Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Що робити з гарантійним резервом далі за МСБО 17

Раніше ми вже розповідали, в чому полягає специфіка формування забезпечення під гарантійний ремонт згідно МСБО 17 і як вперше розрахувати забезпечення під гарантійний ремонт (див. &3553, &3355, &3365).

Нагадаємо, що згідно §59 МСБО 37 гарантійні резерви повинні переглядатися й корегуватися на кінець кожного звітного року. Перед складанням річної фінансової звітності повинна бути проведена інвентаризація резерву на гарантійний ремонт і гарантійні заміни. В ході інвентаризації перевіряється правильність створення оціночного зобов'язання, правильність розрахунку зарезервованих сум і фактично зроблених витрат, під які сформовано резерв. Крім того, щорічно, при наближенні строку витрачання коштів на ремонт, має перераховуватися дисконтована оцінка резерву (§60 МСБО 37). У цьому випадку балансова вартість резерву збільшується на ставку дисконтування, відображаючі зміну часу. Це збільшення визнається як фінансові витрати.

Розглянемо на прикладі, як розрахувати суму гарантійного резерву і відобразити відповідні операції в бухгалтерському та податковому обліку, використовуючи дані з прикладу в &3553.

Приклад

Протягом 2015 року гарантійний резерв у сумі 110,6 тис. грн. використано в сумі 70 тис. грн., із них на ремонт – 40 тис. грн. і на заміну продукції – 30 тис. грн. Виходячи з обсягів реалізації за 2014 рік використовуємо дані для розрахунку гарантійного резерву на 31.12.15 р.:

  • новий резерв для реалізованої у 2015 році продукції до дисконтування – 50 тис. грн., у тому числі за чайниками – 40 тис. грн., за фенами – 10 тис. грн.;
  • після дисконтування – 43,99 тис. грн., у тому числі короткострокова заборгованість – 32,72 тис. грн., довгострокова – 11,27 тис. грн. (дисконтування здійснено за тими самими правилами, які описано у &3553).

Треба відобразити в бухгалтерському і податковому обліку зміну суми гарантійного резерву на 01.01.16 р. Дані про розрахунок гарантійного резерву наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Розрахунок резерву на 01.01.16 р.

(тис. грн.)

№ з/п

Операції з гарантійним резервом

Загальна сума

(гр. 4 + гр. 5)

Короткостроковий резерв

Довгостроковий резерв

1

2

3

4

5

1

Резерв на 01.01.15 р.

110,60

85,43

25,17

2

Витрачено

70,00

70,00

3

Залишок на 01.01.16 р. (ряд. 1 – ряд. 2)

40,60

15,43

25,17

4

Донараховано (ряд. 4.1 + ряд. 4.2)

46,51

55,44

–8,93

4.1

Резерв з урахуванням реалізації на 2015 рік

43,99

32,72

11,27

4.2

Переведено довгостроковий резерв у короткостроковий зі збільшенням на ставку дисконтування

2,52

22,72*

–20,20**

5

Резерв на 01.01.15 р. (ряд. 3 + ряд. 4)

87,11

70,87

16,24

* 25 х [1 : (1 + 0,1)1] = 22,72.

** 6,02 х [1 : (1 + 0,1)2] – 20,65 = –20,20.

Таблиця 2. Бухгалтерський облік гарантійного резерву

(тис. грн.)


з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

фінансовий результат збільшується

фінансовий результат зменшується

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано резерв на 01.01.15 р.

93

473

110,60

110,60**

2

Використано резерв на гарантійний
ремонт: (витрати на оплату праці та ЄСВ, запчастини, послуги сторонніх організацій тощо)

23

66, 65, 207, 631

40

473

23

40

40***

Використано резерв на гарантійні заміни

473

26

30

30***

3

Коригування резерву на 01.01.16 р.

93

473

43,99

43,99****

952

473

2,52*

2,52****

* На фінансові витрати відноситься сума збільшення резерву на ставку дисконтування:

(20,65 тис. грн. + 4,52 тис. грн.) х 0,1 = 2,52 тис. грн.

** Витрати на формування гарантійного резерву збільшують фінрезультат до оподаткування (пп. 139.1.1 РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ).

*** Сума витрат на гарантійний ремонт зі сформованого резерву зменшує фінрезультат (пп. 139.1.2 РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ).

**** Сума донарахованого гарантійного резерву збільшує фінрезультат незалежно від джерела його формування.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали