Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як відобразити в обліку цільове фінансування

Юлія Гужел

30.08.2014 4447 0 0

Під цільовим фінансуванням розуміється безоплатне отримання платником податків коштів (як із бюджету, так і з інших джерел). Однією з основних умов отримання таких коштів є їх використання в цілях, для яких вони надані. Порядок відображення в обліку коштів, отриманих на різні цілі, розглянемо на прикладі найбільш розповсюджених ситуацій.

Приклад 1


Отримання дотації з бюджету

Автотранспортне підприємство «Транс-авто» в травні 2014 року отримало дохід від надання послуг із перевезення пасажирів на внутрішньоміських маршрутах у сумі
216 000 грн. Собівартість послуг становить 200 000 грн.

Тарифи підприємства на перевезення пасажирів регулюються місцевою владою. Коефіцієнт співвідношення між пасажирами, які користуються пільгою при проїзді в транспорті, і пасажирами, які оплачують проїзд, – 0,12. У цілях компенсації витрат на перевезення пільговиків у липні 2014 року підприємство отримало з місцевого бюджету дотацію
в сумі 25 920 грн. (216 000 грн. х 0,12).

В обліку ці операції відображаються таким чином:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Травень 2014 року

1

Оприбутковано виручку від наданих послуг із перевезення пасажирів

Прибутковий
касовий ордер
(типова форма
№ КО-1)1

301

703

216 0002

216 000

2

Списано собівартість послуг перевезення

Регістри
бухгалтерського
обліку

903

23

200 000

200 000

3

Нараховано дотацію за пільговий проїзд пасажирів

482

718

25 9202

4

Списано на фінансовий результат:

– собівартість послуг із перевезення


791


903


200 000– дохід від наданих послуг

703

791

216 0003

– дохід у вигляді дотації

718

791

25 920

Червень 2014 року

1

Отримано дотацію

Виписка банку

311

482

25 920

25 9204

1 Наведено в додатку 2 до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.

2 Послуги з перевезення пасажирів, тарифи на які регулюються в установленому законодавством порядку, звільнені від обкладення ПДВ згідно з пп. 197.1.8 Податкового кодексу, далі - ПК.

3 Відповідно до п. 19 П(С)БО 15 цільове фінансування для компенсації витрат визнається дебіторською заборгованістю при одночасному визнанні доходу.

4 При отриманні дотації в рахунок компенсації здійснених витрат цільове фінансування визнається доходом на дату його фактичного отримання (пп. 135.5.10, 137.2.2 ПК).


Приклад 2


Отримання капітального трансферту
для придбання основних засобів

Підприємство отримало капітальний трансферт із бюджету (код економічної класифікації – 3210 згідно з Інструкцією № 333)
у сумі 240 000 грн. на купівлю обладнання для виробничого підрозділу. Вартість обладнання, придбаного на ці кошти, –
240 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 40 000 грн.). Крім того, було здійснено витрати на монтаж обладнання підрядною організацією в сумі
18 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 3 000 грн.). Установлений підприємством строк корисного використання обладнання становить 10 років.

Отримання і використання цільових коштів відображається в обліку таким чином:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Надійшло з бюджету фінансування капітальних інвестицій

Виписка
банку

311

482

240 000

2

Перераховано плату
за облад­нання

371

311

240 000

3

Оприбутковано обладнання

Акт приймання-передачі

152

631

200 000

4

Відображено суму ПДВ за придбаним об'єктом

Податкова
накладна

482

631

40 0001

5

Закрито розрахунки з постачальником основних засобів (далі – ОЗ)

Регістри бухгалтерського обліку

631

371

240 000

6

Здійснено витрати на монтаж обладнання

Акт виконаних
робіт

152

631

15 000

7

Відображено податковий кредит
із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

3 0002

8

Уведено в експлуатацію обладнання (200 000 + 15 000)

Акт типової
форми № ОЗ-13

104

152

215 000

9

Перераховано плату за монтаж обладнання

Виписка банку

631

311

18 000

10

Визнано доходами майбутніх пе-
ріодів суму цільового фінансування в частині амортизовуваної вартості об'єкта

Бухгалтерська
довідка

482

69

200 000

11

Нараховано щомісячну амортизацію об'єкта (215 000 : 10 років : 12 міс.) (з округленням)

Розрахунок
амортизації ОЗ
(типова форма
№ ОЗ-14)3

23

131

1 792

1 7924

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали