№ з/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нараховано податкові зобов'язання під час анулювання ПДВ-реєстрації:
– за основними засобами

Податкова накладна

10, 11

641*

10 000

– за товарами

20, 28

641*

3 000

* У бухгалтерському обліку суми нарахованих податкових зобов'язань збільшуватимуть первісну вартість таких товарів та/або залишкову вартість необоротних активів (Лист № 5805В).