Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Постачання послуг нерезиденту

Ольга Целуйко

04.09.2014 1812 0 0

У цій консультації не прикладах надано практичні рекомендації щодо відображення в обліку операцій з надання послуг у сфері ЗЕД з урахуванням усіх нюансів, що стосуються нарахування ПДВ, застосування валютних курсів тощо.

Приклад 1

Місце постачання послуг – місце реєстрації отримувача (пп. «б» п. 186.3 Податкового кодексу, далі - ПК)

Рекламне агентство – резидент надало під­приємству-нерезидентові послуги з розміщення реклами в друкованих виданнях України на умовах подальшої оплати на суму 5 000 дол. США. Акт наданих послуг підписано 20.06.14 р. Оплата надійшла на поточний рахунок 10.07.14 р. Фактична собівартість наданих послуг – 45 000 грн. Курс НБУ становив (умовно) на дату: підписання акта (20.06.14 р.) – 12,50 грн. за 1 дол. США; балансу (30.06.14 р.) – 11,40 грн. за 1 дол. США; надходження оплати від нерезидента (10.07.14 р.) – 12,20 грн. за 1 дол. США.

В обліку виконані операції відображаються так:

(дол. США/грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

20.06.14 р. підписано з нерезидентом акт наданих услуг1

Акт наданих послуг

362

703

$5 000

62 500

62 500

2

Списано собівартість наданих послуг (сума умовна)

Відомість калькуляції

903

23

45 000

45 000

3

Списано на фінансовий результат:

– дохід

Не оформ-
ляються


703


791


62 500– собівартість послуг

791

903

45 000

4

30.06.14 р. відображено курсову різницю від перерахунку монетарної заборгованості на дату балансу [(11,40 – 12,50) х $5 000]2

Бухгалтерська довідка

945

362

5 500

5 500

5

Списано курсову різницю на фінансовий результат

Не оформ-
ляються

791

945

5 500

6

09.07.14 р. отримано на розподільний рахунок від нерезидента суму оплати послуг у розмірі 5 000 дол. США3

Виписка
банку

7

10.07.14 р. зараховано 50 % інвалютної виручки на поточний рахунок в інвалюті

312

362

$2 500

30 500

8

Відображено обов'язковий продаж 50 % інвалютної виручки

334

362

$2 500

30 500

9

Відображено курсову різницю на дату надходження оплати від нерезидента

[(12,20 – 11,40) х $5 000]

Бухгалтерська довідка

362

714

4 000

4 0004

10

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти у гривнях від продажу інвалютної виручки за комерційним курсом банку ($2 500 х 12,85)

Виписка
банку

311

334

32 125

11

Відображено дохід від продажу інвалюти

[$2 500 х (12,85 – 12,20)]

Бухгалтерська довідка

334

711

1 625

1 6255

12

Списано на фінансовий результат дохід від продажу інвалюти

Не оформ-ляються

711

791

1 625

1 Згідно з пп. «б» п. 186.3 ПК місце постачання рекламних послуг нерезиденту знаходиться за межами України, тому така операція не є об'єктом обкладення ПДВ (п. 185.1 ПК).

2 Від’ємна курсова різниця враховується у складі інших операційних витрат (пп. 138.10.4 «а», п. 153.1.3 ПК).

3 В обліку операція не відображається (детальніше див. ПК, 2014, № 13, с. 53).

4 Додатна курсова різниця включається до інших доходів відповідно до пп. 153.1.3 і 135.5.11 ПК.

5 Доходи від продажу інвалюти належать до складу інших доходів на підставі пп. 135.5.11 ПК.

Приклад 2

Місце постачання послуг – митна територія України

Підприємство-резидент ремонтує для нерезидента об'єкт нерухомості на території Украї­ни на умовах передоплати. Сума договору – 500 000 дол. США. Передоплата надійшла 02.04.14 р. Акт виконаних робіт підписано 10.07.14 р. Фактична собівартість виконаних робіт – 4 500 000 грн. Курс НБУ становив (умовно) на дату: надходження передоплати від нерезидента (02.04.14 р.) – 11,90 грн. за 1 дол. США; підписання акта виконаних робіт (10.07.14 р.) – 12,20 грн. за 1 дол. США; балансу (30.06.14 р.) – 11,40 грн. за 1 дол. США.

Порядок відображення цих операцій в обліку підприємства буде таким:

(дол. США/грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01.04.14 р. отримано на розподільний рахунок від нерезидента суму оплати послуг у розмірі
500 000 дол. США*

Виписка
банку

2

02.04.14 р. зараховано 50 % валютної виручки на поточний рахунок в інвалюті

312

681

$250 000,00

2 975 000,00

3

Відображено обов'язковий продаж 50 % інвалютної виручки

334

681

$250 000,00

2 975 000,00

4

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти у гривнях від продажу інвалютної виручки за комерційним курсом банку

($250 000 х 12,85)

311

334

3 212 500,00

5

Нараховано податкові зобов'я­зання з ПДВ

($500 000 : $1,2 х 20 % х 11,90)

Податкова
накладна

643

641

991 666,67**

6

Відображено дохід від продажу інвалюти

[($250 000 х (12,85 – 11,90)]

Бухгал-
терська
довідка

334

711

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали