№ п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01.04.14 р. отримано на розподільний рахунок від нерезидента суму оплати послуг у розмірі
500 000 дол. США*

Виписка
банку

2

02.04.14 р. зараховано 50 % валютної виручки на поточний рахунок в інвалюті

312

681

$250 000,00

2 975 000,00

3

Відображено обов'язковий продаж 50 % інвалютної виручки

334

681

$250 000,00

2 975 000,00

4

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти у гривнях від продажу інвалютної виручки за комерційним курсом банку

($250 000 х 12,85)

311

334

3 212 500,00

5

Нараховано податкові зобов'я­зання з ПДВ

($500 000 : $1,2 х 20 % х 11,90)

Податкова
накладна

643

641

991 666,67**

6

Відображено дохід від продажу інвалюти

[($250 000 х (12,85 – 11,90)]

Бухгал-
терська
довідка

334

711