Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Вносимо до статутного капіталу право користування майном

17.02.2022 253 0 0

Акценти статті:

 • чи можна передати право користування майном як внеску до статутного капіталу (далі – СК);
 • як оформити такий внесок і якими будуть правові наслідки для сторін.

Можна чи ні?

На практиці нерідко виникає запитання:

Чи можна внести до СК юрособи право користування майном?

Серед юристів немає єдиної думки із цього приводу. Одні вважають, що відокремити право користування майном від права власності неможливо, тому право користування не можна внести в СК.

Інші дотримуються протилежної точки зору. Їх позиція заснована на нормі ст. 86 Господарського кодексу (далі – ГК), згідно з якою внесками учасників і засновників господарського товариства можуть бути, попри інше, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права.

Крім того, і в ст. 115 Цивільного кодексу (далі – ЦК) сказано, що внеском в СК можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові та інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

Ми розділяємо цю точку зору – тим більше, досвід показує, що внесення права користування майном в СК успішно реалізується на практиці.

Обґрунтуємо свою позицію, спираючись на законодавчі норми.

Що говорить закон?

Отже, внеском в СК може бути не тільки саме майно (матеріальні об’єкти), але й майнові права (ст. 115 ЦК). Право користування належить до майнових прав, оскільки пов’язане з майном.

У ст. 317 ЦК розкрито зміст поняття «Права власності». Власникові належать права володіння, користування і розпорядження своїм майном. У свою чергу, у ст. 3 Закону від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнові права та професійну оцінну діяльність в Україні» сказано, що до майнових прав, які підлягають оцінці, належать будь-які права, пов’язані з майном, що відрізняються від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (тобто права володіння, розпорядження, користування). Це ще раз підтверджує, що право користування майном належить до майнових прав.

У ст. 319 ЦК сказано, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на свій розсуд і має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Виходячи із цієї норми можна зробити висновок, що власник має право у тому числі передавати іншим особам право користування своїм майном. Це не тільки не заборонено (такої заборони немає в жодному нормативному документі), але й, навпаки, дозволено цивільним законодавством. Зокрема, гл. 30 ЦК регулює передачу речових прав на чуже майно (сервітут, емфітевзис, суперфіцій), які є різновидами права користування.

Отже! Аналіз норм законодавства дає нам усі підстави стверджувати, що власник майна може передати в СК юрособи права користування цим майном. З таким висновком погоджуються й органи ДПС (див. ІПК від 13.06.2017 № 617/ІПК/10-13-01-12-05-09) і Держкомпідприємництва (листи від 19.05.2010 № 6309 та від 16.04.2004 № 2475).

Що відбувається при передачі права користування майном? Власник майна (учасник госптовариства) виділяє це право з права власності та передає його юрособі як внесок в СК. Майно при цьому продовжує перебувати у власності учасника.

Виходить, що юрособа, яка приймає право користування як внесок у свій СК, зможе тільки користуватися цим майном у своїй діяльності (право власності на сам об’єкт йому не передається).

У цьому випадку передача права користування за своєю суттю нагадує оренду, де орендодавцем виступає учасник, а орендарем – підприємство. У власника майна, як і у випадку з договором оренди, залишаються права володіння і розпорядження. А право користування він віддав юрособі.

Право користування яким майном може стати внеском в СК?

Внеском в СК – за домовленістю учасників – може стати право користування практично будь-яким майном, оборот якого не обмежений законодавчо (наприклад, приміщенням, автомобілем та іншим об’єктом матеріального світу).

Чи потрібно залучати експерта до оцінки такого внеску?

Обов’язкова незалежна експертна оцінка у цьому випадку законодавством не передбачена. Тому провести грошову оцінку такого внеску можуть самі учасники.

Як діяти?

Внесок в СК може бути внесений як при створенні юрособи (тобто у момент формування СК), так і надалі. Ми розглянемо ситуацію, коли підприємство бажає збільшити свій СК за рахунок додаткового внеску у вигляді права користування нерухомим майном, що належить учасникові – фізичній особі. Процедура складається з декількох етапів.

Етап 1. Учасник заявляє про свій намір внести право користування майном як внесок в СК. Учасники юрособи самостійно проводять грошову оцінку права, що передається в СК. Результати такої грошової оцінки необхідно закріпити в Акті оцінки майнових прав, які вносяться до СК. Акт має бути підписаний усіма учасниками юрособи.

Етап 2. Учасники юрособи приймають рішення про збільшення СК шляхом внесення одним з учасників внеску у вигляді права користування майном, власником якого він є.

Зазначене рішення оформляється у вигляді протоколу загальних зборів учасників (див. зразок 1). У протоколі потрібно відобразити таку інформацію:

 • майно, щодо якого передається право користування в СК (вид об’єкта, його характеристики, якщо це нерухомість – місце розташування, площа тощо);
 • документи, на підставі яких за учасником закріплене право власності на це майно;
 • розмір грошової оцінки права користування (згідно з актом оцінки);
 • строк, на який передається право користування (це може бути конкретний строк – 3 роки, 5 років тощо або строк до моменту виходу учасника зі складу учасників юрособи);
 • обсяг прав, що передаються.

Зразок 1

РІШЕННЯ № 8
загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт»

<...>

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову зборів, яка повідомила про необхідність збільшити статутний капітал ТОВ «Експерт».

Вирішили:

1. Збільшити статутний капітал ТОВ «Експерт» на суму 5 750 000 (п'ять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч) грн шляхом внесення учасником Товариства Коваленко Ганною Валеріївною додаткового вкладу у виді права користування будівлею, розташованою за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Травнева, будинок 47 (далі – Будівля).

Будівля належить Коваленко Ганні Валеріївні на праві власності згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Право користування Будівлею згідно з актом оцінки (додається) учасники Товариства оцінюють в сумі 5 750 000 (п'ять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч) грн.

Право користування Будівлею передається на строк до моменту виходу Коваленко Ганни Валеріївни з Товариства.

2. Учаснику Товариства Коваленко Ганні Валеріївні передати право користування Будівлею в статутний капітал Товариства в строк 5 (п’ять) календарних днів з моменту підписання цього протоколу, оформивши таку передачу актом приймання-передачі.

3. Уповноважити директора ТОВ «Експерт» прийняти право користування Будівлею у статутний капітал Товариства.

Голосували: «за» – 100 % голосів учасників; «проти» – немає; «утримались» – немає. Рішення прийняте одностайно.

<...>

Етап 3. На підставі протоколу сторони складають акт приймання-передачі права користування майном в СК (див. зразок 2). В акті необхідно зазначити, зокрема:

 • інформацію про учасника, який передає права;
 • обсяг прав, що передаються;
 • характеристики майна, щодо якого передається право користування (вид об’єкта, адреса, площа тощо);
 • строк передачі прав.

Зразок 2

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
майнового права до статутного капіталу
Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт»

м. Дніпро

«15» лютого 2022 р.

Фізична особа, громадянка України Коваленко Ганна Валеріївна, паспорт серії АA 110001, виданий Дніпровським РВ УМВС України в Запорізький області 10 липня 2000 року, зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Квітнева, буд. 5, ідентифікаційний номер 2002002001, яка є учасником ТОВ «Експерт», з одного боку, і Петренко Євген Іванович, який є директором ТОВ «Експерт», з іншого боку, уклали цей Акт приймання-передачі про нижченаведене:

1. Відповідно до Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Експерт» від 10.02.2022 № 8 учасник Товариства – Коваленко Ганна Валеріївна передає, а директор Товариства – Петренко Євген Іванович приймає як вклад до статутного капіталу ТОВ «Експерт» право користування будівлею, що належить Коваленко Ганні Валеріївні на праві власності згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.01.2017 № 32133222 (надалі – Будівля).

2. Характеристика Будівлі:

 • загальна площа – 492,8 м2;
 • розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Травнева, будинок 47.

3. Право користування Будівлею оцінене учасниками ТОВ «Експерт» в сумі 5 750 000 (п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

4. Право користування Будівлею передається до статутного капіталу ТОВ «Експерт» строком до моменту виходу Коваленко Ганни Валеріївни з Товариства.

5. ТОВ «Експерт» зобов’язано за свій рахунок забезпечити страхування Будівлі від ризику її втрати або пошкодження та підтримувати чинність страховки.

6. ТОВ «Експерт» зобов’язано утримувати Будівлю в технічно справному стані, здійснюючи за свій рахунок поточний ремонт, а також якщо буде потреба – капітальний ремонт Будівлі.

7. Право користування Будівлею передається до статутного капіталу ТОВ «Експерт» разом з правом користування всіма комунальними послугами та правом передавати Будівлю в оренду іншим особам.

8. Вартість удосконалень Будівлі, зроблених ТОВ «Експерт», відшкодуванню не підлягає.

9. Цей Акт свідчить, що учасник ТОВ «Експерт» – Коваленко Ганна Валеріївна та директор ТОВ «Експерт» – Петренко Євген Іванович претензій з приводу приймання-передачі вказаного права користування в статутний капітал ТОВ «Експерт» один до одного не мають.

10. Цей Акт складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

Учасник ТОВ «Експерт»                       Директор ТОВ «Експерт»
(підпис)     Ганна КОВАЛЕНКО            (підпис)      Євген ПЕТРЕНКО

Етап 4. У зв’язку зі збільшенням розміру СК підприємство подає на держреєстрацію зміни до відомостей про юрособу, які містяться в Єдиному держреєстрі.

На замітку! Можливо, комусь на цьому етапі знадобиться внести зміни до статуту, якщо статут містить інформацію про те, з яких внесків сформований СК (хоча згідно зі ст. 11 Закону від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю», на сьогодні ці відомості в статуті не є обов’язковими).

Етап 5. Юрособа реєструє право користування об’єктом нерухомості в Реєстрі прав на нерухоме майно.

Якими будуть наслідки для сторін?

Ми розглянули ситуацію, коли в СК юрособи передається право користування нерухомим майном, а саме майно залишається у власності участника-фізособи. Тому виникає запитання:

Які існують ризики для сторін – наприклад, чи можуть конфіскувати майно, право користування яким передане в СК підприємства, за борги юрособи або фізособи?

У разі виникнення боргу у власника-фізособи (учасника підприємства) існує ризик арешту і звернення стягнення на об’єкт нерухомості, право користування яким передане юрособі. А ось за борги юрособи зазначену нерухомість у фізособи забрати не можуть, оскільки цей об’єкт нерухомості не належить юрособі.

Хто сплачуватиме податки за майно, право користування яким передане в СК юрособи: власник-фізособа чи юрособа?

Тут усе залежить від виду податку, а саме:

1) плату за землю, на якій розташований об’єкт нерухомості, має сплачувати власник нерухомості фізособа (ст. 269, 270 Податкового кодексу, далі – ПК). Сплачується земельний податок – якщо земля перебуває у власності, або орендна плата – якщо укладений договір оренди землі. Причому плату за землю фізособі нараховує податковий орган (п. 286.5 ПК);

2) платником податку на нерухомість залишається власник нерухомого майна – фізособа (пп. 266.1.1 ПК), незалежно від передачі права користування об’єктом в СК. Цей податок також нараховує фізичній особі податковий орган (п. 266.7 ПК);

3) екологічний податок сплачує суб’єкт господарювання, який здійснює викиди (наприклад, котельня, якою опалюється будівля) (п. 240.1 ПК). Тобто тут не важливо, хто є власником або користувачем об’єкта нерухомості. Сплачує екоподаток той, хто забруднює атмосферу (у нашому випадку – юрособа);

4) платником рентної плати за спеціальне водокористування (забір води зі свердловини) є первинний водокористувач (п. 255.1 ПК). У цьому випадку також не має значення, хто власник об’єкта нерухомості або свердловини. Хто користується водою – той і платить (у цьому випадку – юрособа).

Зразок рішення загальних зборів учасників.doc

Завантажити

Зразок акту приймання-передачі.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали