Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Продаж та ліквідація об’єктов інвестиційної нерухомості

Інвестиційною нерухомістю (далі – ІН) є власна або орендована на умовах фінансової оренди нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу. Порядок обліку ІН регламентується однойменним П(С)БО 32. У цій консультації ми розглянемо на прикладах специфіку обліку операцій з продажу та ліквідації об’єкту ІН.

Приклад 1

Продаж об'єкта ІН

ТОВ «Будинок» прийняло рішення продати будівлю, яка здавалася в оренду під офіси протягом року (приклад 1). Оцінка будівлі проводилася за первісною вартістю. Сума амортизації за рік становила 30 900 грн.
(2 575 грн. х 12 міс.). Приміщення продано за 1 200 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 200 000 грн.).

Порядок відображення в обліку продажу об'єк-
та ІН буде таким:

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переведення будівлі з ІН до складу необоротних активів, що містяться для продажу

Наказ про переведення, типова форма № ОЗ-6

135

100

30 900

286

100

741 600

2

Передано будівлю покупцеві

Акт типової
форми № ОЗ-1

377

712

1 200 000

258 400*

3

Відображено податкові зобов'язан­ня з ПДВ

Податкова
накладна

712

641/ПДВ

200 000

4

Списано на витрати балансову вартість будівлі

Бухгалтерська
довідка

943

286

741 600

5

Віднесено на фінансовий результат:

– витрати


791


943


741 600– доходи

712

791

1 000 000

* У податковому обліку додатна різниця між балансовою і продажною вартістю будівлі включається до складу інших доходів (п. 146.13 ПК). При цьому продажна вартість визначається з урахуванням звичайних цін. У нашому прикладі продажна вартість дорівнює звичайній ціні.

Приклад 2

Ліквідація об'єкта ІН

ТОВ «Верстат» прийнято рішення демонтувати склад, який здавався в оренду, у зв'язку із закінченням строку його корисного використання (склад не придатний до подальшої експлуатації). Ліквідаційна вартість об'єкта – 1 000 грн. Накопичена сума амортизації становила 199 000 грн. Додаткові витрати сторонньої організації з демонтажу і розбирання складу – 5 000 грн. без ПДВ.

Облік операцій із ліквідації об'єкта ІН ведеться так:

(грн.)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Віднесено на витрати вартість послуг із ліквідації складу

Акт виконаних
робіт

976

631

5 000

5 000

2

Списано суму зносу складу

Бухгалтерська
довідка, типова
форма № ОЗ-3*

135

100

199 000

3

Списано залишкову вартість складу

976

100

1 000

4

Відображено фінансовий результат

793

976

6 000

* Затверджено Наказом Мінстату від 29.12..95 р. № 352.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали