• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Завдаток: відображаємо в обліку

06.12.2018 1615 0 0

Господарські договори: практичні поради та зразки документів


У консультації розглянемо особливості відображення в обліку сторін суми завдатку, а також відображення в обліку ситуації, коли завдаток приймає статус авансу.


Суть завдатку

Про те, як оформити договірні відносини, якщо сторони планують внесення завдатку, докладно розказано у консультації «Завдаток і утримання як забезпечувальні заходи за госпдоговором». Ми ж розглянемо, чим є завдаток для цілей бухгалтерського та податкового обліку.

Завдатком, як правило, є гроші, які видаються боржником кредитору в рахунок належних за договором платежів на підтвердження зобов'язання та в забезпечення його виконання (ч. 1 ст. 570 ЦК). При цьому якщо не буде встановлено, що сума, яка була сплачена в рахунок належних із боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом (ч. 2 ст. 570 ЦК).

Тобто із цих норм ЦК випливає, що завдаток і аванс – абсолютно різні речі. Згідно із ч. 1 ст. 546 ЦК завдаток – це один із видів забезпечення виконання зобов'язання. Тобто в момент укладання договору виданий завдаток є не авансом (не попереднім платежем), а тільки лише забезпеченням майбутнього платіжного зобов'язання. Таким чином, завдаток залишається у власності завдаткодавця, незважаючи на фактичну передачу (перерахування на поточний рахунок) завдаткоотримувачу. А от платежем завдаток стане, коли в майбутньому виникне те зобов'язання, у забезпечення виконання якого він був виданий. У момент розрахунку за поставлений товар виданий раніше завдаток перейде у власність завдаткоотримувача (продавця).

Якщо сторони договору не порушують своїх зобов'язань, завдаток зараховується як часткове або навіть повне виконання грошового зобов'язання за основним договором.

Однак якщо зобов'язання за договором буде порушене (ч. 1 ст. 570 ЦК):

 • боржником – завдаток залишається в кредитора. У цьому випадку завдаток для цілей обліку можна розглядати як свого роду штрафну санкцію (відступне, неустойку);
 • кредитором – він зобов'язаний повернути боржнику завдаток і додатково ще сплатити суму в розмірі завдатку. Тобто, по суті, кредитор повертає завдаток у подвійному розмірі, що для цілей обліку також можна порівняти зі штрафними санкціями.

Зазначимо, що ЦК прямо не передбачає, що суми завдатку в разі порушення умов договори визнаються штрафними санкціями, однак для цілей обліку вони фактично вважаються такими. Аналогічної думки дотримується і ДФС. Так, в ІПК від 27.03.18 р. № 1260/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, зокрема, зазначено, що забезпечення виконання договору, яке не підлягає поверненню, є неустойкою.

На замітку! Згідно з ч. 1 ст. 549 ЦК неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума, яку боржник повинен передати кредитору в разі порушення зобов’язань.

У випадку припинення договірних зобов'язань до початку їх виконання або у випадку, коли правочин виконати неможливо, завдаток підлягає поверненню (ч. 3 ст. 570 ЦК).

Отже, для цілей обліку завдаток:

 • на момент перерахування не є власністю завдаткоотримувача;
 • набуває статусу авансу, коли будуть виконані зобов'язання за договором;
 • уважається штрафною санкцією, якщо залишається в кредитора (завдаткоотримувача), якщо боржник (завдаткодавець) не виконає своїх зобов'язань або якщо кредитор (завдаткоотримувач) не виконує своїх зобов'язань і повертає завдаток у подвійному розмірі боржнику (завдаткодавцю).

Рекомендація! Щоб не виникали спори з контрагентами та перевіряючими у випадку, коли договором передбачається завдаток, чітко прописуйте всі умови, щоб уникнути їх неоднозначного тлумачення. Наприклад, конкретно визначте, що перерахована однією стороною сума є завдатком, а не авансом.

Бухгалтерський облік

Облік у завдаткодавця

Оскільки завдаток є засобом забезпечення виконання зобов'язань за договором (наприклад, купівлі-продажу), його сума, перерахована завдаткоотримувачу, відображається на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані». Перерахування завдатку не приводить до виникнення витрат в обліку завдаткодавця, оскільки ця операція не зменшує активи і не збільшує зобов'язання та не приводить до виникнення доходу (п. 5–7 П(С)БО 16).

Сама операція з перерахування грошей завдаткоотримувачу відображається проведенням Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» – Кт 311 «Поточні розрахунки в національній валюті». Зарахування суми завдатку в рахунок оплати вартості товарів (послуг) відображається проведенням: Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» – Кт 377. Одночасно сума завдатку списується з позабалансового рахунка.

Якщо завдаткодавець порушить умови договору, сума завдатку залишається в завдаткоотримувача. Завдаткодавець ураховує суму завдатку, яка набула статусу штрафної санкції, у складі інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО 16). Облік цих сум ведеться за дебетом субрахунка 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки».

Якщо умови договору порушить завдаткоотримувач, тоді додаткова сума в розмірі завдатку відображаеться в завдаткодавця в складі інших операційних доходів (п. 7 П(С)БО 15) за кредитом субрахунка 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки». На цьому субрахунку узагальнюється інформація про штрафи, пеню, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або за якими отримані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування понесених збитків.

Облік у завдаткоотримувача

Оскільки отриманий завдаток не є власністю завдаткоотримувача, а служить забезпеченням виконання зобов'язань, завдаткоотримувач обліковує його суму на позабалансовому рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані». Отримання завдатку не приводить до виникнення доходу, оскільки ця операція не збільшує активи і не зменшує зобов'язання (п. 5 П(С)БО 15).

Операція з отримання грошей від завдаткодавця відображається проведенням Дт 311 – Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Зарахування суми завдатку в рахунок оплати вартості товарів (послуг) відображається проведенням Дт 685 – Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Одночасно сума завдатку списується з позабалансового рахунка.

Якщо завдаткоотримувач порушить умови договору і буде змушений повернути завдаткодавцю завдаток та додаткову суму в розмірі завдатку, ці суми включаються в складі інших операційних витрат і відображаються за дебетом субрахунка 948.

Якщо ж умови договору порушить завдаткодавець, тоді сума завдатку залишається в завдаткоотримувача й відображається в складі інших операційних доходів за кредитом субрахунка 715.

Податковий облік

Облік у завдаткодавця

Податок на прибуток. Операції з перерахування завдатку, зарахування суми завдатку в рахунок оплати вартості товарів (послуг) відображаються за правилами бухгалтерського обліку і не вимагають коригування фінрезультату.

Якщо завдаткодавець порушить договірні зобов'язання, сума завдатку залишиться в завдаткоотримувача і набуває статусу штрафної санкції. При цьому в завдаткодавця можуть виникати коригування фінрезультату на підставі пп. 140.5.11 ПК. Так, згідно з даною нормою платник податку на прибуток повинен збільшити фінрезультат звітного періоду на суму витрат у вигляді визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих згідно із цивільним законодавством і цивільно-правовим договорам на користь:

Докладніше про нюанси застосування цієї норми див. «Неустойка за договором: як відображати в обліку».

Нагадаємо, що коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, установлені розд. III ПК, зобов’язані здійснювати платники податку на прибуток, які за останній звітний рік отримали дохід понад 20 млн грн.

ПДВ. Датою виникнення податкового кредиту з ПДВ є дата першої з подій (п. 198.2 ПК):

 • або списання коштів із банківського рахунка покупця в рахунок оплати товарів (послуг);
 • або отримання товарів (послуг).

Оскільки перерахування завдатку не є платою за товари (послуги), у завдаткодавця за цією операцією податковий кредит не виникає.

На дату відвантаження товару (надання послуг) завдаткодавець відображає податковий кредит виходячи з вартості таких товарів (послуг) при наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН завдаткоотримувачем (постачальником товарів, послуг).

Якщо завдаткоотримувач порушить договірні зобов'язання й перелічить завдаткодавцю подвійну суму завдатку за невиконання умов договору, ці суми не ввійдуть до договірної вартості товарів (послуг) і, відповідно, до бази обкладення ПДВ (п. 188.1 ПК).

Облік у завдаткоотримувача

Податок на прибуток. Операції отримання завдатку, зарахування суми завдатку в рахунок оплати вартості товарів (послуг) відображаються за правилами бухгалтерського обліку і не приводять до коригування фінрезультату.

Якщо ж завдаткоотримувач порушить договірні зобов'язання і буде змушений перерахувати завдаткодавцю суму завдатку в подвійному розмірі, у нього можуть виникати коригування фінрезультату на підставі пп. 140.5.11 ПК.

ПДВ. Датою виникнення податкових зобов'язань із ПДВ є дата першої з подій (п. 187.1 ПК):

 • або зарахування грошей від покупця на поточний рахунок як оплата товарів (послуг), які підлягають постачанню;
 • або відвантаження товарів і підписання документа, що підтверджує факт надання послуг.

Перерахування завдатку не є платою за товари (послуги), що підлягають постачанню, тому на дату отримання завдатку податкові зобов'язання з ПДВ у завдаткоотримувача не виникають. На дату відвантаження товарів (надання послуг) завдаткоотримувач – платник ПДВ повинен оформити податкову накладну та нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ.

Якщо завдаткодавець порушить договірні зобов'язання і завдаток залишиться в завдаткоотримувача (як неустойка, штраф за невиконання договірних зобов'язань), ці суми не ввійдуть до договірної вартості товарів (послуг), а значить, і до бази обкладення ПДВ (п. 188.1 ПК).

Розглянемо на числових прикладах порядок відображення в обліку завдаткодавця та завдаткоотримувача операцій у ситуації, коли договір купівлі-продажу передбачає сплату завдатку.

ПРИКЛАД 1

Підприємство А уклало договір із підприємством Б, згідно з яким підприємство А поставляє товар на суму 180 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 30 000 грн.). Додатково до цього договору сторони підписали угоду про внесення підприємством Б (покупцем) завдатку в сумі 40 000 грн. Завдаток перераховується на поточний рахунок підприємства А (постачальника) у перший день дії договору постачання.

Постачальник своєчасно відвантажив товар покупцю, після чого покупець перерахував плату за товар (за мінусом суми раніше перерахованого постачальнику завдатку).

Облік цих операцій ведеться так:

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у завдаткоотримувача (підприємство А, постачальник)

1

Отримано завдаток від покупця

Виписка банку

311

685

40 000

2

Відображено отриманий завдаток на позабалансовому рахунку

Регістри бухобліку

06

40 000

3

Відвантажено товар покупцю

Накладна типової форми № М-11*

361

702

180 000

4

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

702

641

30 000

5

Зараховано суму завдатку в рахунок оплати вартості відвантажених товарів

Бухгалтерська довідка

685

361

40 000

6

Списано суму завдатку з позабалансового рахунка

Регістри бухобліку

06

40 000

7

Отримано від покупця плату за відвантажений товар (180 000 – 40 000)

Виписка банку

311

361

140 000

Облік у завдаткодавця (підприємство Б, покупець)

1

Перераховано завдаток постачальнику

Платіжне доручення

377

311

40 000

2

Відображено перерахований завдаток на позабалансовому рахунку

Регістри бухобліку

05

40 000

3

Отримано товар від постачальника

Накладна типової форми № М-11

281

631

150 000

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

30 000

5

Зараховано суму завдатку в рахунок оплати товару

Бухгалтерська довідка

631

377

40 000

6

Списано суму завдатку з позабалансового рахунка

Регістри бухобліку

05

40 000

7

Перераховано плату за товар постачальнику

Платіжне доручення

631

311

140 000

* Затверджена Наказом № 193.

ПРИКЛАД 2

Між підприємствами А і Б був укладений договір про надання послуг на суму 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.). За умовами договору замовник послуг (підприємство Б) перераховує завдаток виконавцю послуг (підприємству А) у сумі 7 000 грн. Завдаток перераховується на поточний рахунок підприємства А в перший день дії договору.

Отримавши завдаток, підприємство А було готове надати послуги підприємству Б. Однак у підприємства Б змінилися плани, і воно відмовилося від виконання договору. Сума завдатку залишилася в підприємства А як штрафна санкція.

Обидва підприємства є платниками податку на прибуток і ПДВ.

В обліку сторін ці операції відображаються так:

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у завдаткоотримувача (підприємство А, виконавець)

1

Отримано завдаток від підприємства Б (замовника)

Виписка банку

311

685

7 000

2

Відображено отриманий завдаток на позабалансовому рахунку

Регістри бухобліку

06

7 000

3

Ураховано суму завдатку як штрафна санкція

Договір, бухгалтерська довідка

685

715

7 000

4

Списано суму завдатку з позабалансового рахунка

Регістри бухобліку

06

7 000

Облік у завдаткодавця (підприємство Б, замовник)

1

Перераховано завдаток постачальнику

Платіжне доручення

377

311

7 000

2

Відображено перерахований завдаток на позабалансовому рахунку

Регістри бухобліку

05

7 000

3

Ураховано суму завдатку як визнану штрафну санкцію

Договір, бухгалтерська довідка

948

377

7 000

4

Списана суму завдатку з позабалансового рахунка

Регістри бухобліку

05

7 000

Висновки

Сума завдатку є засобом забезпечення виконання зобов'язань за договором. У випадку порушення договірних зобов'язань сторонами договору сума завдатку для цілей обліку набуває статусу штрафної санкції.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали