• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

5 методів амортизації об'єктів основних засобів

28.12.2018 1511 0 1

Амортизація основних засобів: строк корисного використання, ліквідаційну вартість, методы

У п. 26 П(С)БО 7 для об'єктів основних засобів (далі – ОЗ) передбачено п'ять методів нарахування амортизації. Розглянемо особливості їх застосування на числовому прикладі.

Умовні позначення в прикладі:

 • АВ – амортизовувана вартість об’єкта ОЗ;
 • ПВ – первісна вартість об’єкта ОЗ;
 • ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ;
 • ЗВ – залишкова вартість об’єкта ОЗ на початок звітного року;
 • Т – строк корисного використання об’єкта ОЗ;
 • Кі – кумулятивний коэфициент для кожного і-го року експлуатації об’єкта ОЗ;
 • Рі – кількість повних років, що залишилися до закінчення строку експлуатації об’єкта ОЗ в кожному і-му році його експлуатації;
 • S – сума числа років корисного використання об’єкта ОЗ;
 • На – річна норма амортизації;
 • Са – виробнича ставка амортизації;
 • Vміс – місячний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг);
 • Vзагал – загальний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) із застосуванням об’єкта ОЗ протягом усього строку його корисного використання.

Приклад
У грудні 2018 року (а саме 17.12.18 р.) підприємство ввело в експлуатацію об'єкт ОЗ (виробниче обладнання). Його первісна вартість – 130 000 грн., ліквідаційна вартість – 10 000 грн., строк корисного використання (експлуатації) – 5 років.

Розглянемо порядок застосування всіх 5 методів амортизації для цього об’єкта.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали