Резерв на виплату відпусток обліковують на субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток”.