Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Бухгалтерські проведення з обліку ПДВ: зміна напряму використання активів, аналювання ПДВ реєстрації

Зміна напряму використання необоротних активів, товарів


Іноді товари та необоротні активи, послуги, раніше придбані для використання в господарській діяльності, починають використовуватися платником податків у негосподарській діяльності, у звільнених від оподаткування операціях або в операціях, що не є об'єктом оподаткування. І якщо під час придбання таких активів і послуг підприємство відобразило податковий кредит, то в разі зміни їх статусу необхідно нарахувати податкові зобов'язання (п. 189.1, 198.5 ПК).

Можлива і зворотна ситуація: необоротні активи використовувалися в негосподарській діяльності або в операціях, які не обкладаються ПДВ, а потім почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. У такому разі платник податків має право на податковий кредит (п. 198.5 ПК).

Облік ПДВ у подібних ситуаціях ведеться таким чином:

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Переведення основних засобів до складу невиробничих

1

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ під час передачі комп'ютера на базу відпочинку підприємства

Податкова накладна

104

641

1 000*

* Передача основних засобів, що використовуються в господарській діяльності, у межах балансу платника податків для їх подальшого використання в негосподарській діяльності вважається постачанням товарів (пп. «в» пп. 14.1.191 ПК). Це стосується тих основних засобів, під час придбання яких було відображено податковий кредит.

У податковому періоді, на який припадає їх переведення до складу невиробничих, треба нарахувати податкові зобов'язання (п. 198.5 ПК). База нарахування податкових зобов'язань визначається виходячи з їх балансової вартості на початок періоду, у якому здійснено таке переведення (п. 189.1 ПК).

У бухгалтерському обліку сума нарахованих податкових зобов'язань включається до первісної вартості такого об'єкта (п. 1.4 Інструкції № 141).

Переведення товарів для використання в негосподарській діяльності

1

Передано безоплатно товари благодійної організації

Типова форма № М-11

949

201

15 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

949

641

3 000*

* Оскільки товари використовуються в негосподарській діяльності, платник податків повинен нарахувати податкові зобов'язання в сумі не нижчій за ціну придбання (п. 189.1 ПК). У бухгалтерському обліку сума нарахованих податкових зобов'язань включається до витрат (п. 1.3 Інструкції № 141).

Зворотне переведення для використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

1

Відображено податковий кредит під час повернення комп'ютера з бази відпочинку до офісу підприємства

Бухгалтерська довідка*

641

104

500

2

Відображено податковий кредит щодо товару, придбаного для пільговуваних операцій і використаного в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

641

281

1 000

* На підставі бухгалтерської довідки платник податків має право відобразити податковий кредит виходячи з балансової вартості об'єкта основних засобів на початок періоду, у якому здійснено таке переведення об'єкта (п. 189.1, 198.5 ПК). У разі використання товарів в оподатковуваних операціях підприємство має право відобразити податковий кредит виходячи з вартості придбання товарів (п. 189.1 ПК).

Анулювання реєстрації платника ПДВ


У разі анулювання ПДВ-реєстрації платник повинен визнати умовне постачання наявних товарів, послуг і необоротних активів, під час придбання яких суми ПДВ було включено до податкового кредиту, і нарахувати податкові зобов'язання виходячи з їх звичайної ціни. Такі товари та необоротні активи не переводяться до складу невиробничих (п. 184.7 ПК).

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нараховано податкові зобов'язання під час анулювання ПДВ-реєстрації:
– за основними засобами

Податкова накладна

10, 11

641*

10 000

– за товарами

20, 28

641*

3 000

* У бухгалтерському обліку суми нарахованих податкових зобов'язань збільшуватимуть первісну вартість таких товарів та/або залишкову вартість необоротних активів (Лист № 5805В).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали