№ з/п

Операції з гарантійним резервом

Загальна сума

(гр. 4 + гр. 5)

Короткостроковий резерв

Довгостроковий резерв

1

2

3

4

5

1

Резерв на 01.01.15 р.

110,60

85,43

25,17

2

Витрачено

70,00

70,00

3

Залишок на 01.01.16 р. (ряд. 1 – ряд. 2)

40,60

15,43

25,17

4

Донараховано (ряд. 4.1 + ряд. 4.2)

46,51

55,44

–8,93

4.1

Резерв з урахуванням реалізації на 2015 рік

43,99

32,72

11,27

4.2

Переведено довгостроковий резерв у короткостроковий зі збільшенням на ставку дисконтування

2,52

22,72*

–20,20**

5

Резерв на 01.01.15 р. (ряд. 3 + ряд. 4)

87,11

70,87

16,24

* 25 х [1 : (1 + 0,1)1] = 22,72.

** 6,02 х [1 : (1 + 0,1)2] – 20,65 = –20,20.