з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переведено первісну вартість складу
з операційної нерухомості до складу ІН

Наказ, типова форма № ОЗ-6

100

103

200 000

2

Переведено суму нарахованої амортизації об'єкта операційної нерухомості
до складу амортизації об'єкта ІН

Бухгалтерська
довідка

131

135

110 000