з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

фінансовий результат збільшується

фінансовий результат зменшується

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано резерв на 01.01.15 р.

93

473

110,60

110,60**

2

Використано резерв на гарантійний
ремонт: (витрати на оплату праці та ЄСВ, запчастини, послуги сторонніх організацій тощо)

23

66, 65, 207, 631

40

473

23

40

40***

Використано резерв на гарантійні заміни

473

26

30

30***

3

Коригування резерву на 01.01.16 р.

93

473

43,99

43,99****

952

473

2,52*

2,52****

* На фінансові витрати відноситься сума збільшення резерву на ставку дисконтування:

(20,65 тис. грн. + 4,52 тис. грн.) х 0,1 = 2,52 тис. грн.

** Витрати на формування гарантійного резерву збільшують фінрезультат до оподаткування (пп. 139.1.1 РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ).

*** Сума витрат на гарантійний ремонт зі сформованого резерву зменшує фінрезультат (пп. 139.1.2 РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ).

**** Сума донарахованого гарантійного резерву збільшує фінрезультат незалежно від джерела його формування.