Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як у бухобліку відобразити придбання основних засобів за рахунок кредиту?

Підприємство для придбання дорогого обладнання взяло короткостроковий кредит у банку. Як відобразити придбання такого об'єкта основних засобів (далі – ОЗ) у бухобліку?

Завважимо відразу, що вашому постачальникові абсолютно все одно, на чиї гроші ви купуєте у нього обладнання – на свої, гроші спонсора чи позикові. Постачальник у будь-якому випадку видасть (випише) вам абсолютно стандартний пакет документів, який, як правило, включає: договір, рахунки, накладні, акти приймання-передачі, специфікації тощо. На підставі цих документів бухгалтер і відобразить придбання об'єкта ОЗ в обліку підприємства.

У цілому бухоблік у разі придбання ОЗ на позикові кошти практично нічим не відрізняється від бухобліку в разі купівлі ОЗ на власні гроші підприємства. Проте ви нараховуватимете проценти за користування кредитом. Це фінансові витрати підприємства, які треба капіталізувати, коли йдеться про створення ОЗ (п. 3 П(С)БО 31 «Фінансові витрати»).

Пояснимо, що це означає. Капіталізація – це включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу. Кваліфікаційним уважається актив, створення якого забирає більше трьох місяців. Докладніше див. на с. 5 цього номера. Наприклад, виробник обладнання витратив чималий час на його створення. Якщо він використовував у процесі виробництва позикові кошти, то суму процентів він включив до собівартості цього обладнання (кваліфікаційного активу).

Проте у вас ситуація інша – гроші в банку отримано для того, щоб відразу придбати готове обладнання, не витрачаючи час на його створення. Тому проценти за кредитом не треба включати до собівартості обладнання в бухобліку, їх можна відразу відносити на фінансові витрати. Покажемо це проведеннями в таблиці.

Облік придбання об'єкта ОЗ на позикові кошти

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано позикові кошти з банку

Банківська виписка

311

601

100 000,00

2

Перераховано постачальникові гроші для купівлі обладнання

631

311

100 000,00

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Податкова накладна

641

631

16 666,67

4

Оприбутковано обладнання

Акт приймання-передачі, накладні

152

631

83 333,33

5

Уведено в експлуатацію обладнання

Акт типової форми № ОЗ-1*

104

152

83 333,33

6

Нараховано проценти банку за користування кредитом

Розрахунок процентів, повідомлення банку

95

684

20 000,00

20 000,00**

7

Перераховано проценти банку

Банківська виписка

684

311

20 000,00

* Затверджено наказом Мінстату від 25.12.95 р. № 352.

** Згідно з пп. 138.10.5 Податкового кодексу (далі – ПК) до складу інших витрат включаються фінансові витрати у вигляді нарахованих процентів (за користування кредитами і позиками, за випущеними облігаціями і фінансовою орендою) та інші витрати підприємства в межах норм, установлених ПК, які пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31). Аналогічні вимоги містяться і в п. 141.1 ПК: дозволено включати до складу витрат будь-які витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (зокрема, за будь-якими кредитами, позиками, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування обумовлені веденням господарської діяльності платника податків (знову ж таки за винятком фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали