Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Держгеокадастр перевіряє навіть у період карантину

Карантин

04.08.2020 1370 0 1


Суть проблеми: під час дії карантину земельні перевірки не припинились. Інспектори обласних управлінь Державної служби України з питань геодезії, картографї та кадастру (далі – Держгеокадастр) продовжують навідуватися до аграріїв. Але чи мають вони право? Які запитання ставлять? Чи повинні повідомляти про свій візит? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете в нашій консультації.


Перевірка Держгеокадастром під час карантину

У зв’язку із карантином запроваджено мораторій на проведення перевірок, але не всіх. Контролюючі органи не можуть проводити планові перевірки під час карантину, але мають право здійснювати позапланові перевірки, тобто ті, що не передбачені в їхніх планах роботи. Детально про це ми писали в «Карантин продовжено: що це значить для СГ». Нагадаємо, що постановою КМУ від 22.07.20 р. № 641 карантин продовжено до 31 серпня.

Наразі розглянемо перевірки головного земельного відомства – Держгеокадастру. Цей орган організовує та здійснює державний нагляд (контроль), зокрема, за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності (ст. 188 Земельного кодексу, далі – ЗК; ч. 251 п. 3 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою КМУ від 14.01.15 р. № 15).

У складі Держгеокадастру та його облуправлінь працюють інспектори у сфері держконтролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель (далі – інспектор).

Важливо! Саме інспектор перевіряє законність та дотримання цільового використання земель будь-якої форми власності. Про права та обов’язки інспекторів ідеться в Законах від 19.06.03 р. № 962-IV «Про охорону земель» та від 19.06.03 р. № 963-IV «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (далі – Закон № 962, Закон № 963).

Чули, що всі органи нагляду/контролю повинні мати уніфіковану форму акта, яка складається за результатами перевірки та має бути затверджена до проведення перевірки. Чи має Держгеокадастр таку уніфіковану форму акта?

Так, має. Цю форму затверджено наказом Мінагрополітики від 06.11.18 р. № 538 (далі – Акт).

Отже, до закінчення карантину інспектори Держгеокадастру мають право навідатися до сільгоспвиробника з позаплановою перевіркою. А от з яких питань, розглянемо далі.

Підстави для позапланової перевірки

Підстави для призначення позапланової перевірки перелічено у ст. 6 Закону від 05.04.07 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877), а саме:

 • письмова заява суб’єкта господарювання (далі – СГ) із проханням провести перевірку за його бажанням;
 • виявлення і підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданої СГ;
 • перевірка виконання СГ приписів, розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами попередніх перевірок;
 • обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення СГ вимог законодавства. У цьому випадку перевірка можлива тільки за згодою центрального органу виконавчої влади (у нашому випадку – Держгеокадастру);
 • неподання в установлений строк документів обов’язкової звітності без поважних причин за два звітних періоди, а також письмових пояснень причин, які перешкоджали їх поданню;
 • доручення прем’єр-міністра України про перевірку СГ у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя і здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища і забезпечення безпеки держави;
 • аварія, смерть постраждалого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаного з діяльністю СГ.

Зверніть увагу: позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення СГ.

Перевірка триває до 10 робочих днів (далі – р. д.), а для суб’єктів малого підприємництва – не більше 2 р. д. (ч. 4 ст. 6 Закону № 877).

Які документи повинен пред’явити інспектор?

Перед початком позапланової перевірки інспектор повинен пред’явити (ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 7 Закону № 877):

 • службове посвідчення;
 • оригінал направлення на перевірку, яке має містити відомості, установлені ч. 3 ст. 7 Закону № 877. Копія направлення надається СГ;
 • копію погодження Держгеокадастру на проведення перевірки, якщо підставою для її проведення стало звернення фізособи (осіб) про порушення, яке спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю або здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави. При цьому ознайомлювати СГ із таким зверненням необов’язково, адже законодавством це не передбачено. Із ним можна ознайомитися окремо шляхом подання запиту або під час судового оскарження.

За відсутності цих документів СГ має право не допустити інспектора до перевірки.

Пам’ятайте! Якщо на підприємстві ведеться Журнал реєстрації перевірок (за бажанням), то перед початком перевірки інспектор повинен розписатися в ньому (ч. 12 ст. 4 Закону № 877).

Інспектор запитує – аграрій відповідає

Перевірка сільгоспвиробників проводиться з питань використання та охорони земель. Акт містить вичерпний перелік запитань, які ставить інспектор. Після спілкування із СГ, огляду земельної ділянки, вивчення документів інспектор проставляє в Акті відповіді на запитання: «так», «ні», «не розглядалося».

Найпопулярнішими залишаються запитання про самовільне зайняття земельних ділянок, зняття родючого шару ґрунту без дозволу, нецільове використання земель.

Наведемо в таблиці перелік можливих запитань та законодавчі норми, якими вони передбачені.


з/п

Запитання інспектора Держгеокадастру під час перевірки

Норма
законодавства

1

2

3

1

Чи наявна державна реєстрація земельної ділянки?

Ст. 126 ЗК

2

Чи дотримуються власником та землекористувачем (у т. ч. орендарем) межі земельних ділянок?

Ч. 6 ст. 55 Закону від 22.05.03 р. № 858-IV
«Про землеустрій»

3

Чи використовують власники/користувачі земельні ділянки за їх цільовим призначенням?

П. «а» ч. 1 ст. 91,
п. «а» ч. 1 ст. 96 ЗК

4

Чи має місце самовільне зайняття земельних ділянок?

Абзац шістнадцятий
ст. 1 Закону № 963

5

Чи виконують власники землі та землекористувачі (у т. ч. орендарі) заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку документацією із землеустрою?

Ч. 2 ст. 20
Закону № 858

6

Чи проводилося зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей?

Ч. 3 ст. 168 ЗК

7

Чи є дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки (у разі здійснення таких робіт)?

Абзац перший
ч. 2 ст. 168 ЗК

8

Чи повернуто орендодавцеві земельну ділянку в разі припинення або розірвання договору оренди на умовах, установлених таким договором?

Ч. 1 ст. 34 Закону від 06.10.98 р. № 161-XIV
«Про оренду землі»

9

Чи відшкодовано втрати сільсько- та лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільгоспугідь, лісових земель і чагарників для цілей, не пов’язаних із веденням сільського та лісового господарства?

Абзац перший п. 4 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню,
затвердженого постановою КМУ
від 17.11.97 р. № 1279

10

Чи забезпечуються власником землі та землекористувачем (у т. ч. орендарем) під час провадження госпдіяльності:

– захист земель від ерозії, виснаження, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур’янами, чагарниками і дрібноліссям;

– підвищення родючості ґрунтів;

– здійснення заходів щодо охорони родючості ґрунтів;

– збереження корисних властивостей землі на основі застосування екологобезпечних технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо;

– застосування способів, що не призводять до погіршення якості ґрунтів;

– дотримання стандартів, нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов’язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів відповідно до стандартів

Абзац четвертий, п’ятий, одинадцятий
ст. 35, ч. 1, 2 ст. 37 Закону № 962

Таким чином, аграрію слід упевнитися у відсутності порушень із цих питань або усунути їх якомога швидше.

Оформлення результатів перевірки

За результатами перевірки інспектор складає Акт у двох примірниках, один з яких надається СГ. За потреби інспектор видає обов’язкові до виконання вказівки (приписи) із граничним строком їх виконання (використовувати земельну ділянку із дотриманням законодавства, привести її у попередній належний стан тощо).

Важливо! Усі права інспектора передбачено в ст. 10 Закону № 963. Припис інспектора обов’язковий до виконання СГ. Його можна оскаржити до органу вищого рівня або до суду.

Виявивши порушення, інспектор також має право скласти протокол про адмінправопорушення, установлені ст. 53, 531, 533, 54, 1885 КУпАП. І хоча штрафи незначні (від 255 до 1 700 грн), існує інша загроза для СГ:

 • інспектор може звернутися до суду із позовом про відшкодування втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих ділянок, строк користування якими закінчився;
 • за наявності в порушенні СГ ознак кримінального правопорушення інспектор має право передати матеріали прокурору або органу досудового розслідування (ст. 253 КУпАП).

Тобто крім адміністративної йдеться і про кримінальну відповідальність. Наприклад, самовільне зайняття земельної ділянки державної власності, яке вчиняє значну шкоду її законному володільцю – державі (від 1 700 грн), карається штрафом у розмірі від 3 400 до 5 100 грн або арештом на строк до 6 місяців (ч. 1 ст. 1971 Кримінального кодексу).

Висновки

 1. Поки на території України діє карантин, здійснення планових заходів контролю заборонено, однак позапланові залишаються. Інспектор Держгеокадастру має право прийти до СГ із позаплановою перевіркою щодо дотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель. Варто підготуватися до перевірки, вивчивши запитання інспектора та усунувши можливі порушення заздалегідь.
 2. Ретельно перевіряйте наявність обов’язкових документів, які повинен пред’явити інспектор. Адже за їх відсутності СГ має право не допустити перевіряючого до перевірки.
Перелік можливих запитань інспектора.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали