п/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Надійшло з бюджету фінансування капітальних інвестицій

Виписка
банку

311

482

240 000

2

Перераховано плату
за облад­нання

371

311

240 000

3

Оприбутковано обладнання

Акт приймання-передачі

152

631

200 000

4

Відображено суму ПДВ за придбаним об'єктом

Податкова
накладна

482

631

40 0001

5

Закрито розрахунки з постачальником основних засобів (далі – ОЗ)

Регістри бухгалтерського обліку

631

371

240 000

6

Здійснено витрати на монтаж обладнання

Акт виконаних
робіт

152

631

15 000

7

Відображено податковий кредит
із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

3 0002

8

Уведено в експлуатацію обладнання (200 000 + 15 000)

Акт типової
форми № ОЗ-13

104

152

215 000

9

Перераховано плату за монтаж обладнання

Виписка банку

631

311

18 000

10

Визнано доходами майбутніх пе-
ріодів суму цільового фінансування в частині амортизовуваної вартості об'єкта

Бухгалтерська
довідка

482

69

200 000

11

Нараховано щомісячну амортизацію об'єкта (215 000 : 10 років : 12 міс.) (з округленням)

Розрахунок
амортизації ОЗ
(типова форма
№ ОЗ-14)3

23

131

1 792

1 7924