• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Формування статутного капіталу ТОВ: облік

10.05.2019 1521 1 3

ТОВ по-новому: як діяти, що в обліку

У консультації розглянемо, як відображаються в обліку інвестора та емітента операції з передачі внеску до статутного капіталу (далі – СК) у вигляді майна та коштів.

Емітент (товариство) для узагальнення інформації про стан і рух СК використовує рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал». Сальдо цього рахунка повинне відповідати розміру СК. За дебетом рахунка 46 «Неоплачений капітал» відображається заборгованість учасників за внесками до СК, за кредитом – погашення учасниками такої заборгованості.

Для інвестора (засновника) внесок до СК інших підприємств уважається довгостроковою фінансовою інвестицією та відображається за дебетом рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Аналітичний облік за цим рахунком ведеться за об’єктами інвестування. Первісна вартість (собівартість) фінансової інвестиції формується з витрат, пов’язаних із придбанням такої інвестиції.

Унесення коштів або майна до СК юрособи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юрособою, уважається прямою фінансовою інвестицією.

Нагадаємо, під інвестицією розуміється господарська операція, що передбачає придбання корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно (пп. 14.1.81 ПК).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали