з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Віднесено на витрати вартість послуг із ліквідації складу

Акт виконаних
робіт

976

631

5 000

5 000

2

Списано суму зносу складу

Бухгалтерська
довідка, типова
форма № ОЗ-3*

135

100

199 000

3

Списано залишкову вартість складу

976

100

1 000

4

Відображено фінансовий результат

793

976

6 000

* Затверджено Наказом Мінстату від 29.12..95 р. № 352.