№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переведення будівлі з ІН до складу необоротних активів, що містяться для продажу

Наказ про переведення, типова форма № ОЗ-6

135

100

30 900

286

100

741 600

2

Передано будівлю покупцеві

Акт типової
форми № ОЗ-1

377

712

1 200 000

258 400*

3

Відображено податкові зобов'язан­ня з ПДВ

Податкова
накладна

712

641/ПДВ

200 000

4

Списано на витрати балансову вартість будівлі

Бухгалтерська
довідка

943

286

741 600

5

Віднесено на фінансовий результат:

– витрати


791


943


741 600– доходи

712

791

1 000 000

* У податковому обліку додатна різниця між балансовою і продажною вартістю будівлі включається до складу інших доходів (п. 146.13 ПК). При цьому продажна вартість визначається з урахуванням звичайних цін. У нашому прикладі продажна вартість дорівнює звичайній ціні.