• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Медогляди співробітників: що з податками?

10.05.2019 4411 0 1

Акценти цієї статті:

  • які медогляди є обов'язковими;
  • як відобразити медогляди в обліку та які податки, можливо, доведеться сплатити.

Обов'язкові медогляди

Роботодавець у рамках трудового законодавства зобов'язаний організовувати за свій рахунок проведення медичних оглядів окремих категорій працівників (ст. 169 КЗпП; ст. 17 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII, далі – Закон № 2694). Це стосується як попереднього (при прийнятті на роботу), так і періодичних і позачергових (протягом трудової діяльності) медоглядів.

На замітку! Позачерговий медогляд проводять, коли працівник уважає, що погіршення стану його здоров’я викликане умовами праці, або коли роботодавець уважає, що стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки (ч. 3 ст. 17 Закону № 2694).

Які саме категорії працівників підлягають обов'язковим медоглядам за трудовим законодавством?

У ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону № 2694 перераховано ці категорії працівників. До них відносяться:

  • зайняті на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Перелік шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведено в додатку 4 до Порядку, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.07 р. № 246 (далі – Порядок № 246). А Перелік робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведено в додатку 5 до Порядку № 246;
  • роботах, де є потреба в професійному відборі. Перелік таких робіт затверджено наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 р. № 263/121;
  • особи віком до 21 року.

Медогляди вищевказаних категорій працівників є заходами щодо охорони праці (п. 7 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 27.06.03 г. № 994). Назвемо їхніми медоглядами за Законом № 2694.

Урахуйте, що працівники транспортних засобів (далі – ТЗ) проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища (п. 2.14 Порядку № 246). Крім тих, які підлягають медичним оглядам відповідно до наказу Мінздраву та МВС від 31.01.13 р. № 65/80 (ці медогляди передбачені ст. 45 Закону від 30.06.93 р. № 3353-XII, далі – Закон № 3353).

Як роботодавець повинен організувати такі медогляди?

Організаційна функція роботодавця полягає, зокрема, у тому, щоб узгодити Акт визначення категорій працівників, що підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, за формою додатка 1 до Порядку № 246.

Такий Акт складається щорічно до 1 грудня установою державної санітарно-епідеміологічної служби за заявкою роботодавця, за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженого працівниками особи. Так написано в п. 2.2 Порядку № 246.

Однак держнагляд за гігієною праці на сьогодні здійснює Держпраці (пп. 15 п. 4 Положення, затвердженого постановою КМУ від 11.02.15 р. № 96). Тому заявку потрібно подавати до територіального органу Держпраці (див., наприклад, інформацію за посиланням). Докладніше див. у «Чи потрібно подавати до органу держпраці списки співробітників, які підлягають медогляду в 2019 році?».

Які ще медогляди є обов'язковими?

Не тільки медогляди за Законом № 2694 є обов'язковими. Обов'язкові медогляди також передбачені, наприклад, законодавством у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, законодавством у сфері транспорту.

Так, обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні профілактичні медогляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, передбачені ст. 21 Закону від 06.04.2000 р. № 1645-III (далі – Закон № 1645). Правила проведення таких медоглядів затверджені наказом МОЗ від 23.07.02 р. № 280 (тут також передбачені позачергові медогляди – при наявності підстав, перелічених у п. 4).

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок і Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджені постановою КМУ від 23.05.01 р. № 559 (далі – Порядок № 559, Перелік № 559).

Ці медогляди (назвемо їх медоглядами за Законом № 1645) теж проводяться за рахунок роботодавців. За рахунок працівників відшкодовується закладам та установам охорони здоров'я тільки вартість бланка особової медичної книжки у випадку проходження попереднього профілактичного медогляду при вступі на роботу та в разі необхідності отримання нового бланка у зв'язку з його втратою, псуванням або неможливістю подальшого використання (п. 2 Порядку № 559).

Крім того, для окремих категорій працівників передбачені попередні та періодичні наркологічні та психіатричні огляди. Перелік професій і видів діяльності, для яких є обов'язковими первинний і періодичний наркологічні огляди, затверджено постановою КМУ від 06.11.97 р. № 1238. Перелік медичних психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) і Порядок проведення обов'язкових психіатричних оглядів затверджені постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465.

Таким чином, ми з'ясували, що обов'язкових медоглядів передбачено безліч. Розглянемо облік тих із них, які повинен оплачувати роботодавець. Це, зокрема, медогляди за Законом № 2694 і медогляди за Законом № 1645.

Облік та оподаткування

Бухоблік. У бухобліку витрати, пов'язані з організацією медоглядів, відображають, як правило, залежно від структурного підрозділу, де працює обстежуваний – на рахунках 15, 23, 91, 92, 93 або 94. Або на обраному для цього рахунку витрат. Наприклад, для працівників виробничих підрозділів – на рахунку 91 (п. 15.8 П(С)БО 16), інших підрозділів – на рахунку 92. Усе залежить від облікової політики підприємства.

