№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Переведення основних засобів до складу невиробничих

1

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ під час передачі комп'ютера на базу відпочинку підприємства

Податкова накладна

104

641

1 000*

* Передача основних засобів, що використовуються в господарській діяльності, у межах балансу платника податків для їх подальшого використання в негосподарській діяльності вважається постачанням товарів (пп. «в» пп. 14.1.191 ПК). Це стосується тих основних засобів, під час придбання яких було відображено податковий кредит.

У податковому періоді, на який припадає їх переведення до складу невиробничих, треба нарахувати податкові зобов'язання (п. 198.5 ПК). База нарахування податкових зобов'язань визначається виходячи з їх балансової вартості на початок періоду, у якому здійснено таке переведення (п. 189.1 ПК).

У бухгалтерському обліку сума нарахованих податкових зобов'язань включається до первісної вартості такого об'єкта (п. 1.4 Інструкції № 141).

Переведення товарів для використання в негосподарській діяльності

1

Передано безоплатно товари благодійної організації

Типова форма № М-11

949

201

15 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

949

641

3 000*

* Оскільки товари використовуються в негосподарській діяльності, платник податків повинен нарахувати податкові зобов'язання в сумі не нижчій за ціну придбання (п. 189.1 ПК). У бухгалтерському обліку сума нарахованих податкових зобов'язань включається до витрат (п. 1.3 Інструкції № 141).

Зворотне переведення для використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

1

Відображено податковий кредит під час повернення комп'ютера з бази відпочинку до офісу підприємства

Бухгалтерська довідка*

641

104

500

2

Відображено податковий кредит щодо товару, придбаного для пільговуваних операцій і використаного в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

641

281

1 000

* На підставі бухгалтерської довідки платник податків має право відобразити податковий кредит виходячи з балансової вартості об'єкта основних засобів на початок періоду, у якому здійснено таке переведення об'єкта (п. 189.1, 198.5 ПК). У разі використання товарів в оподатковуваних операціях підприємство має право відобразити податковий кредит виходячи з вартості придбання товарів (п. 189.1 ПК).