Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Створення інвентаризаційної комісії

13.09.2019 18519 0 4

Річна інвентаризація: організація, проведення, відображення результатів і відповідальність

Інвентаризація на підприємстві: наказ, положення, бухоблік, відповідальність


Інвентаризаційна комісія створюється розпорядчим документом керівника підприємства – наказом або розпорядженням.


Інвентаризаційна комісія: наказ, склад, повноваження

Хто може входити до складу інвентаризаційної комісії?

До складу інвентаризаційної комісії входять (п. 1 розд. II Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, далі - Положення № 879):

 • уповноважені представники апарату управління підприємства;
 • бухгалтери (фахівці аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, а у випадку ведення бухобліку на підприємстві фізособою – суб’єктом підприємницької діяльності на договірних засадах – і така фізособа);
 • досвідчені працівники підприємства, які знають специфіку об’єкта інвентаризації, ціни та первинний облік (наприклад, механіки, технологи, виконавці робіт і т. д.);
 • члени ревізійної комісії господарського товариства – за рішенням керівника підприємства.

Звертаємо увагу! При проведенні інвентаризації згідно з рішенням суду або документом держоргану, який має право вимагати її проведення, можуть бути присутніми посадові особи такого органу, але виключно з їхньої згоди.

Хто може бути головою комісії?

Головою інвентаризаційної комісії може бути:

 • керівник підприємства;
 • заступник керівника підприємства;
 • керівник структурного підрозділу, уповноважений керівником підприємства.

Що робити, якщо під час проведення інвентаризації голова комісії захворів?

У цьому випадку керівник підприємства має право замінити голову комісії. Для цього він видає відповідний наказ (розпорядження). Заміна голови інвентаризаційної комісії також можлива під час відрядження раніше призначеного голови (див. лист Мінфіну від 15.12.03 р. № 31-04200-30-23/191, далі - Лист № 191).

Що таке робочі інвентаризаційні комісії та який порядок їх створення?

Робочі інвентаризаційні комісії приходять на допомогу, коли на підприємстві з великими обсягами інвентаризації одна комісія не справляється. Такі комісії проводять інвентаризацію безпосередньо в місцях зберігання активів і виробництва (п. 2 розд. II Положення № 879).

Робочі комісії створюються розпорядчим документом керівника підприємства (наказом/розпорядженням). Таким же документом формується склад робочої комісії та затверджується її голова. На великому підприємстві може бути декілька робочих комісій, і в кожної буде своя ділянка інвентаризації.

До складу робочої комісії включаються ті самі фахівці, що й до основної інвентаризаційної комісії.

Хто не може бути членом робочої інвентаризаційної комісії?

Відповідно до п. 2.4 розд. II Положення № 879 до складу робочої інвентаризаційної комісії не можуть входити матеріально відповідальні особи, на обліку яких числяться активи, які будуть предметом інвентаризації (із цього питання див. роз’яснення Мінфіну в Листі № 191).

Важливий момент! Не має права бути головою робочої комісії для перевірки одних і тих самих матеріально відповідальних осіб один і той самий працівник два роки поспіль.

Яка компетенція комісій?

Інформацію про повноваження інвентаризаційних комісій для зручності подамо в таблиці.

Вид комісії

Повноваження комісії

Інвентаризаційна

 1. Організація проведення інвентаризації (у випадку створення робочих інвентаризаційних комісій).
 2. Проведення інструктажу членів робочих комісій.
 3. Здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації.
 4. Виконання вибіркових інвентаризацій активів і зобов’язань (за рішенням керівника підприємства).
 5. Перевірка правильності визначення інвентаризаційних різниць та обґрунтованості пропозицій щодо зарахування цінностей у місцях їх зберігання.
 6. Аналіз причин виявлення недостач і втрат від псування активів.
 7. Формування пропозицій щодо зарахування внаслідок пересортиці.
 8. Списання недостач у межах норм природних втрат, а також наднормативних недостач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин і вжитих заходів щодо запобігання таких втрат і недостач і відображення відповідної інформації в протоколі.
 9. Проведення повторної інвентаризації за рішенням керівника підприємства (при виявленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках).
 10. Складання протоколу

Робоча інвентаризаційна

 1. Проведення інвентаризації активів у місцях їх зберігання та проведення.
 2. Участь у визначенні результатів інвентаризації та розробка пропозицій щодо зарахування недостач і надлишків за пересортицею, списання недостач у межах норм природних втрат (ці дії виконуються разом із бухгалтерією).
 3. Оформлення протоколу (указується інформація, яка потрібна для складання протоколу інвентаризаційної комісії)

Як створити інвентаризаційну комісію, якщо на підприємстві тільки один директор?

Якщо в штаті підприємства числиться тільки один директор, інвентаризація все одно проводиться. Для цього керівник підприємства має право затвердити в наказі (розпорядженні) склад постійно діючої інвентаризаційної комісії з однієї особи. Також можна залучити фахівців, які виконують роботу за цивільно-правовим договором. Аналогічної думки дотримується й Мінфін (див. лист від 27.05.14 р. № 31-08410-07-29/12918).

Висновки. Комісія з інвентаризації

 1. Інвентаризаційна комісія, а також робочі інвентаризаційні комісії створюються наказом (розпорядженням) керівника підприємства.
 2. Якщо в штаті підприємства числиться один директор, інвентаризаційна комісія може складатися з одного директора або до її складу можуть входити фахівці, найняті за цивільно-правовими договорами.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали