• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зведені ПН згідно з п. 198.5, 199.1 ПК

12.12.2018 12317 0 2


Заповнення ПН/РК на всі випадки життя


Акценти цієї статті:

 • коли оформляються зведені ПН згідно з п. 198.5, 199.1 ПК;
 • особливості оформлення таких ПН.

Коли податкові зобов'язання нараховуються на підставі п. 198.5, 199.1 ПК

Згідно з п. 198.5 ПК покупець – платник ПДВ зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ, якщо товари (послуги), необоротні активи:

 • отримуються з ПДВ первісно для використання в операціях, які не є об'єктом обкладення ПДВ, звільнені від оподаткування (далі – неоподатковувані операції), а також у негосподарській діяльності (пп. «а», «б», «г» п. 198.5 ПК). У цьому випадку напрямок використання активів відомий вже при їх придбанні, тому податкові зобов'язання нараховуються на дату такого придбання (отримання), тобто першої події;
 • спочатку отримувалися з ПДВ для використання в оподатковуваних ПДВ операціях, господарській діяльності, а потім починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або негосподарській діяльності (пп. «а», «б», «г» п. 198.5 ПК). Тут напрямок використання активів міняється, тому податкові зобов'язання нараховуються на дату початку використання таких активів в неоподатковуваних операціях і негосподарській діяльності.

Крім того, податкові зобов'язання нараховуються і згідно з пп. «в» п. 198.5 ПК – при постачанні товарів (послуг), необоротних активів для невиробничого використання в межах балансу платника податків, при переведенні виробничих необоротних активів до складу невиробничих – на дату такого постачання або переведення.

Якщо товари (послуги), необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – в неоподатковуваних, тоді податкові зобов'язання нараховуються згідно з п. 199.1 ПК, тобто виходячи з частки використання таких активів у неоподатковуваних операціях.

Коли оформляється зведена ПН

Для нарахування податкових зобов'язань згідно з п. 198.5, 199.1 ПК платник ПДВ має оформити зведену ПН.

Зведена ПН оформляється не пізніше останнього дня того звітного періоду, у якому активи були придбані для використання в неоподатковуваних операціях чи негосподарській діяльності або почали використовуватися (повністю чи частково) в неоподатковуваних операціях чи негосподарській діяльності.

Чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання згідно з п. 198.5, 199.1 ПК й оформляти зведені ПН, якщо податковий кредит у момент придбання товарів (послуг), необоротних активів не відображався через відсутність зареєстрованої в ЄРПН ПН?

У цьому випадку податкові зобов'язання згідно з п. 198.5, 199.1 ПК платник нарахує в тому звітному періоді, коли отримає від постачальника зареєстровану ПН (ЗІР, категорія 101.06).

База оподаткування

Нормами п. 198.5, 199.1 ПК передбачено, що платник ПДВ нараховує податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної в п. 189.1 ПК, а саме:

 • за операціями з необоротними активами – виходячи із залишкової вартості, що склалася на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються ці операції (якщо облік необоротних активів не ведеться – виходячи зі звичайної ціни);
 • за товарами (послугами) – виходячи з вартості їх придбання.

Якщо ж у неоподатковуваних операціях або негосподарській діяльності використовується продукція власного виробництва, тоді для визначення бази оподаткування потрібно виділити з її собівартості вартість тих товарів (послуг), при придбанні яких відображався податковий кредит (тобто сировина, матеріали тощо). А такі витрати, як зарплата, нарахування на неї, амортизація тощо, до бази обкладення ПДВ не включаються.

Особливості оформлення зведеної ПН

У рядку «Зведена податкова накладна» зазначається відповідний код ознаки (п. 11 Порядку № 1307):

 • «1» – для нарахування податкових зобов'язань згідно з п. 198.5 ПК;
 • «2» – для нарахування податкових зобов'язань згідно з п. 199.1 ПК.

У рядку «Не підлягає видачі покупцеві» ставиться позначка «Х» і зазначається тип причини:

 • «04» – постачання в межах балансу для невиробничого призначення;
 • «08» – постачання, що не є об'єктом обкладення ПДВ;
 • «09» – постачання, звільнені від обкладення ПДВ;
 • «13» – використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів (послуг) у негосподарській діяльності.

Заголовна частина зведеної ПН з кодами ознаки «1» та «2» (п. 11 Порядку № 1307) заповнюється таким чином:

 • у графі «Одержувач (покупець)» – наводиться власне найменування (або П. І. Б.);
 • рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)» – умовний ІПН «600000000000»;
 • податковий номер покупця не зазначається.

У розділі А рядки VII–IX не заповнюються (пп. 8 п. 16 Порядку № 1307).

У розділі Б зазначаються (пп. 1, 8, 10 п. 16 Порядку № 1307):

 • у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця)» – дата складання і порядкові номери ПН, виписаних постачальниками товарів (послуг), необоротних активів, за якими визначаються податкові зобов'язання. Якщо підставою для відображення податкового кредиту згідно з п. 201.11 ПК служить замінник ПН (чеки, транспортні квитки, готельні рахунки) або митні декларації – тоді у графі 2 зазначаються дати і номери таких документів (ЗІР, категорія 101.16);
 • графі 4 «Одиниця виміру товару/послуги, умовне позначення» – ставиться «грн.»;
 • графи 3.1, 3.2,3.3, 5–9 не заповнюються.

Приклад
ТОВ «Призма» (ІПН 151515151515, код ЄДРПОУ 55555555) у грудні 2018 року придбало товари на суму 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн.) для використання у звільнених від обкладення ПДВ операціях. Постачальник цих товарів оформив і зареєстрував у ЄРПН ПН від 10.12.18 р. № 125 своєчасно.

Покажемо, як платник повинен заповнити зведену ПН за такими придбаннями (див. фрагмент).

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали