• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Розрахунок коригування до ПН, складених згідно з п. 198.5, 199.1, 201.4 ПК

12.12.2018 5342 3 3


Заповнення ПН/РК на всі випадки життя


Акценти цієї статті:

 • особливості оформлення РК із причинами коригування 201–203;
 • особливості оформлення РК до зведеної ПН, складеної на ритмічні та безперервні постачання.

РК із причиною коригування «201»

З причиною «201» коригуються зведені ПН із кодом ознаки «1», які були складені згідно з п. 198.5 ПК (докладніше див. «Зведені ПН згідно з п. 198.5, 199.1 ПК»). Розповімо, у чому полягають особливості такого коригування.

Коли коригувати. РК до зведеної ПН із кодом ознаки «1» оформляється, якщо після складання та реєстрації такої ПН у ЄРПН (ЗІР, категорія 101.15):

 • товари (послуги) починають використовуватися в оподатковуваних операціях або господарській діяльності. Нагадаємо, що в цьому випадку слід відкоригувати нараховані раніше, згідно з п. 198.5 ПК, податкові зобов'язання. При цьому РК оформляється на дату початку використання товарів (послуг) в оподатковуваних операціях або господарській діяльності;
 • виявлено помилки у зведеній ПН. Тоді РК оформляється на дату виявлення помилки.

Також РК до зведеної ПН оформляється у разі повернення постачальникові (або зміни ціни) товарів (послуг), придбаних для використання в неоподатковуваних операціях або негосподарській діяльності..

Як коригувати. Особливості оформлення РК викладено в п. 23 Порядку № 1307, Листі № 36942 та ЗІР (категорія 101.15):

 • у лівому верхньому кутку в рядку «До зведеної ПН» зазначається код ознаки зведеної ПН, до якої оформляється РК – «1»; у рядку «Не підлягає видачі покупцеві» ставиться позначка «Х» і відповідний тип причини: «04», «08», «09», «13»;
 • заголовній частині РК у рядку «Одержувач (покупець)» – наводиться власне найменування платника (П. І. Б.); рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)» – умовний ІПН «600000000000»; податковий номер покупця не зазначається;
 • графі 1.2 зазначається порядковий номер рядка зведеної ПН, який коригується, зі знаком «–». І якщо додається новий рядок зі знаком «+», то йому присвоюється новий порядковий номер, якого не було в ПН;
 • графі 2.1 зазначається код причини коригування – «201»;
 • графі 2.2 зазначається номер групи коригування. Причому в усіх рядках РК, пов'язаних із коригуванням одного рядка ПН (тобто в рядку, де зі знаком «–» відображено показники ПН, які коригуються, і в новому рядку (рядках) з виправленими показниками), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування, а у графі 2.2 – однаковий номер групи коригування;
 • графі 3 – дата складання і порядковий номер зведеної ПН, складеної для нарахування податкових зобов'язань згідно з п. 198.5 ПК, до якої робиться коригування;
 • графі 5 – «грн.»;
 • графи 4.1, 4.2, 4.3, 6–12 не заповнюються.

РК до зведеної ПН із кодом ознаки «1» реєструє в ЄРПН особа, яка оформила такий РК, про що робиться позначка «Х» у відповідному рядку заголовної частини РК.

Приклад 1
ТОВ «Призма» (ІПН 151515151515, код ЄДРПОУ 55555555) 19.11.18 р. був придбаний Товар 1 у кількості 100 шт. за ціною 50 грн./шт (крім того ПДВ – 10 грн.) для використання у звільнених від обкладення ПДВ операціях. 30.11.18 р. була складена і зареєстрована в ЄРПН зведена ПН № 135. А 10.12.18 р. частина товару (35 шт.) використана в оподатковуваних операціях.

На підставі наявних даних заповнимо РК (див. фрагмент 1).

1 из 1

РК із причиною коригування «202»

З такою причиною коригуються зведені ПН із кодом ознаки «2», які були складені згідно з п. 199.1 ПК (докладніше див. «Зведені ПН згідно з п. 198.5, 199.1 ПК»).

Коли коригувати. РК до зведеної ПН з кодом ознаки «2» оформляється, якщо після складання і реєстрації такої ПН в ЄРПН (ЗІР, категорія 101.15):

 • товари (послуги) були використані в оподатковуваних операціях;
 • виявлено помилки у зведеній ПН,
 • а також за підсумками річного перерахунку ПДВ (або за підсумками перерахунку ПДВ у разі анулювання ПДВ-реєстрації).

Також РК до зведеної ПН оформляється у разі повернення постачальникові (або зміни ціни) товарів (послуг), придбаних для використання в звільнений від ПДВ операціях.

Порядок оформлення РК із типом причини 202 – такий самий, як і при оформленні РК з типом причини 201.

РК із причиною коригування «203»

З такою причиною коригуються зведені ПН із кодом ознаки «3», оформлені згідно з нормою останнього абзацу п. 201.4 ПК. Тобто для донарахування податкових зобов'язань до бази оподаткування, визначеної згідно зі ст. 188, 189 ПК (докладніше див. «Ціна постачання нижча від бази оподаткування: оформляємо ПН»).

Коли коригувати. РК до зведеної ПН із кодом ознаки «3» оформляється, якщо після складання і реєстрації такої ПН в ЄРПН відбувається:

 • або повернення товарів (передоплати);
 • або зміна ціни, кількості, номенклатури товару.

Нагадаємо, що коли договірна ціна товарів (послуг) нижча від бази оподаткування, визначеної згідно з п. 188.1, ст. 189 ПК, то постачальник оформляє дві ПН:

 • одну для покупця – виходячи з договірної ціни;
 • другу для себе – на різницю між базою оподаткування і договірною ціною з типом причини 15, щоб донарахувати податкові зобов'язання. Причому така ПН може бути як звичайною, так і зведеною.

Відповідно, у разі коригування оформляється два РК:

 • один – до ПН, оформленої для покупця. У цьому РК зазначаються причини коригування з кодами «101–104»;
 • другий – до ПН, оформленої для донарахування податкових зобов'язань. Причому якщо це була звичайна ПН, то причини коригування зазначаються з кодами «101–104», а якщо зведена – тоді тип причини «203».

Як коригувати. Особливості оформлення РК такі (п. 23 Порядку № 1307, Лист № 36942):

 • у лівому верхньому кутку в рядку «До зведеної ПН» зазначається код ознаки зведеної ПН, до якої оформляється РК, – «3»; у рядку «Не підлягає видачі покупцеві» – ставиться позначка «Х» і тип причини «15»;
 • у рядках заголовної частини, призначених для відображення даних покупця, зазначаються дані постачальника;
 • графі 1.2 зазначається порядковий номер рядка зведеної ПН, який коригується, зі знаком «–». І якщо додається новий рядок зі знаком «+», то йому присвоюється новий порядковий номер, якого не було в ПН;
 • графі 2.1 зазначається код причини коригування – «203»;
 • графі 2.2 – номер групи коригування
 • графі 3 – наводиться номенклатура товарів/послуг, а також пишеться: «Перевищення бази оподаткування, визначеної згідно зі ст 188, 189 ПК, над фактичною ціною постачання»;
 • графах 7 або 9 (залежно від підстав для коригування) відображаються показники (об'єми або ціна) зі знаком «–» у коригованому рядку і зі знаком «+» у рядку з правильними даними;
 • графи 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 не заповнюються.

РК до зведених ПН, складених на ритмічні і безперервні постачання

Особливості оформлення зведених ПН із кодом ознаки «4» детально викладено в публікації «Зведені ПН при ритмічних і безперервних постачаннях». Для РК до таких зведених ПН спеціальний тип причини коригування не визначено. Отже, у РК зазначається відповідна причина (або причини) коригування під кодами «101», «102», «103», «104», при цьому:

 • у рядку «До зведеної ПН» слід зазначити код ознаки такої ПН – «4»;
 • якщо зведена ПН була оформлена на неплатника ПДВ, то в рядку «Не підлягає видачі покупцеві» ставиться позначка «Х» і тип причини «02». Також у цьому випадку РК (як на збільшення, так і на зменшення суми компенсації) реєструється в ЄРПН постачальником, про що робиться позначка «Х» у відповідному полі;
 • якщо зведена ПН була оформлена на неплатника ПДВ, то в РК у графі «Одержувач (покупець)» треба зазначити – «Неплатник»; у рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)» – умовний ІПН «100000000000»; податковий номер покупця не зазначається. РК на покупця – платника ПДВ оформляється в загальному порядку та із зазначенням податкового номера як у реквізитах постачальника, так і в реквізитах покупця;
 • у графі 2.1 зазначається відповідний код причини коригування.

Приклад 2
ТОВ «Веселка» (ІПН 131313131313, код ЄДРПОУ 33333333) протягом листопада здійснювало регулярні постачання товару покупцеві – ТОВ «Мрія» (ІПН 141414141414, код ЄДРПОУ 44444444). 30.11.18 р. була оформлена зведена ПН № 123 на постачання 700 шт. Товару 1 українського виробництва (умовний код УКТЗЕД 7777, рядок під № 5 у ПН, усього у зведеній ПН було 10 позицій) за ціною 40 грн./шт. (крім того ПДВ – 8 грн.). У грудні (05.12.18 р.) частина товару в кількості 150 шт. була повернена постачальникові унаслідок браку.

На підставі наявних даних заповнимо РК (див. фрагмент 2).

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 3

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали