п / п

Дата

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

01.03.16 р.

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

56 3002

2

02.03.16 р.

Перераховано передоплату постачальникові № 1 за товар

Виписка банку

631

311

200 000

3

Списано банком комісію за відкриття оверд-
рафту

Виписка банку

92
(952)

311

300

4

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–144 0003

5

09.03.16 р.

Отримано оплату за товар від покупця

Виписка банку

311

361

66 0004

6

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–78 0003

7

10.03.16 р.

Перераховано передоплату постачальникові № 2 за товар

Виписка банку

631

311

222 000

8

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–300 0003

9

31.03.16 р.

Нараховано проценти за користування овердрафтом за період з 02.03.16 р. по 31.03.16 р.

Бухгалтерська довідка, інформація банку

951

684

6 3005

10

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

–300 000

11

Переведення до складу заборгованості за короткостроковим кредитом

Бухгалтерська довідка

311

601

300 0006

12

01.04.16 р.

Зворотне переведення заборгованості за овердрафтом

Бухгалтерська довідка

311

601

–300 0003

13

04.04.16 р.

Отримано оплату за товар від покупця

Виписка банку

311

361

325 0004

14

Нараховано проценти за користування овердрафтом за період з 01.04.16 р. по 04.04.16 р.

Бухгалтерська довідка, інформація банку

951

684

1 475

15

Нараховано пеню за прострочення

948

685

1 444

16

Сплачено проценти і пеню
(6 300 + 1 475 + 1 444)

Виписка банку

684, 685

311

9 219

17

Залишок на поточному рахунку1

Виписка банку

311

15 7812

1 Це проведення наведене в таблиці для наочності. Насправді воно не робиться.
2 Кредитове сальдо в банківській виписці та дебетове сальдо на субрахунку 311.
3 Дебетове сальдо в банківській виписці та дебетове сальдо зі знаком «–» на субрахунку 311.
4 За домовленістю з підприємством банк списує суму платежу, що надійшов на поточний рахунок, на погашення
овердрафту.
5 Розрахунок суми процентів див. у таблиці нижче.
6 Сума непогашеного залишку за овердрафтом на 31.03.16 р. відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан)
(форма № 1, № 1-м, № 1-мс) – в ряд. 1600.