№ п/п

Зміст операції

ТОВ «Промінь»

ТОВ «Стріла»

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Передано виробниче обладнання:– первісна вартість

 683

 104

 1 200 000*

 104

 683

 1 200 000*

2

– знос

131

683

899 960*

683

131

899 960*

3

Передано виробничу будівлю:
– первісна вартість

 683

 103

 300 000*

 103

 683

 300 000*

4

– знос

131

683

220 000*

683

131

220 000*

5

Передано сировину та матеріали

683

201, 209

95 200

201, 209

683

95 200

6

Передано кошти на банківському поточному рахунку

683

311

40 020

311

683

40 020

7

Разом передано активів (рядки 1–6)*

Х

515 260

Х

515 260

8

Розподілено корпоративні права в результаті реорганізації

40

683

150 000

683

40

150 000

9

Розподілено додатковий капітал

422, 424

683

12 000

683

422, 424

12 000

10

Розподілено нерозподілений прибуток

441

683

50 000

683

441

50 000

11

Передано заборгованість за кредитом банку

601

683

251 909

683

601

251 909

12

Передано поточну заборгованість за процентами банку

684

683

3 000

683

684

3 000

13

Передано розрахунки з оплати праці

661, 65

683

48 351

683

661, 65

48 351

14

Разом передано пасивів (рядки 8–13)

Х

515 260

Х

515 260

* У підсумок за ряд. 7 включається залишкова вартість обладнання (ряд. 1 – ряд. 2) і будівлі (ряд. 3 – ряд. 4).