1

2

3

4

5

6

7

8


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант 1 (справедлива вартість більша від балансової)

1

Списано суму накопиченої амортизації складу, нараховану за період його обліку як об'єкта операційної нерухомості

Наказ про переведення, акт
переоцінки,
бухгалтерська
довідка

131

103

90 000

2

Збільшено облікову вартість складу до рівня справедливої

103

411*

40 000

* У нашому прикладі до переведення в ІН склад не уцінювався, тому різниця між його справедливою і балансовою вартістю включається до складу капіталу в дооцінках (п. 19, 20 П(С)БО 7; п. 27 П(С)БО 32).

3

Списано первісну вартість складу під час переведення з операційної нерухомості до складу ІН

Наказ, типова форма
№ ОЗ-6

100

103

150 000

Варіант 2 (справедлива вартість менша від балансової)

1

Списано суму накопиченої амортизації складу, нараховану за період його обліку як об'єкта операційної нерухомості

Наказ
про проведення переоцінки,
акт переоцінки

131

103

90 000

2

Зменшено переоцінену залишкову вартість складу до рівня справедливої

977

103

10 000*

3

Списано витрати на фінансовий результат

793

977

10 000

4

Переведено первісну вартість складу зі складу операційної нерухомості в ІН

Наказ, типова форма № ОЗ-6

100

103

100 000

* Сума перевищення балансової вартості складу над його справедливою вартістю списується до складу інших витрат (п. 19, 20 П(С)БО 7; п. 27 П(С)БО 32).