Податок на прибуток. Ніяких коригувань фінрезультату у випадку здійснення витрат на проведення медоглядів Податковим кодексом (далі – ПК) не передбачено. Тому податковий облік таких витрат повністю збігається з бухгалтерським.

ПДВ. Оплата медоглядів роботодавцем не є постачанням товарів або послуг роботодавцем, а значить, ПДВ обкладатися не повинна. Як правило, немає й податкового кредиту. Адже надання послуг з охорони здоров'я установами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, звільняється від обкладення ПДВ (пп. 197.1.5 ПК). Медогляди за Законом № 2694 і медогляди за Законом № 1645 підпадають під цю пільгу.

Але є й винятки. Обкладенню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою і підлягають послуги із проведення профілактичних медоглядів з підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян (пп. «в» пп. 197.1.5 ПК) і послуги із проведення медогляду осіб для видачі дозвільних документів (пп. «з» пп. 197.1.5 ПК). У цьому підпункті йдеться про дозволи на видачу:

  • документів на право отримання та носіння зброї громадянами (крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачене законодавством);
  • документів на виїзд громадян за кордон за викликом рідних, які проживають у закордонних країнах, для оздоровлення в закордонних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім держслужбовців, робота яких пов'язана з такими виїздами та які мають відповідні медичні документи);
  • посвідчення водія транспортного засобу.

Як бачимо, медогляди, що обкладаються ПДВ (крім хіба що тих, які пов'язані зі службовими відрядженнями), не мають відношення до господарської діяльності роботодавця. Тому, якщо роботодавець раптом із доброї волі оплатить такі медогляди, то відображений при їх придбанні податковий кредит потрібно компенсувати нарахуванням податкових зобов'язань за п. 198.5 ПК.

ПДФО і військовий збір (далі – ВЗ). На думку податківців, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізособи працівника і, відповідно, не обкладаються ПДФО і ВЗ витрати роботодавця на обов'язковий профілактичний медогляд фізособи за Законом № 1645 (пп. 165.1.19 ПК; ЗІР, категорія 103.04). У формі № 1ДФ таку допомогу на лікування відображають за кодом «143». ВЗ такі витрати не обкладаються.

Припустимо, роботодавець за рахунок власних коштів відшкодовує фізособі (працівнику) вартість оплаченого ним попереднього профілактичного медогляду за Законом № 1645, проведеного до працевлаштування. На думку ДФС, сума такого відшкодування включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо й обкладається ПДФО на загальних підставах (ЗІР, категорія 103.04).

А якщо за рахунок коштів роботодавця проводиться медогляд працівників, професії, виробництва та організації яких не зазначені в Переліку № 559? Тоді вартість такого огляду, на думку податківців, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівників як додблаго й обкладається ПДФО і ВЗ на загальних підставах. При цьому дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, відображається податковим агентом (роботодавцем) у формі № 1ДФ за кодом ознаки доходу «126» (див., наприклад, Індивідуальні податкові консультації від 22.12.17 р. № 3121/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, від 20.12.17 р. № 3060/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).

Таким чином, податківці фактично наказали обкладати зарплатними податками всі інші обов'язкові медогляди, у тому числі й медогляди за Законом № 2694.

Ми із цим категорично не згодні. Адже в пп. 165.1.19 ПК чітко зазначено, що йдеться, зокрема, про медичне обслуговування (сюди, безумовно, входять і медогляди), а перелік наведених у цьому підпункті конкретних витрат не є вичерпним. Тому ми вважаємо, що медогляди за Законом № 2694 не обкладаються ПДФО і ВЗ (за умови, звичайно, їхнього документального підтвердження).

Ми рекомендуємо! Щоб уникнути зайвого оподаткування, збережіть усі необхідні документи: Акт Держпраці за формою додатка 1 до Порядку № 246 (він підтвердить обов’язковість проведення медоглядів саме обраними категоріями працівників); договір із медустановою; поіменні списки працівників за формою додатка 2 до Порядку № 246, узгоджені з Держпраці; медичні довідки працівників про проходження медогляду за додатком 8 до Порядку № 246, документи про оплату і т. д.).

ЄСВ. Витрати на проведення обов'язкових медичних оглядів працівників не входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5. Значить, до бази для нарахування ЄСВ витрати на проведення обов'язкових медоглядів працівників не потрапляють. Хоча попереджаємо: відсутність згадування про такі витрати в Переліку, затвердженому постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170, може призвести до фіскального трактування цього питання податківцями.

Висновки

Обов'язкові медогляди за Законами № 1645 і № 2694 відображаються в обліку з податку на прибуток за правилами бухобліку, звільняються від обкладення ПДВ, не повинні обкладатися ПДФО і ВЗ, а також ЄСВ. Однак із роз'яснень податківців випливає, що всі інші медогляди (крім тих, що передбачені Законом № 1645), обкладаються ПДФО і ВЗ. Аргументи проти цієї позиції ми навели в статті.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали