Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інвентаризація фінансових інвестицій та інших цінних паперів

13.09.2019 840 0 2

Річна інвентаризація: організація, проведення, відображення результатів і відповідальність

Інвентаризація на підприємстві: наказ, положення, бухоблік, відповідальність

Фінансові інвестиції (далі – ФІ), як і будь-які інші активи підприємства, повинні бути достовірно відображені в річній фінансовій звітності. Розглянемо, які активи відносяться до ФІ та які особливості їх інвентаризації, у якому випадку цінні папери (далі – ЦП), наявні у підприємства, є ФІ, а в якому – іншими видами активів, і як це впливає на відображення результатів інвентаризації в обліку.

ФІ – це активи, які утримуються підприємством у цілях збільшення прибутку (процентів, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора (п. 4 П(С)БО 13).

Відповідно до Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433, за строками інвестування ФІ поділяють на такі види:

  • довгострокові – це ФІ, які підприємство утримує більше року, а також усі ФІ, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (п. 2.12):
    – ФІ в акції (частки) пов’язаних сторін, що обліковуються за методом участі в капіталі (Дт 141), – відображаються в рядку 1030 Балансу (форма № 1);
    – інші інвестиції пов’язаним (Дт 142) і непов’язаним сторонам (Дт 143) – відображаються в рядку 1035 Балансу;
  • поточні (Дт 352) – ФІ на строк менше одного року, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім ФІ – еквівалентів коштів), а також довгострокові ФІ, що підлягають погашенню протягом 12 місяців із дати балансу (п. 2.34). Тобто це ті ФІ, які протягом року будуть погашені або продані підприємством. Вони відображаються в рядку 1160 Балансу.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали