Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Переведення об’єкта операційної нерухомості в склад інвестиційної

Інвестиційною нерухомістю (далі – ІН) є власна або орендована на умовах фінансової оренди нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу. Порядок обліку ІН регламентується однойменним П(С)БО 32. У цій консультації ми розглянемо на прикладах специфіку обліку операцій з переведення об’єкта операційної нерухомості в склад ІН.

Приклад 1

Переведення об'єкта операційної
нерухомості в ІН
за первісною вартістю

У зв'язку зі зниженням обсягів продажів ТОВ «Мрія» ухвалило рішення звільнити приміщення складу від свого товару і здати його в оренду. Первісна вартість складського приміщення – 200 000 грн., сума накопиченої амортизації – 110 000 грн.

Покажемо, як відображається в обліку переведення операційної нерухомості в ІН за первісною вартістю.

(грн.)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переведено первісну вартість складу
з операційної нерухомості до складу ІН

Наказ, типова форма № ОЗ-6

100

103

200 000

2

Переведено суму нарахованої амортизації об'єкта операційної нерухомості
до складу амортизації об'єкта ІН

Бухгалтерська
довідка

131

135

110 000

Приклад 2

Переведення об'єкта операційної
нерухомості в ІН
за справедливою вартістю

Первісна вартість складу – 200 000 грн., сума накопиченої амортизації – 90 000 грн. Після переведення до складу ІН склад обліковуватиметься за справедливою вартістю, яка становить:

варіант 1 – 150 000 грн. (більше від балансової вартості об'єкта);

варіант 2 – 100 000 грн. (менше від балансової вартості об'єкта).

В обліку переведення операційної нерухомості в ІН за справедливою вартістю відображаєть-
ся так:

(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант 1 (справедлива вартість більша від балансової)

1

Списано суму накопиченої амортизації складу, нараховану за період його обліку як об'єкта операційної нерухомості

Наказ про переведення, акт
переоцінки,
бухгалтерська
довідка

131

103

90 000

2

Збільшено облікову вартість складу до рівня справедливої

103

411*

40 000

* У нашому прикладі до переведення в ІН склад не уцінювався, тому різниця між його справедливою і балансовою вартістю включається до складу капіталу в дооцінках (п. 19, 20 П(С)БО 7; п. 27 П(С)БО 32).

3

Списано первісну вартість складу під час переведення з операційної нерухомості до складу ІН

Наказ, типова форма
№ ОЗ-6

100

103

150 000

Варіант 2 (справедлива вартість менша від балансової)

1

Списано суму накопиченої амортизації складу, нараховану за період його обліку як об'єкта операційної нерухомості

Наказ
про проведення переоцінки,
акт переоцінки

131

103

90 000

2

Зменшено переоцінену залишкову вартість складу до рівня справедливої

977

103

10 000*

3

Списано витрати на фінансовий результат

793

977

10 000

4

Переведено первісну вартість складу зі складу операційної нерухомості в ІН

Наказ, типова форма № ОЗ-6

100

103

100 000

* Сума перевищення балансової вартості складу над його справедливою вартістю списується до складу інших витрат (п. 19, 20 П(С)БО 7; п. 27 П(С)БО 32).


Приклад 3

Оцінка об'єкта ІН за справедливою
вартістю на дату балансу

ТОВ «Будівництво» придбало два магазина для подальшої здачі в оренду. Наказом про облікову політику передбачено оцінку ІН на дату балансу за справедливою вартістю.
На 31.12.13 р. було проведено чергову оцінку магазинів, за наслідками якої справедливу вартість:

першого магазину збільшено на 25 000 грн.;

другого магазину зменшено на 10 000 грн.

Вартість послуг оцінювача становила
6 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн.).

Покажемо в таблиці порядок відображенняя оцінки об'єкта ІН на дату балансу.

(грн.)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Віднесено на витрати вартість послуг оцінювача

Акт наданих послуг

949

685

5 000

5 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

685

1 000

3

Проведено оплату оцінювачеві

Платіжне
доручення

685

311

6 000

4

Збільшено на дату балансу справедливу вартість першого магазину

Наказ
про проведення
переоцінки, акт
переоцінки,
бухгалтерська
довідка

100/1

710*

25 000

–**

5

Зменшено на дату балансу справедливу вартість другого магазину

940*

100/2

10 000

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали