п/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Травень 2014 року

1

Оприбутковано виручку від наданих послуг із перевезення пасажирів

Прибутковий
касовий ордер
(типова форма
№ КО-1)1

301

703

216 0002

216 000

2

Списано собівартість послуг перевезення

Регістри
бухгалтерського
обліку

903

23

200 000

200 000

3

Нараховано дотацію за пільговий проїзд пасажирів

482

718

25 9202

4

Списано на фінансовий результат:

– собівартість послуг із перевезення


791


903


200 000– дохід від наданих послуг

703

791

216 0003

– дохід у вигляді дотації

718

791

25 920

Червень 2014 року

1

Отримано дотацію

Виписка банку

311

482

25 920

25 9204

1 Наведено в додатку 2 до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.

2 Послуги з перевезення пасажирів, тарифи на які регулюються в установленому законодавством порядку, звільнені від обкладення ПДВ згідно з пп. 197.1.8 Податкового кодексу, далі - ПК.

3 Відповідно до п. 19 П(С)БО 15 цільове фінансування для компенсації витрат визнається дебіторською заборгованістю при одночасному визнанні доходу.

4 При отриманні дотації в рахунок компенсації здійснених витрат цільове фінансування визнається доходом на дату його фактичного отримання (пп. 135.5.10, 137.2.2 ПК).