р.

ДВК № 375 ТВО № 56

Повідомляємо, що член дільничної виборчої комісії № 375 територіального виборчого округу № 56 Кирпа І. В. буде брати участь у засіданні комісії 24.10.20 р. з 10.30 до 19.00.

Голова ДВК    (підпис)    Малик І. Н.

На підставі повідомлення (довідки) в табелі обліку робочого часу за основним місцем роботи ставиться відмітка «ІН».

Гарантії для усіх членів виборчих комісій

Під час виконання обов’язків члена виборчої комісії – на платній чи безоплатній основі – фізособам надаються певні гарантії.

Так, звільнення працівників – членів виборчих комісій не допускається з ініціативи власника, тобто на підставі ст. 40, 41 КЗпП. Водночас не можна розглядати цю норму як заборону на звільнення працівника з інших підстав, зокрема за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) чи за угодою сторін (ст. 36 КЗпП).

Зверніть увагу! Відмова звільнити працівника від виробничих чи службових обов’язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб роботодавця у розмірі від 20 до 50 НМДГ, а звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у виборчій комісії, – у розмірі від 60 до 100 НМДГ (ст. 21219 КУпАП).

Члену виборчої комісії, який має порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), відповідною виборчою комісією забезпечується розумне пристосування у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі в роботі комісії.

Виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Член комісії має право на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, установлених постановою КМУ від 17.05.02 р. № 662.

Гарантії для уповноважених осіб

Уповноважена особа місцевої організації партії з дня її реєстрації територіальною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження зарплати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (п. 8 ст. 236 ВК).

Гарантії довіреним особам

Довірені особи кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження зарплати за погодженням із роботодавцем (ст. 238 ВК).

Гарантії для кандидатів

Кандидат під час передвиборної агітації не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця (крім випадків ліквідації підприємства, установи), командира військової частини.

Без його згоди кандидат не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження.

Кандидату не може бути відмовлено у звільненні від виконання виробничих або службових обов’язків на період передвиборної агітації за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки (ст. 237 ВК). Для цього оформлюється відпустка без збереження заробітної плати (див. додаток 3).

Зверніть увагу! Гарантії трудових прав для офіційних спостерігачів та агітаторів законодавством не передбачені.

Додаток 3

Зразок наказу про надання відпустки без збереження заробітної плати кандидату

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ганок»

НАКАЗ

21.09.20 р.

м. Київ

№ 4931/ВК

Про надання відпустки без збереження заробітної плати Панченку В. Д.

Відповідно до ст. 237 Виборчого кодексу України

НАКАЗУЮ:

Панченку Віктору Дмитровичу, директору з розвитку, надати відпустку без збереження заробітної плати як кандидату на посаду сільського голови, до закінчення виборчого процесу.

Підстава:

1) заява Панченка В. Д. від 21.09.20 р;

2) посвідчення кандидата на посаду сільського голови № 156.

Необов’язкові виплати членам комісій

Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена разова грошова винагорода (далі – разова винагорода) у порядку, встановленому п. 22 Постанови № 687.

Разова винагорода може бути нарахована лише один раз протягом виборчого процесу після встановлення підсумків голосування за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків ТВК, і виплачена тим членам комісії, що брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи безоплатній основі вони працюють у такій комісії.

Розмір разової винагороди членам комісії визначається на її засіданні за поданням голови комісії залежно від особистого внеску кожного члена комісії в її діяльність і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, установленого Постановою № 966.

Рішення дільничної виборчої комісії про виплату разової винагороди розглядається і затверджується ТВК, яка здійснює фінансове забезпечення ДВК.

Разова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою.

Фахівці та технічні працівники на виборах

Порядок залучення фахівців та технічних працівників (далі – залучені працівники) до роботи у виборчих комісіях на місцевих виборах визначається Порядком залучення спеціалістів, експертів, технічних працівників для забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів, затвердженим постановою ЦВК від 25.06.20 р. № 111 (далі – Порядок № 111).

Згідно з п. 4 Порядку № 111, із залученими працівниками виборчих комісій укладаються ЦПД за типовою формою, яка наведена в додатках до зазначеного порядку (додатки 2, 3).

Для укладання ЦПД залучена особа подає до виборчої комісії копію паспорта, копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера – копію сторінки паспорта із відповідною відміткою), копію документа про освіту (спеціальність, кваліфікацію), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації.

У разі залучення для роботи у виборчих комісіях бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, на якого безпосередньо покладається обов’язок зберігання, перевезення або використання в цих комісіях переданих їм матеріальних цінностей чи грошових коштів, окремо укладається договір про повну матеріальну відповідальність (п. 11 Порядку № 111).

Залученим особам видається довідка про надання ними послуг (виконання робіт) відповідним виборчим комісіям під час підготовки та проведення місцевих виборів для подання до органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 111.

Оплата послуг (робіт) залучених осіб здійснюється ТВК у безготівковій формі щомісяця на підставі акта приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт).

Оплата послуг (робіт) осіб, залучених до роботи в ТВК під час підготовки та проведення чергових місцевих виборів, здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету, в межах фонду оплати праці, передбаченого в єдиному кошторисі видатків відповідної ТВК.

Додаток 1_Зразок наказу про увільнення від виконання обов’язків.docx

Завантажити

Додаток 2_Зразок повідомлення виборчої комісії про залучення члена комісії.docx

Завантажити

Додаток 3_Зразок наказу про надання відпустки без збереження заробітної плати кандидату.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали