Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Оновлення до форм НН/РК і Порядку їх заповнення: коментар ДФС

28.11.2018 5881 0 4У зв’язку із набранням чинності 01.12.2018 р. оновлень до форм податкової накладної/розрахунку коригування та порядку їх заповнення, які були затверджені наказом Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763, ДФСУ видала узагальнююче роз’яснення.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві 
Офісу великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України у зв’язку із набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. №763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 р. за №269/30137 (далі - наказ №763), яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, інформує про окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

1. Загальні положення

Наказом № 763 внесено зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування), а також до Порядку заповнення податкової накладної (далі - Порядок № 763).

Згідно з пунктом 4 наказу № 763 цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 6 та пункту 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

Наказ №763 опубліковано 06.11.2018 р. у виданні «Офіційний вісник України», №85, а отже,він набирає чинності 01 грудня 2018 року.

Таким чином, з 01 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) здійснюється за формою, затвердженою наказом №763, незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.

Податкові накладні та розрахунки коригування, які були подані на реєстрацію до 01.12.2018 р. і реєстрація яких була зупинена, в подальшому (у разі прийняття відповідного рішення) реєструються в ЄРПН за формою, за якою такі документи були подані до ЄРПН.

2. Зміни, які внесені до форм податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної

Форму податкової накладної доповнено такими реквізитами:

а) заголовну частину доповнено реквізитом «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» (цей реквізит передбачено і для постачальника, і для покупця);

б) розділ Б доповнено новою графою 11 «Сума податку на додану вартість». У зв’язку із цим графа «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» стала обліковуватись у формі податкової накладної за номером 12.

Форму розрахунку коригування до податкової накладної доповнено аналогічними реквізитами, що і податкову накладну, а також іншими, які містяться виключно в розрахунках коригування:

а) заголовну частину доповнено реквізитом «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» (цей реквізит передбачено і для постачальника, і для покупця);

б) запроваджено нумерацію рядків розрахунку коригування (графа 1.1). До внесення змін у розрахунку коригування вказувався лише номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується. У зв’язку з цим графа «N з/п податкової накладної, що коригується або додається» стала обліковуватись у формі розрахунку коригування за номером 1.2;

в) для причини коригування передбачено зазначення коду причини коригування (графа 2.1) та запроваджено номер за порядком для групи коригування (графа 2.2);

г) розділ Б розрахунку коригування доповнено новою графою «Сума податку на додану вартість». У зв’язку із доповненням вказаною графою за номером 14 графа «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» стала обліковуватись у формі розрахунку коригування за номером 15;

д) після розділу Б розрахунку коригування передбачено заповнення (в разі необхідності) одного або двох інформаційних полів із зазначенням даних щодо податкових накладних, які були складені два і більше разів при здійсненні однієї і тієї ж операції (далі -«зайво складені» податкові накладні) та були зареєстровані в ЄРПН, та розрахунків коригування, складених до таких податкових накладних та зареєстрованих в ЄРПН.

3. Зміни в порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної

3.1. Особливості заповнення полів у верхній лівій частині податкової накладної/розрахунку коригування

3.1.1. Поле податкової накладної «Зведена податкова накладна» та поле розрахунку коригування «До зведеної податкової накладної»

У разі складання зведеної податкової накладної та/або розрахунку коригування до зведеної податкової накладної у цьому полі замість позначки «Х» зазначається код ознаки, передбачений пунктом 11 Порядку № 763, який застосовується залежно від причини, з якої складається зведена податкова накладна/розрахунок коригування:

  • код ознаки 1 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування у зв’язку з нарахуванням податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс);
  • код ознаки 2 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування у зв’язку з нарахуванням податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;
  • код ознаки 3 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 Порядку № 763 (постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 розділу V Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг);
  • код ознаки 4 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних/розрахунків коригування, особливості заповнення яких викладені у пункті 19 Порядку № 763 (складені за операціями з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер постачання).

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до податкових накладних,зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018 р., у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018 р., код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

3.1.2. Поле «Складена на операції, звільнені від оподаткування»

У верхній лівій частині податкової податкової накладної/розрахунку коригування у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» проставляється позначка «Без ПДВ». У разі заповнення цього поля у графі 8 розділу Б табличної частини податкової накладної вказується код ставки «903» та в обов’язковому порядку заповнюється графа 9 «Код пільги».

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,у яких було заповнено поле «Складена на операції, звільнені від оподаткування», це поле також має бути заповнене . У разі заповнення цього поля у графі 11 розділу Б розрахунку коригування вказується код ставки «903» та в обов’язковому порядку заповнюється графа 12 «Код пільги».

3.1.3. Поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини»

У полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» згідно з пунктом 8 Порядку № 763 при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 - 15 Порядку № 763,вказується позначка «Х» та зазначається тип причини (значення від «01» до «15»; для податкових накладних, складених до 01.03.2017 р., такі значення можуть бути від «01» до «17»).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,у яких було заповнено поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини», це поле також має бути заповнене, а тип причини повинен відповідати типу причини, що був зазначений у податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування, незалежно від дати складання такої податкової накладної (до 01.03.2017 р. чи після вказаної дати).

Наприклад

У розрахунку коригування, складеному до податкової накладної від 20.01.2017 р., яка має тип причини «16», також має бути вказано тип причини «16», незважаючи на його відсутність в переліку типів причин, зазначеному в пункті 8 Порядку № 763.

3.2. Особливості заповнення реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» (постачальника/покупця)

Поле «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» передбачено для зазначення даних і постачальника (продавця), і отримувача (покупця).

Відповідно до пункту 2.2 розділу ІІ наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за №1562/20300 (зі змінами) (далі - Порядок №1588), податковим номером платника податків є:

1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 розділу ІІ Порядку №1588, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 розділу ІІ Порядку №1588(зазначене стосується уповноважених осіб договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору, управителя майна при взятті на облік договорів управління майном, інвесторів (операторів) за угодами про розподіл продукції, виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні).

Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються у разі, якщо Порядком № 763 визначено необхідність заповнення реквізиту «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» і при цьому покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

Реквізит податкової накладної / розрахунку коригування «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» заповнюється:

  • для постачальника (продавця) - постійно (незалежно від того, за якою операцією складається та реєструється в ЄРПН податкова накладна / розрахунок коригування);
  • для отримувача (покупця) - у випадках, визначених Порядком № 763.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 763 поле «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта», яке передбачене для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання товарів/послуг платнику податку на додану вартість та у разі складання податкової накладної відповідно до пункту 10 Порядку №763.

Таким чином, поле «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» для отримувача (покупця) заповнюється в обов’язковому порядку при складанні податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг:

а) платникам ПДВ (незалежно від того, за якою ставкою чи в якому порядку оподатковується ПДВ операція);

б) для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами(в такому випадку у полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» вказується реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наданий контролюючим органом дипломатичній місії при взятті її на облік);

в) особі, не зареєстрованій платником податку, при умові, що операції з постачання товарів/послуг відповідно до статті 211 розділу V Кодексу оподатковуються у пільговому режимі та такі товари/послуги придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

г) особі, не зареєстрованій платником податку, за умови, що операції з постачання товарів/послуг звільнені від оподаткування податком відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX Кодексу та оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

При складанні та реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування в інших випадках (за операціями з постачання товарів / послуг неплатникам податку, при визначенні податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198, пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, за щоденними підсумками операцій тощо) заповнення поля «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» для отримувача (покупця) не передбачається. Разом з тим, якщо це поле в перерахованих випадках буде заповнене, це не буде вважатися помилкою, допущеною при складанні податкової накладної.

Реквізит «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється ні для постачальника (продавця), ні для отримувача (покупця) при складанні податкової накладної за операцією з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України (в такій податковій накладній у верхній лівій частині у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» вказується відмітка «X» та тип причини «14», а у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)»- умовний ІПН «500000000000»), а також при складанні розрахунку коригування до такої податкової накладної.

3.3. Особливості заповнення графи податкової накладної / розрахунку коригування «Сума податку на додану вартість»

Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) «Сума податку на додану вартість» є обов’язковою до заповнення в усіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 відсотків.

Значення графи 11 розділу Б податкової накладної (графи 14 розділу Б розрахунку коригування) обчислюється шляхом множення значення графи 10 розділу Б податкової накладної (графи 13 розділу Б розрахунку коригування) на відповідне значення ставки податку, код якої зазначено у графі 8розділу Б податкової накладної (графі 11 розділу Б розрахунку коригування).

Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.

Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) «Сума податку на додану вартість» не заповнюється у разі здійснення:

а) операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у графі 8 розділу Б податкової накладної (графі 11 розділу Б розрахунку коригування) має бути зазначено код ставки «901» або «902»);

б) операцій, звільнених від оподаткування (у графі 8 розділу Б податкової накладної (графі 11 розділу Б розрахунку коригування) має бути зазначено код ставки «903» та у графі 9 розділу Б податкової накладної (графі 12 розділу Б розрахунку коригування) має бути вказаний код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з Довідниками податкових пільг).

Якщо графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування)не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються.

4. Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної

4.1. Загальні положення

Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів.

З метою забезпечення єдиного підходу до складання розрахунків коригування до податкових накладних Порядок №763 доповнено пунктом 23, в якому визначено особливості заповнення розрахунків коригування до податкових накладних.

Згідно з пунктом 23 Порядку № 763 для коригування кількісних та/або вартісних показників розділу Б податкової накладної у зв’язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг,запроваджується такий порядок складання розрахунків коригування:

1) відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком «-» (обнуляється (виводиться в «0») рядок податкової накладної, який коригується);

2) за потреби додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.

При цьому в розрахунку коригування в одному рядку не можуть бути одночасно зазначені показники щодо коригування кількості та коригування вартості (ціни).

У разі зміни кількості товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 7 та 8 та розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «-» заповнюється тільки графа 7.

У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 9 та 10 розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «-» заповнюється тільки графа 9.

Одночасно в одному рядку розділу Б розрахунку коригування може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і 10.

Якщо розрахунок коригування складається у зв’язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, новий(і) рядок(ки) в розділі Б розрахунку коригування не додається(ються).

Часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як зміна кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.

При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018 р., графа 14 розділу Б розрахунку коригування «Сума податку на додану вартість» не заповнюється у тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком «-» (виводяться в «0»), водночас в нових (доданих) рядках такого розрахунку коригування графа 14 розділу Б підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11 розділу Б розрахунку коригування має значення «7» або «20»).

4.2. Складання розрахунку коригування у разі виправлення помилок в реквізитах заголовної частини податкової накладної (крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)

Дата складання податкової накладної та її порядковий номер виправленню не підлягають.

У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної,крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця),постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. Розрахунок коригування складається на дату виявлення такої помилки.

У такому розрахунку коригування розділи А та Б не заповнюються(нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).

4.3. Складання розрахунку коригування у разі виправлення помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)

Виправлення помилки, допущеної в заголовній частині податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі - ІПН) отримувача (покупця), здійснюється таким чином:

Постачальник (продавець) повинен скласти розрахунок коригування з урахуванням таких особливостей:

  • у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця;
  • у заголовній частині розрахунку коригування зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилковим ІПН;
  • у розділі Б зазначаються зі знаком «-» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, що помилково був зазначений у полі «ІПН покупця» податкової накладної.

Одночасно постачальник(продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

1) реквізити заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок, тобто у полі «ІПН покупця» має бути вказаний правильний ІПН отримувача (покупця);

2) у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з «помилковим» ІПН;

3) такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з «помилковим» ІПН отримувача (покупця);

4) у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з «помилковим» ІПН.

4.4. Зазначення у розрахунку коригування причини коригування

Порядком №763 у розділі Б розрахунку коригування передбачено новий показник «Код причини коригування», який вказується уграфі 2.1 розділу Б розрахунку коригування (до внесення змін причина коригування зазначалася у текстовому вигляді).

Відповідно до пункту 23 Порядку №763 Державна фіскальна служба України визначає умовні коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування відповідно до Кодексу.

Перелік кодів причин коригування, які можуть бути зазначені у графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування «Код причини», та їх значення наведено в таблиці 1 та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--n....

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали