з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Віднесено на витрати вартість послуг оцінювача

Акт наданих послуг

949

685

5 000

5 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

685

1 000

3

Проведено оплату оцінювачеві

Платіжне
доручення

685

311

6 000

4

Збільшено на дату балансу справедливу вартість першого магазину

Наказ
про проведення
переоцінки, акт
переоцінки,
бухгалтерська
довідка

100/1

710*

25 000

–**

5

Зменшено на дату балансу справедливу вартість другого магазину

940*

100/2

10 000