Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Операції з ПДВ-облігаціями

Щоб погасити заборгованість із відшкодуван-
ня ПДВ перед суб'єктами підприємництва, Мін-
фін 8 липня 2014 року випустив облігації внутрішньої державної позики (далі – ПДВ-облігації). Перший транш випуску паперів становить 3,5 млрд грн. У консультації розглянемо, як відображаються в обліку власника ПДВ-облігацій операції з такими цінними паперами (далі – ЦП).

Що таке ПДВ-облігації?

Порядок та основні умови випуску ПДВ-обліга-
цій визначено постановою КМУ від 21.05.14 р. № 139. Облігації випускаються в бездокументарній формі і мають такі характеристики:

строк обігу – 5 років;

номінальна вартість – 1 000 грн.;

ставка прибутковості – 9,5 %.

Протягом п'яти років із дня випуску кожні шість місяців здійснюється часткове погашення облігацій у розмірі 10 % їх номінальної вартості і виплата процентів. Проценти нараховуються
і виплачуються виходячи з амортизаційної вартості облігації, яка є різницею між її номінальною вартістю і загальною сумою погашення за період.

Платежі у вигляді поступового погашення основ-
ної суми боргу і виплата процентного доходу за ПДВ-облігаціями проводяться в безготівковій формі.

Покажемо в таблиці, як протягом п'яти років
із моменту випуску ПДВ-облігацій першого транша розподіляються платежі за такими облігаціями.

Розрахунок платежів за ПДВ-облігацією, випущеною 8 липня 2014 року

Період володіння
ПДВ-облігацією

Дата
часткового погашення облігації та виплати процентів

Кількість
календарних днів у розрахунковому періоді

Амортизаційна вартість облігації

Сума виплати

Часткове
погашення
номінальної
вартості
облігації

Проценти, нараховані на амортизаційну вартість облігації за розрахунковий період
(гр. 4 х гр. 3 х 9,5 % х
х 365* к. д.)

1

2

3

4

5

6

Друге півріччя
2014 року (з 08.07.14 р.)

06.01.15 р.

182

1 000,00

100,00

47,37

Перше півріччя 2015 року

07.07.15 р.

182

900,00

100,00

42,63

Друге півріччя 2015 року

05.01.16 р.

182

800,00

100,00

37,90

Перше півріччя 2016 року

05.07.16 р.

182

700,00

100,00

33,07*

Друге півріччя 2016 року

03.01.17 р.

182

600,00

100,00

28,34*

Перше півріччя 2017 року

04.07.17 р.

182

500,00

100,00

23,68

Друге півріччя 2017 року

02.01.18 р.

182

400,00

100,00

18,95

Перше півріччя 2018 року

03.07.18 р.

182

300,00

100,00

14,21

Друге півріччя 2018 року

01.01.19 р.

182

200,00

100,00

9,47

Перше півріччя 2019 року

02.07.19 р.

182

100,00

100,00

4,73

* За періоди 2016 року для розрахунку беремо 366 к. д. – високосний рік (к. д. – календарні дні).


Хто може отримати ПДВ-облігації?

ПДВ-облігації можуть отримати платники податків, у яких на 1 січня 2014 року є задекларовані до відшкодування суми ПДВ. При цьому такі суми повинні бути підтверджені перевіркою і не відшкодовані на дату набуття чинності Закону України від 16.01.14 р. № 719-VII (тобто на 21.01.14 р.).

Для отримання ПДВ-облігацій платник податків повинен подати до органу доходів і зборів за місцем своєї реєстрації відповідну заяву і відкрити в своєму банку рахунок у ЦП.

Які операції можна проводити з ПДВ-обліга-
ціями?

З ПДВ-облігаціями можна проводити такі самі операції, як і з іншими облігаціями, а саме:

утримувати до строку погашення;

продавати;

пропонувати як забезпечення зобов'язань за банківським кредитом;

використовувати в операціях репо.

Зупинимося докладніше на останніх з перелічених операцій. Операція репо – це операція,
у ході якої відбувається тимчасовий обмін ЦП
на гроші з обов'язковим зворотним обміном (постанова правління НБУ від 15.03.04 р. № 104). При цьому:

сторона, що передає ЦП, не втрачає права власності на них;

сторона, що отримує ЦП, набуває права отримувати доходи від їх використання і заробляє на різниці між ціною первісного і зворотного обміну.

По суті, це операція кредитування банком клієнта під заставу ЦП (п. 2.7 гл. 2 розд. III Положення про регулювання НБУ ліквідності банков Украины, затвердженого постанов- ою Правління НБУ від 30.04.09 р. № 259, далі - Положення № 259). А різниця між ціною продажу
і ціною зворотного викупу ЦП є сумою процентів за кредитом, нарахованих за період користування таким кредитом. При цьому:

власник ЦП не списує зі свого балансу продані банку ЦП, оскільки він залишається їх власником;

банк не зараховує на свій баланс придбані
у клієнта ЦП протягом строку договору.

Оскільки ПДВ-облігації випущені Мінфіном, операції з ними не підлягають обкладенню ціннопаперовим акцизом (пп. 213.2.3 Податкового кодексу, далі - ПК). Крім того, операції з ПДВ-облігаціями не обкладаються ПДВ (пп. 196.1.1, 196.1.2 ПК).

Розглянемо на прикладі, як відображаються

такі операції в обліку власника ПДВ-облігацій.

Приклад

У липні 2014 року підприємство отримало
1 000 ПДВ-облігацій на загальну суму
1 000 000 грн. і здійснило з ними такі операції:

100 облігацій запропонувало банку як заставу під забезпечення зобов'язань за короткостроковим кредитом (отримання кредиту в прикладі не наводимо);

150 штук продало банку за договором репо з умовою зворотного викупу через
90 к. д.. Плата за користування коштами становить 28 % річних.

У січні 2015 року підприємство отримало проценти і частину основного боргу за облігаціями, а потім 50 облігацій продало за справедливою вартістю через банк (торговця ЦП) іншому підприємству за 33 750 грн. (675 грн. за 1 шт.).

Умовимося, що ПДВ-облігації не є в обігу на фондовому ринку (біржі).

В обліку виконані операції відображаються таким чином:

(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

14.07.14 р.

Зараховано на спецрахунок у банку ПДВ-облігації

(1 000 шт. х 1 000)

Виписка
з рахунка в ЦП

143

641

1 000 0001

1 Фінансову інвестицію придбано в результаті обміну на інший актив (дебіторську заборгованість з ПДВ), тому
первісна вартість облігації визначається в сумі справедливої вартості такої заборгованості (п. 4, 6 П(С)БО 12).

2

15.07.14 р.

Передано частину ПДВ-облігацій банку як заставу під кредит

(100 шт. х 1 000)

Договір
застави

05

100 0001

3

Переведено на окремий субрахунок вартість закладених ПДВ-облігацій

Бухгалтерська
довідка

1431

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали