• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зведені ПН при ритмічних і безперервних постачаннях

11.12.2018 8129 0 8

Заповнення ПН/РК на всі випадки життя


Акценти цієї статті:

 • які постачання носять ритмічний і безперервний характер;
 • які особливості оформлення ПН при таких постачаннях.

Коли оформляється зведена ПН

Згідно з п. 201.4 ПК

Платник ПДВ виписує зведену ПН за умови, що постачання товарів (послуг) носить безперервний або ритмічний характер. Для цілей п. 201.4 ПК ритмічними вважаються постачання товарів (послуг) одному покупцеві два і більше разів на місяць, а безперервними визнаються постачання, які належать до таких за умовами договору (лист ДФС від 12.07.16 р. № 15014/6/99-95-42-01-15; Індивідуальна податкова консультація ДФС від 20.04.18 р. № 1770/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Так, згідно із ч. 2 ст. 267 Господарського кодексу строки постачання встановлюються сторонами в договорі з огляду на необхідність ритмічного і безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачене законодавством.

Згідно з п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК

Зведену ПН у разі безперервних або ритмічних постачань можуть складати платники ПДВ, які здійснюють постачання (у т. ч. оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля і продуктів його збагачення.

Нагадуємо! Норма п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК діє до 1 січня 2019 року, але її дію, можливо, буде продовжено.

Чи є обов'язковим складання зведеної ПН у випадках, названих у п. 201.4 та п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК?

Ні, складати зведену ПН у зазначених випадках необов'язково. Це означає, що платник ПДВ може виписати як зведену ПН, так і звичайну, тобто за першою подією.

Чи може платник ПДВ скласти зведену ПН при здійсненні безперервних або ритмічних постачань товарів (послуг) одному покупцеві, але за різними договорами?

Так, при безперервних постачаннях товарів (послуг) одному покупцеві протягом місяця у рамках декількох договорів можна складати зведену ПН (ЗІР, категорія 101.16; Індивідуальна податкова консультація ДФС від 21.06.18 р. № 2756/ІПК/21-22-12-01-08).

Чи мають право платники ПДВ, які застосовують касовий метод, складати зведену ПН на безперервні або ритмічні постачання?

Платники ПДВ повинні застосовувати касовий метод для визначення дати виникнення податкового кредиту і податкових зобов'язань за операціями згідно з п. 187.10 та п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК.

Для платників, які здійснюють операції згідно з п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК, можливість оформлення зведених ПН прямо передбачена цією нормою. Проте нагадаємо, що зазначена норма носить тимчасовий характер. Тому касовий метод застосовується тільки до тих постачань, за якими дата першої події припадає на період до 01.01.19 р. Якщо ж дія п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК буде продовжена, тоді зведену ПН такі платники можуть складати і далі.

Що стосується платників ПДВ, які застосовують касовий метод обліку ПДВ згідно з п. 187.10 ПК, то вони не мають права складати зведені ПН (ЗІР, категорія 101.16; Індивідуальна податкова консультація ДФС від 28.09.18 р. № 4213/ІПК/18-28-12-01-44).

Чи потрібно складати РК до зведеної ПН, якщо повернення товарів (передоплат) відбувається в тому ж звітному періоді до моменту складання продавцем зведеної ПН?

Ні, РК у цьому випадку складати не знадобиться. Адже зведена ПН оформляється не пізніше останнього дня місяця, у якому було постачання. І якщо до моменту складання продавцем зведеної ПН змінилася сума податкових зобов'язань у зв'язку з поверненнями товарів або передоплат, то у зведеній ПН зазначається фактична сума поставлених покупцеві товарів (послуг). Тобто вже з урахуванням повернення товарів (передоплат) (ЗІР, категорія 101.16).

Нюанси оформлення зведеної ПН

Основні правила оформлення зведеної ПН при постачанні товарів (послуг) згідно з п. 201.4 ПК:

 • якщо покупці – платники ПДВ, то зведена ПН складається на кожного такого платника не пізніше останнього дня місяця, у якому відбулися постачання;
 • якщо покупці – неплатники ПДВ, тоді зведена ПН може бути складена не пізніше останнього дня місяця, у якому відбулися ці постачання, на весь обсяг таких постачань;
 • якщо на дату складання зведених ПН сума, що надійшла на поточний рахунок постачальника як оплата (передоплата), перевищує вартість поставлених протягом цього місяця товарів (послуг), – таке перевищення вважається передоплатою і на цю суму не пізніше останнього дня місяця оформляється звичайна ПН.

Приклад 1
Платник ПДВ протягом грудня 2018 року відвантажив товар покупцям – неплатникам ПДВ:

 • покупцеві № 1 – 3 грудня на суму 5 000 грн. (крім того ПДВ – 1 000 грн.); 6 грудня на суму 20 000 грн. (крім того ПДВ – 4 000 грн.); 20 грудня на суму 15 000 грн. (крім того ПДВ – 3 000 грн.). Від покупця як плату за відвантажений товар було отримано 35 000 грн. (крім того ПДВ – 7 000 грн.);
 • покупцеві № 2 – 3 грудня на суму 10 000 грн. (крім того ПДВ – 2 000 грн.); 17 грудня на суму 9 000 грн. (крім того ПДВ – 1 800 грн.). Від покупця як плату за відвантажений товар було отримано 22 000 грн. (крім того ПДВ – 4 400 грн.).

У цій ситуації постачальник не пізніше 31 грудня повинен оформити дві ПН:

 • одну зведену – на суму 59 000 грн. (5 000 грн. + 20 000 грн. + 15 000 грн. + 10 000 грн. + 9 000 грн.) (крім того ПДВ – 11 800 грн.);
 • другу звичайну – на суму отриманої від покупця № 2 передоплати – 3 000 грн. [(22 000 грн. – (10 000 грн. + 9 000 грн.)] (крім того ПДВ – 600 грн.).

Зведені ПН на підставі п. 44. підрозд. 2 розд. ХХ ПК оформляються за касовим методом, тому якщо товари (послуги) поставляються покупцям:

 • платникам ПДВ – зведена ПН складається на кожного такого платника не пізніше останнього дня місяця, у якому була отримана оплата;
 • неплатникам ПДВ – зведена ПН складається не пізніше останнього дня місяця, у якому була отримана оплата, на всю суму отриманих протягом місяця оплат від усіх неплатників.

Чи може платник ПДВ протягом місяця скласти декілька зведених ПН?

Так, може. Періодичність складання зведених ПН протягом місяця встановлюється умовами договору з покупцем. Але якщо оформляється одна зведена ПН за місяць, то вона не може бути складена пізніше останнього дня такого місяця. Аналогічне роз'яснення міститься в ЗІР (категорія 101.17).

Останній день місяця припадає на вихідний. Чи можна скласти цього дня зведену ПН?

Відповідно до п. 201.4 ПК зведена ПН повинна бути складена не пізніше останнього дня місяця, у якому здійснювалися ритмічні або безперервні постачання товарів (послуг). Тобто там не сказано, що це має бути робочий день. Тому ми вважаємо, що навіть якщо останній день місяця припадає на вихідний (неробочий) день, на цю дату все одно можна виписати зведену ПН.

База оподаткування

Для нарахування податкових зобов'язань база оподаткування визначається за загальними правилами згідно з п. 188.1 ПК – виходячи із ціни договору, але не нижче від:

 • ціни придбання – при купівлі товарів із метою подальшого продажу;
 • балансової (залишкової) вартості – при продажу необоротних активів;
 • звичайної ціни – при продажу самостійно виготовлених товарів (послуг).

Особливості оформлення зведеної ПН

У рядку «Зведена податкова накладна» зазначається код ознаки «4» (п. 11 Порядку № 1307).

У рядку «Не підлягає видачі покупцеві» ставиться позначка «Х» і зазначається тип причини «02», якщо зведена ПН оформляється на неплатника ПДВ. Якщо ж зведена ПН оформляється на покупця – платника ПДВ, то ці реквізити не заповнюються.

У заголовній частині зведеної ПН, оформленої на покупця – неплатника ПДВ, зазначаються (п. 19 Порядку № 1307):

 • у графі «Одержувач (покупець)» – «Неплатник»;
 • рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)» – умовний ІПН «100000000000»;
 • податковий номер покупця не зазначається.

Зведена ПН на покупця – платника ПДВ оформляється в загальному порядку та із зазначенням податкового номера як у реквізитах постачальника, так і в реквізитах покупця.

У графі 2 розділу Б зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів (послуг). Оскільки податкові зобов'язання за операціями, названими в п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК, обліковуються за касовим методом, у графі 2 зведених ПН, складених за такими операціями, наводиться вся номенклатура оплачених товарів.

Приклад 2
ТОВ «Призма» (ІПН 151515151515, код ЄДРПОУ 55555555) продає Товар 1 українського виробництва (умовний код УКТЗЕД 1456) ТОВ «Веселка» (ІПН 171717171717, код ЄДРПОУ 77777777). За умовами договору зведена ПН оформляється останнім днем місяця, а оплата товару здійснюється без прив'язки до дати конкретного відвантаження. Загальна сума відвантажень за грудень становить 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 6 000 грн.). Сума оплат за грудень дорівнює 30 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 5 000 грн.).

На підставі наявних даних заповнимо зведену ПН на суму відвантаженого протягом місяця товару (див. фрагмент).

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали