Урахуйте! Коригувати резерв відпусток у бік зменшення також потрібно в розрізі напрямів витрат, як і при нарахуванні.