Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Конкурс 2016 вопрос 11. Облік овердрафту


Нормативна база:

  • Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Овердрафт є одним із видів короткострокового банківського кредиту. 

У чому суть овердрафту?

Головна «родзинка» овердрафту – у тому, що банк кредитує клієнта в автоматичному режимі, коли залишку на його поточному рахунку не вистачає для платежу (англ. overdraft – перевитрата). 

Наприклад, підприємству потрібно провести платіж, але на його поточному рахунку для цього недостатньо грошей. Коли є овердрафт, проблема вирішується просто. Подаєте до банку звичайне платіжне доручення на повну суму платежу. Суму, якої не вистачає, банк «додасть» – перерахує вашому контрагентові за свій кошт (але в сумі, яка не перевищує ліміт, установлений кредитним договором). 

Правда, за зручність доводиться платити. За кредит за договором овердрафту банк, як правило, встановлює вищий процент, ніж за звичайним кредитним договором. А якщо клієнт порушить свої зобов'язання і не поверне повністю кредитну суму (наприклад, протягом 30 днів із моменту її отримання)? Тоді його чекають штрафні санкції. Пеня за прострочення, а можливо, і підвищена процентна ставка за користування кредитом понад установлений строк.

Як перевірити суму заборгованості за овердрафтом?

Суму заборгованості за овердрафтом підприємство може побачити у виписці банку за своїм поточним рахунком. Тільки пам'ятайте, що банківська виписка є дзеркальним відображенням сум у бухобліку клієнта. Тобто залишок на поточному рахунку клієнта (в обліку дебетове сальдо на рахунку 31 «Рахунки в банках») банк показує у виписці як свій кредитовий залишок. Відповідно, сума овердрафту у виписці банку буде показана як дебетовий залишок. 

Як відображати суму овердрафту в бухобліку?

Ні П(С)БО, ні Інструкція № 291 не містять правил обліку операцій з отримання та повернення овердрафту. Тому підприємства можуть вибирати з декількох варіантів:

  • варіант 1 – від Мінфіну. Згідно з листом Мінфіну від 09.12.03 р. № 31-04200-30-5/7021 суму овердрафту потрібно відображати на підставі виписки банку як кредитове сальдо за рахунком 31. Водночас у фінансовій звітності зазначену суму Мінфін рекомендує відображати у статті «Короткострокові кредити банків» (ряд. 1600 форм № 1, № 1-м, № 1-мс);
  • варіант 2 – альтернативний варіанту 1. Протягом кварталу суму овердрафту відображають як від’ємне дебетове сальдо за рахунком 31, а на кінець кварталу – переводять на кредит субрахунка 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті». Таке відображення у бухобліку повністю відповідатиме як рекомендації Мінфіну щодо відображення цієї операції у фінзвітності (у ряд. 1600 форм № 1, № 1-м, № 1-мс), так і суті самої операції. У перший день наступного кварталу можна знову перекинути залишок заборгованості за овердрафтом на дебет рахунка 31 зі знаком «–»;
  • варіант 3 – альтернативний варіанту 2. Оскільки заборгованість за овердрафтом є не що інше, як заборгованість за короткостроковим кредитом, суму овердрафту можна відображати на кредиті субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті». Тобто на підставі банківської виписки на певну дату, у якій значиться дебетовий залишок за поточним рахунком клієнта, робити проведення Дт 31 – Кт 601. А при погашенні овердрафту робити зворотне проведення: Дт 601 – Кт 31. При цьому в обліку за наявності заборгованості за овердрафтом сальдо на субрахунку 311 буде нульове, а на субрахунку 601 – кредитове. Такий варіант вимагає постійного «ручного» втручання в облік, але дозволяє здійснювати щоденний контроль заборгованості за овердрафтом. Це зручно в разі, коли за користування овердрафтом установлюється процентна ставка, розмір якої міняється залежно від кількості днів такого користування.

Зверніть увагу! При застосуванні будь-якого з трьох варіантів обліку непогашена заборгованість за овердрафтом на дату балансу відображається у статті «Короткострокові кредити банків» (ряд. 1600 форми № 1, № 1-м, № 1-мс).

Проценти за користування овердрафтом нараховуються згідно з умовами договору: або щодня в період користування овердрафтом, або один раз на місяць у день «обнулення» овердрафту. У будь-якому випадку в обліку потрібно відображати нарахування процентів на останній день звітного періоду. 

Пеня за прострочення нараховується і сплачується в день погашення заборгованості за овердрафтом. Сума пені відображається на субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки». 

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

Завдання
Підприємство 1 березня 2016 року оформило поновлюваний бланковий (тобто беззаставний) овердрафт строком на 1 рік на поповнення оборотних коштів. Строк повернення кожного транша овердрафту – 30 календарних днів, ліміт кредитування на перший місяць установлено в межах 300 000 грн., процентна ставка – 30 %. Комісія банку за видачу овердрафту – 300 грн. 

Підприємство почало використовувати овердрафт при розрахунках із постачальниками з 2 березня 2016 року. Отже, строк повернення першого транша минає 31 березня 2016 року (через 30 календарних днів). Проте підприємство змогло повністю погасити заборгованість за овердрафтом тільки 4 квітня. За період із 1 по 4 квітня банк нарахував пеню за прострочення в сумі 1 444 грн. і проценти за підвищеною ставкою 45 %.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити в обліку отримання і повернення першого транша овердрафту з використанням варіанта 2 (див. вище), а також розрахунки за процентами і пенею. 

РІШЕННЯ

Залишок на поточному рахунку підприємства показано в таблиці на кінець операційного банківського дня.

(грн.)


п / п

Дата

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

01.03.16 р.

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

56 3002

2

02.03.16 р.

Перераховано передоплату постачальникові № 1 за товар

Виписка банку

631

311

200 000

3

Списано банком комісію за відкриття оверд-
рафту

Виписка банку

92
(952)

311

300

4

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–144 0003

5

09.03.16 р.

Отримано оплату за товар від покупця

Виписка банку

311

361

66 0004

6

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–78 0003

7

10.03.16 р.

Перераховано передоплату постачальникові № 2 за товар

Виписка банку

631

311

222 000

8

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–300 0003

9

31.03.16 р.

Нараховано проценти за користування овердрафтом за період з 02.03.16 р. по 31.03.16 р.

Бухгалтерська довідка, інформація банку

951

684

6 3005

10

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–300 000

11

Переведення до складу заборгованості за короткостроковим кредитом

Бухгалтерська довідка

311

601

300 0006

12

01.04.16 р.

Зворотне переведення заборгованості за овердрафтом

Бухгалтерська довідка

311

601

–300 0003

13

04.04.16 р.

Отримано оплату за товар від покупця

Виписка банку

311

361

325 0004

14

Нараховано проценти за користування овердрафтом за період з 01.04.16 р. по 04.04.16 р.

Бухгалтерська довідка, інформація банку

951

684

1 475

15

Нараховано пеню за прострочення

948

685

1 444

16

Сплачено проценти і пеню
(6 300 + 1 475 + 1 444)

Виписка банку

684, 685

311

9 219

17

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

15 7812

1 Це проведення наведене в таблиці для наочності. Насправді воно не робиться.
2 Кредитове сальдо в банківській виписці та дебетове сальдо на субрахунку 311.
3 Дебетове сальдо в банківській виписці та дебетове сальдо зі знаком «–» на субрахунку 311.
4 За домовленістю з підприємством банк списує суму платежу, що надійшов на поточний рахунок, на погашення
овердрафту.
5 Розрахунок суми процентів див. у таблиці нижче.
6 Сума непогашеного залишку за овердрафтом на 31.03.16 р. відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан)
(форма № 1, № 1-м, № 1-мс) – в ряд. 1600.

Розрахунок суми процентів за користування овердрафтом у березні 2016 року

(грн.)


п / п

Дата

Сума овердрафту

Строк користування овердрафтом, к. д.

Сума процентів

Залишок на початок дня

Отримано

Погашено

Залишок на кінець дня

1

2

3

4

5

6

7

8

1

02.03.16 р.

0

144 000

144 000

7
(з 02.03.16 р. по 08.03.16 р.)

826,231

2

09.03.16 р.

144 000

66 000

78 000

1
(09.03.16 р.)

63,932

3

10.03.16 р.

78 000

222 000

300 000

22
(з 10.03.16 р. по 31.03.16 р.)

5 409,843

4

31.03.16 р.

300 000

300 000

5

Усього нараховано процентів за період із 02.03.16 р. по 31.03.16 р. (сума рядків за гр. 8)

6 300,00

6

04.04.16 р.

300 000

300 000

4
(з 01.04.16 р. по 04.04.16 р.)

1 475,414

1 144 000 грн. х 30 % : 366 к. д. х 7 к. д. = 826,23 грн.
2 78 000 грн. х 30 % : 366 к. д. х 1 к. д. = 63,93 грн.
3 300 000 грн. х 30 % : 366 к. д. х 22 к. д. = 5 409,84 грн.
4 300 000 грн. х 45 % : 366 к. д. х 4 к. д. = 1 475,41 грн.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали