Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Реорганізація підприємства на прикладі: бухоблік і розподільчий баланс

Ольга Папінова

01.07.2016 7320 0 3


Приклад із проведеннями: на числовому прикладі показано, як у випадку реорганізації підприємства розподілити частки учасників, активи та зобов'язання і скласти розподільчий баланс.


Приклад
ТОВ «Промінь» має трьох учасників (А, Б і С), їх частки в СК товариства становили 40 %, 30 % і 30 % відповідно. ТОВ «Промінь» – платник податку на прибуток і ПДВ, дохід за 2015 рік перевищив 20 млн грн.
У березні 2016 року власники ТОВ «Промінь» прийняли рішення щодо реорганізації підприємства та виділення з нього ТОВ «Стріла». Нова юрособа буде займатися виробничою діяльністю, а «батьківське» – продавати готову продукцію. При цьому ТОВ «Промінь» зобов'язалося максимально забезпечити ТОВ «Стріла» виробничими потужностями, щоб нове підприємство через місяць після складання розподільчого балансу могло досягти запланованих показників. За домовленістю засновником нового підприємства повинен бути учасник С.
Згідно із протоколом ТОВ «Стріла» приймає на баланс такі активи:

  • виробниче обладнання – балансова вартість 300 040 грн. (первісна вартість – 1 200 000 грн., знос – 899 960 грн.);
  • будівлю цеху – балансова вартість 80 000 грн. (первісна вартість – 300 000 грн., знос – 220 000 грн.);
  • сировину – на суму 95 200 грн.;
  • кошти – у сумі 40 020 грн.;

Разом буде передано активів на суму 515 260 грн. (загальна сума активів реорганізовуваного підприємства – 2 061 040 грн.).
Із зобов'язань ТОВ «Стріла» дістається:

  • заборгованість перед працівниками (за розрахунками з підзвітними особами, компенсація за невикористану відпустку та ін.) і відповідні розрахунки з ЄСВ – 48 351 грн.;
  • заборгованість за банківським кредитом, який ТОВ «Промінь» брало для придбання обладнання – 251 909 грн.;
  • заборгованість за процентами банку – 3 000 грн.

Разом буде передано зобов'язань на суму 303 260 грн.

Рішення

При складанні розподільчого балансу ТОВ «Промінь» слід відштовхуватися від вартості активів, переданих виділеному підприємству.

1. Частка переданих активів у загальній сумі активів реорганізовуваного підприємства становить 25 % (515 260 грн. : 2 061 040 грн. х 100 %).

2. Частка статутного капіталу (далі – СК), що підлягає передачі новому підприємству, також повинна становити 25 %. Оскільки частка засновника С становить 30 % СК реорганізовуваного підприємства, то було вирішено, що учасник Б придбає в С частку ТОВ «Промінь» у розмірі 5 %. У цьому випадку частка С становитиме 25 % СК, і він зможе бути єдиним засновником ТОВ «Стріла». Дана операція відобразиться тільки на аналітичному обліку СК ТОВ «Промінь».

3. Частка чистих активів ТОВ «Стріла» (крім СК також додатковий капітал і нерозподілений прибуток) становитиме 25 % чистих активів «одного з батьків». ТОВ «Промінь» – платник податку на прибуток і ПДВ, дохід за 2015 рік перевищив 20 млн грн. Частка активів, власного капіталу та зобов'язань ТОВ «Стріла» становить 25 % частки активів, власного капіталу та зобов'язань ТОВ «Промінь» до проведення реорганізації.

Остаточний розподільчий баланс був складений станом на 30.06.16 р. Усі операції відображено в бухгалтерському обліку (див. таблиці 1 і 2).

Таблиця 1. Розподільчий баланс

(грн.)

№ п/п

Найменування статті

ТОВ «Промінь»

ТОВ «Промінь»

ТОВ «Стріла»

До реорганізації

Після реорганізації

1

2

3

4

5

1

Основні засоби:

520 160

140 120

380 040**

– первісна вартість*

3 470 000

1 970 000

1 500 000**

– знос*

2 949 840

1 829 880

1 119 960**

2

Сировина та матеріали

380 800

285 600

95 200

3

Інші виробничі запаси

100 200

100 200

4

Готова продукція

300 395

300 395

5

Товари

198 000

198 000

6

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги

400 000

400 000

7

Готівка в касі

505

505

8

Рахунки в банках

160 080

120 060

40 020

9

Витрати майбутніх періодів

900

900

10

Разом активів (рядки 1–9)

2 061 040

1 545 780

515 260

11

Баланс (актив) (ряд. 10)

2 061 040

1 548 780

515 260

12

Зареєстрований (пайовий) капітал

600 000

450 000

150 000

13

Додатковий капітал

48 000

36 000

12 000

14

Нерозподілений прибуток

200 000

150 000

50 000

15

Разом чистих активів (ряд. 12 + ряд. 14)

848 000

636 000

212 000

16

Короткострокові кредити банків

251 909

251 909

17

Поточна кредиторська заборгованість за:
– товарами, роботами, послугами

 865 000

 865 000

 –

18

Розрахунки з оплати праці

72 466

24 115

48 351

19

Інші поточні зобов'язання

23 665

20 665

3 000

20

Разом зобов'язань (рядки 16–19)

1 213 040

909 780

303 260

21

Баланс (пасив) (ряд. 15 + ряд. 20)

2 061 040

1 545 780

515 260

* Не включаються в підсумок Балансу.
** Із них: балансова вартість обладнання – 300 040 грн., будівлі – 80 000 грн.

Таблиця 2. Бухгалтерський облік сторін

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

ТОВ «Промінь»

ТОВ «Стріла»

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Передано виробниче обладнання:– первісна вартість

 683

 104

 1 200 000*

 104

 683

 1 200 000*

2

– знос

131

683

899 960*

683

131

899 960*

3

Передано виробничу будівлю:
– первісна вартість

 683

 103

 300 000*

 103

 683

 300 000*

4

– знос

131

683

220 000*

683

131

220 000*

5

Передано сировину та матеріали

683

201, 209

95 200

201, 209

683

95 200

6

Передано кошти на банківському поточному рахунку

683

311

40 020

311

683

40 020

7

Разом передано активів (рядки 1–6)*

Х

515 260

Х

515 260

8

Розподілено корпоративні права в результаті реорганізації

40

683

150 000

683

40

150 000

9

Розподілено додатковий капітал

422, 424

683

12 000

683

422, 424

12 000

10

Розподілено нерозподілений прибуток

441

683

50 000

683

441

50 000

11

Передано заборгованість за кредитом банку

601

683

251 909

683

601

251 909

12

Передано поточну заборгованість за процентами банку

684

683

3 000

683

684

3 000

13

Передано розрахунки з оплати праці

661, 65

683

48 351

683

661, 65

48 351

14

Разом передано пасивів (рядки 8–13)

Х

515 260

Х

515 260

* У підсумок за ряд. 7 включається залишкова вартість обладнання (ряд. 1 – ряд. 2) і будівлі (ряд. 3 – ряд. 4).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали